HISTORIE

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Historie

 Jeugdsentiment zoon oprichter Ammerlaan

 Ereleden en leden van verdienste

 De historie van de visvergunningen

 Voorzitters hengelsportvereniging "De Snoek"  De historie van de oude botenhaventjes van Hsv De Snoek
 Verenigingsblad hengelsportvereniging "De Snoek"  De oude (vis)wateren in Harderwijk


 

HISTORIE

Voor hengelsportvereniging De Snoek begon de historie op een zonnige voorjaarsdag in 1947 aan de zeekant te Harderwijk.

In alle rust zaten daar enkele hengelaars aan de waterkant die probeerden wat vis te verschalken.

Ondanks de voor die tijd uitstekende hulpmiddelen, sterk afwijkend van wat vandaag de dag ter beschikking staat, was het succes die morgen niet best.

De vis gaf niet thuis! De sportvissers raakten met elkaar aan de praat op zoek naar de oorzaak, wat nu toch de reden kon zijn waarom de vis maar niet wilde bijten.

Het woord “eigen viswater” valt. Het woord “Hengelsportvereniging” komt nog maar zijdelings ter sprake.

Het is eigenlijk in eerste aanleg helemaal niet de bedoeling iets voor de 'hengelende' gemeenschap te doen.

Ze zoeken eigenlijk een goed viswater voor zich zelf, omdat de zeekant daarvoor te weinig mogelijkheden biedt.

Buiten de stadsmuren kan er eigenlijk alleen maar gevist worden, als de wind landinwaarts is.

Staat de wind van de wal af, dan is er veel te ondiep water en is het zo helder, dat er niet gevist kan worden.

Soms gaat dat nog wel, als je naar het einde loopt van de betonnen rioleringsbuizen, die ver in het water steken en bij laag water voor een groot deel droog vallen.

Een eigen viswater laat hen niet meer los.

Besloten wordt het initiatief te nemen de mogelijkheid tot huur van de Diepe Gracht te onderzoeken.

De heer C. Ammerlaan, in het dagelijks leven kruidenier bij het grootwinkelbedrijf van de firma Zijlstra in de Donkerstraat te Harderwijk, stelt voor om een bijeenkomst te beleggen om één en ander nader te bespreken.

Negen pionierende hengelsporters komen in het magazijn van dhr. Ammerlaan bij elkaar.

 

De volgende personen waren daarbij:

de oude Nol Doejaren (grafsteenhouwer)
de “blauwe” van Poolen (die zijn bijnaam te danken heeft uit het cafébedrijf)
Jan Gakes (huisschilder)
Henk Arends (huisschilder)
Tinus Karssen (petroleumventer)
Frans van Beek (beroep onbekend)
Mijnheer Wilhelm (kunstschilder)
Gerard Roozendaal (timmerman)
Cor Ammerlaan (kruidenier)

 

In 1947 wordt voor het eerst door Ammerlaan met de gemeente Harderwijk gesproken over het huren van de Diepe Gracht.

 

        

 

De Diepe Gracht 1927                                                 De Diepe Gracht 2007

 

Zeer langzaam komt het overleg tot stand en wordt er een uitvoerige correspondentie gevoerd.

Hij weet met steun van de toenmalige wethouder van sportzaken de heer Willemse, in maart 1948, het college van Burgemeesters en Wethouders van Harderwijk zover te krijgen, dat het visrecht in de Diepe Gracht werd verleend aan de heer C. Ammerlaan persoonlijk.

Er werden ook voorwaarden aan verbonden.

Zo mocht er op zondag niet gevist worden en moest er een pacht van ƒ10,00 per jaar worden betaald.

 

De negen pioniers besluiten nu tot de oprichting van een hengelsportvereniging.

De oprichtingsvergadering vindt op 1 mei 1948 plaats in een gebouw aan de Luttekepoortstraat in Harderwijk.

 

Hoeveel belangstellenden er waren is niet bekend maar 33 van hen besloten onmiddellijk om tot de nieuwe hengelsportvereniging toe te treden.

Als leden van een voorlopig bestuur werden de heren C. Ammerlaan, H. Arends, G. Roozendaal en M. Karssen gekozen.

 

 

Het eerste bestuur van de Snoek, zittend v.l.n.r. M. Karssen (2e voorzitter+commissaris),

J. Gakes (2e secretaris+commissaris+"geldschieter"), C. Ammerlaan (voorzitter) en G. Roozendaal (penningmeester).

Staand v.l.n.r. C.W. Voogel, G. Foppen, V. Koot en F. van Beek.

Secretaris H. Arends staat niet op deze foto.

 

 

Oprichter en eerste voorzitter van Hengelsportvereniging De Snoek:

de heer Cor Ammerlaan.

 

Er moest natuurlijk een naam voor de club komen en een hele reeks voorstellen ging over de tafel.

Onder andere werden 'Schele Pos' en 'Piereverzuiper' voorgesteld.

Nadat het nodige fraais was afgeserveerd, werd een voorstel van de heer M. Karssen aangenomen.

De hengelsportvereniging zou "De Snoek" gaan heten.

De eerste leden!

Het is niet in zijn geheel terug te vinden maar wel bekend is, dat de heren Nol Doejaren, van Poolen, Meiboom, Schouten en Wilhelm (met zoon) (eerste jeugdlid?) tot de eersten behoorden.

De heer F.(Frans) van Beek is in ieder geval het 33e lid die ingeschreven wordt.

Zoals bekend, loopt het leden aantal op tot ± 35 leden.

Voor die tijd een verbijsterend aantal.

Het voorlopig bestuur ziet zich genoodzaakt over te gaan tot een ledenstop!

De vrees, dat men de zaak niet aan kon, blijkt achteraf ongegrond, het zou ook niet passen bij dit voorlopig bestuur!

Ledenstop? Kom nou, terecht wordt dan ook besloten deze maatregel op te heffen.

Wie lid van de Snoek wil worden, kan het worden.

Vandaag aan de dag blijkt nog dat dit een wijs besluit is geweest.

 


Jeugdsentiment van zoon oprichter Dhr. Ammerlaan.

Voor uitgebreid verslag klik hierop.


Journaal van de hengelsportvereniging "DE SNOEK".

Er is een journaal van de hengelsportvereniging "De Snoek" aangelegd op 1 November 1976 en is samengesteld door Dhr. A. van der Windt.

Hij was toen secretaris van Hsv De Snoek.

Hierin is de begin periode van onze vereniging terug te lezen.

Door te klikken op het plaatje hieronder kunt u alles lezen.

 

Algemeen 1965 t/m 1973 1974 t/m 1976 1977 1978 1978

Klik hierop (of op de jaargang).


De oude Statuten en het Huishoudelijk reglement van hengelsportvereniging "DE SNOEK"

 

 

Statuten 1978

 

Huishoudelijk reglement 1982

 


ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

 

Een vereniging moet het hebben van haar actieve vrijwilligers.

De leden die niet alleen mooi babbelen maar die ook de handjes uit de mouwen steken.

Gelukkig hebben wij die mensen bij De Snoek steeds gehad en hebben we ze nog.

Zij vormen het kloppend hart van de vereniging.

In de loop der jaren hebben velen zich ingespannen om van De Snoek een mooie vereniging te maken.

Een aantal van hen hebben zich daarbij zo bijzonder onderscheiden dat ze door de algemene ledenvergadering benoemd zijn tot erelid of lid van verdienste.

 

Hieronder een overzicht van de nog in ons midden zijnde ereleden en leden van verdienste.

 

 

erELID

 

2024 - B. Beelen

2022 - G. Matthezing

2018 - A. Wienk

 

 

Lid van Verdienste

 

2024 - H.M. Wiekenkamp

2017 - B. Beelen

2016 - D. Schouten

2013 - G. Matthezing

2013 - H. Lokhorst

2013 - J. Hop

 

 

Het erebord met alle namen.

 

 

Er zijn er in de loop der jaren natuurlijk nog wel meer geweest, maar ze zijn helaas niet meer in ons midden.

 

Wij blijven onze dank verschuldigd aan:

 

De ereleden:

Dhr. C.W. Voogel benoemd in 1971.

Dhr. C. Ammerlaan hier, voor meer details en Dhr. P. Doejaren benoemd in 1972.

Dhr. M. Karssen en Dhr. H. Oudgenoeg benoemd in 1973.

Dhr. H. Arends benoemd in 1981.

Dhr. G. van Lieshout benoemd in 1989.

Dhr. B. Bolder benoemd in 1991.

Dhr. J.C. van de Sande benoemd in 1995.

Dhr. J.L. de Bruin benoemd in 1999.

Dhr. G. van Buuren benoemd in 2007. hier, voor meer details.

Dhr. K. Michelsen benoemd in 2010. hier, voor meer details.

 

Lid van verdienste:

Dhr. C. van Kasteel benoemd in 1986.

Dhr. B. van Bijsteren benoemd in 1997.

Dhr. K. Michelsen benoemd in 1999.

Dhr. J. Rondhuis benoemd in 2014. hier, voor meer details.

Dhr. A. Schoonewelle benoemd in 2018. hier, voor meer details.

 

 

"Gouden snoekje"

In 1973 zijn aan een aantal leden het "Gouden snoekje" uitgereikt namelijk:

Dhr. H. Arends, Dhr. F. van Beek en Dhr. M. Karssen.

Dit speldje was beschikbaar gesteld en werd uitgereikt door:

Dhr. W. Foppen, Burgemeester Kemperstraat 32 te Harderwijk.

 

 

 


VOORZITTERS HENGELSPORTVERENIGING "DE SNOEK"

 

 

1948

-

1961

C. Ammerlaan

1961

-

1975

D. van de Westeringh

1975

-

1979

J. ten Pierick

1979

-

1989

G. van Lieshout

1989

-

1995

J.C. van de Sande

1995

-

2000

A. Bakker

2000

-

2002

A.J. ten Pierick

2002

-

2008

D. Enklaar

2008

-

heden

H.H. Vlietstra

 

 

 

 


VERENIGINGSBLAD HENGELSPORTVERENIGING "DE SNOEK"

 

Officieel orgaan HSV DE SNOEK te Harderwijk.

Redactieadres: HSV DE SNOEK - Marie Curiestraat 71 - 3846 BW HARDERWIJK.

Verscheen vier maal per jaar. Leden ontvingen dit blad gratis.

 

 Eerste exemplaar  Vanaf 1990  Vanaf 1992  Vanaf 1993
 
 In 1998  Vanaf 2005  Vanaf 2007  

op het boekje voor de inhoud

 Jubileum boekje in 1978  Wetenswaardigheden 1993  Jubileum boekje in 1998  

 

 Verenigingsblad 1e exemplaar 1998  Verenigingsblad 1e kwartaal 2003  Verenigingsblad 1e kwartaal 2007
 Verenigingsblad 1e kwartaal 1990  Verenigingsblad 2e kwartaal 2003  Verenigingsblad 2e kwartaal 2007
 Verenigingsblad 2e kwartaal 1990  Verenigingsblad 3e kwartaal 2003  Verenigingsblad 1/2 kwartaal 2008
 Verenigingsblad 3e kwartaal 1990  Verenigingsblad 4e kwartaal 2003  
 Verenigingsblad 4e kwartaal 1990  Verenigingsblad 2e kwartaal 2004  
 Verenigingsblad 2e kwartaal 2001  Verenigingsblad 3e kwartaal 2004  
 Verenigingsblad 3e kwartaal 2001  Verenigingsblad 4e kwartaal 2004  
 Verenigingsblad 2e kwartaal 2002  Verenigingsblad 1e kwartaal 2006  
 Verenigingsblad 3e kwartaal 2002  Verenigingsblad 2e kwartaal 2006  
 Verenigingsblad 4e kwartaal 2002  Verenigingsblad 3e kwartaal 2006  
   Verenigingsblad 4e kwartaal 2006  

 


DE HISTORIE VAN DE VISVERGUNNINGEN BIJ HSV "DE SNOEK"

 

 

Sportvisdocumenten

Om te mogen vissen in de binnenwateren moest u volgens de wet meestal in het bezit zijn van twee officiële papieren: de Sportvisakte, uitgegeven door de overheid, en een vergunning van degene die het visrecht heeft op het water waar u wilt vissen (de "visrechthebbende").

De sportvisakte was het "basisdocument" voor de sportvisser en het bewijs van lidmaatschap tevens vergunning van een visvereniging was de andere.

 

Er is een overzicht gemaakt met documenten die de afgelopen jaren in omloop zijn geweest bij HSV "De Snoek".

 

 

Klik op bijgevoegde foto en u ziet de verschillende visdocumenten.

 

IN 1998 IS DE VERKOOP VAN SPORTVISAKTES VERANDERD!

 

 

 

VOOR WIE WELK DOCUMENT NA 2007 en.......WAT DOET DE SNOEK?

 

 

Propagandaboekje Algemene Hengelaarsbond.

 

 


DE HISTORIE VAN DE OUDE BOTENHAVENTJES VAN HSV DE SNOEK

 

Het eerste botenhaventje voor De Snoek

 

In 1975 werd de behoefte aan een plek om visbootjes af te meren alsmaar groter. De leden van De Snoek vroegen of daar geen mogelijkheden voor waren. In hetzelfde jaar ging bestuurslid Gerrit van Buuren er op verzoek van het bestuur achteraan. De eerste gesprekken met de gemeente vonden plaats. Het duurde nog tot 1981 (!) voordat er toestemming kwam om enkele steigertjes in de Lorentzhaven te bouwen. Weliswaar alles onder de strikte voorwaarde dat het zeer tijdelijk was en dat een haventje voor onze hengelsportvereniging slechts kon worden gedoogd.

Het bestuur maakte geld vrij en met behulp van een aantal vrijwilligers werd met de werkzaamheden begonnen. Drijvende krachten bij de bouw waren Gerrit van Buuren, Peter KleinGansey en Gerrit Priem. Uiteindelijk zou het haventje in de Lorentzhaven 7 jaar in gebruik blijven. In 1988 moest het worden gesloten.

 

Het eerste haventje in 1983

Het oude haventje in 1990

 

Het oude botenhaventje in 1990.

Ons oude terrein aan de Marie Curiestraat 14, het gebouw en de haven is, na een lange tijd van sparen en zorgvuldige voorbereidingen alsmede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, in 1990 in gebruik genomen. Het terrein en gebouw was in eigendom van de vereniging. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor alle leden en vervulde een belangrijke sociale functie in ons verenigingsleven. Tot 2012 functioneerde deze locatie prima. Daarna zijn wij overgegaan naar de nieuwe locatie.

 

Het baggeren van het oude haventje in 2004.

Nadat de gemeenteraad van Harderwijk begin 2004 had ingestemd met de plannen om het haventje van Hengelsportvereniging "De Snoek" uit te baggeren, werd er voortvarend overgegaan tot de werkzaamheden. Medio mei 2004 was alles klaar.

De vereniging was erg blij met de voortvarende aanpak omdat nu een halt was toegeroepen aan het alsmaar ondieper worden van het haventje waar ruim 80 visbootjes een plekje konden hebben.

De dikke sliblaag is verwijderd en ter droging opgeslagen naast het terrein van de vereniging.

 

Betere trailer faciliteiten in het oude botenhaventje.

Al geruime tijd werd er hard aan gewerkt, een betere en veilige trailer faciliteit in onze oude botenhaven. Tot nu toe was het lieren van de bootjes zwaar werk en soms ging het ook allemaal maar net goed of net niet fout.

Onder leiding van Gerrit Matthezing is een idee uitgewerkt dat tegemoet moest komen aan de wensen van het bestuur om in de haven veilig te werken en om zwaar werk zo licht mogelijk te maken.

Nadat er een prototype was gemaakt, zijn er proeven gedaan met het uit de haven halen van een visboot en het weer terugleggen.

Uit die proeven zijn de nodige lessen getrokken.

Licht en eenvoudig werk dat als een uitstekende service naar de botenbezitters kon worden uitgevoerd.

 

VOOR MEER DETAILS EN FOTO'S HIEROP.

 


DE OUDE (VIS)WATEREN IN HARDERWIJK

 

Vissershaven    

 

VOOR MEER OUDE FOTO'S VAN (VIS)WATEREN IN HARDERWIJK HIEROP.