HISTORIE

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Historie

 Verenigingsblad hengelsportvereniging "De Snoek"  De oude viswateren in Harderwijk

 Ereleden en leden van verdienste

 Jeugdsentiment zoon oprichter Ammerlaan

 
 Voorzitters hengelsportvereniging "De Snoek"  De historie van de visvergunningen  

HISTORIE

 

 

De Diepe Gracht 1927

 

 

De Diepe Gracht 2007

 

Voor hengelsportvereniging De Snoek begon de historie op een zonnige voorjaarsdag in 1947 aan de zeekant te Harderwijk.

In alle rust zaten daar enkele hengelaars aan de waterkant die probeerden wat vis te verschalken.

Ondanks de voor die tijd uitstekende hulpmiddelen, sterk afwijkend van wat vandaag de dag ter beschikking staat, was het succes die morgen niet best.

De vis gaf niet thuis! De sportvissers raakten met elkaar aan de praat op zoek naar de oorzaak, wat nu toch de reden kon zijn waarom de vis maar niet wilde bijten.

Het woord “eigen viswater” valt. Het woord “Hengelsportvereniging” komt nog maar zijdelings ter sprake.

Het is eigenlijk in eerste aanleg helemaal niet de bedoeling iets voor de 'hengelende' gemeenschap te doen.

Ze zoeken eigenlijk een goed viswater voor zich zelf, omdat de zeekant daarvoor te weinig mogelijkheden biedt.

Buiten de stadsmuren kan er eigenlijk alleen maar gevist worden, als de wind landinwaarts is.

Staat de wind van de wal af, dan is er veel te ondiep water en is het zo helder, dat er niet gevist kan worden.

Soms gaat dat nog wel, als je naar het einde loopt van de betonnen rioleringsbuizen, die ver in het water steken en bij laag water voor een groot deel droog vallen.

Een eigen viswater laat hen niet meer los.

Besloten wordt het initiatief te nemen de mogelijkheid tot huur van de Diepe Gracht te onderzoeken.

De heer C. Ammerlaan, in het dagelijks leven kruidenier bij het grootwinkelbedrijf van de firma Zijlstra in de Donkerstraat te Harderwijk, stelt voor om een bijeenkomst te beleggen om één en ander nader te bespreken.

Negen pionierende hengelsporters komen in het magazijn van dhr. Ammerlaan bij elkaar.

 

De volgende personen waren daarbij:

de oude Nol Doejaren (grafsteenhouwer)
de “blauwe” van Poolen (die zijn bijnaam te danken heeft uit het cafébedrijf)
Jan Gakes (huisschilder)
Henk Arends (huisschilder)
Tinus Karssen (petroleumventer)
Frans van Beek (beroep onbekend)
Mijnheer Wilhelm (kunstschilder)
Gerard Roozendaal (timmerman)
Cor Ammerlaan (kruidenier)

 

In 1947 wordt voor het eerst door Ammerlaan met de gemeente Harderwijk gesproken over het huren van de Diepe Gracht.

Zeer langzaam komt het overleg tot stand en wordt er een uitvoerige correspondentie gevoerd.

Hij weet met steun van de toenmalige wethouder van sportzaken de heer Willemse, in maart 1948, het college van Burgemeesters en Wethouders van Harderwijk zover te krijgen, dat het visrecht in de Diepe Gracht werd verleend aan de heer C. Ammerlaan persoonlijk.

Er werden ook voorwaarden aan verbonden.

Zo mocht er op zondag niet gevist worden en moest er een pacht van ƒ10,00 per jaar worden betaald.

 

De negen pioniers besluiten nu tot de oprichting van een hengelsportvereniging.

De oprichtingsvergadering vindt op 1 mei 1948 plaats in een gebouw aan de Luttekepoortstraat in Harderwijk.

Hoeveel belangstellenden er waren is niet bekend maar 33 van hen besloten onmiddellijk om tot de nieuwe hengelsportvereniging toe te treden.

Als leden van een voorlopig bestuur werden de heren C. Ammerlaan, H. Arends, G. Roozendaal en M. Karssen gekozen.

 

 

Het eerste bestuur van de Snoek, zittend v.l.n.r. M. Karssen (2e voorzitter+commissaris),

J. Gakes (2e secretaris+commissaris+"geldschieter"), C. Ammerlaan (voorzitter) en G. Roozendaal (penningmeester).

Staand v.l.n.r. C.W. Voogel, G. Foppen, V. Koot en F. van Beek.

Secretaris H. Arends staat niet op deze foto.

 

 

Oprichter en eerste voorzitter van Hengelsportvereniging De Snoek:

de heer Cor Ammerlaan.

 

Er moest natuurlijk een naam voor de club komen en een hele reeks voorstellen ging over de tafel. Onder andere werden 'Schele Pos' en 'Piereverzuiper' voorgesteld.

Nadat het nodige fraais was afgeserveerd, werd een voorstel van de heer M. Karssen aangenomen.

De hengelsportvereniging zou "De Snoek" gaan heten.

De eerste leden!

Het is niet in zijn geheel terug te vinden, bekend is, dat de heren Nol Doejaren, van Poolen, Meiboom, Schouten en Wilhelm (met zoon) (eerste jeugdlid?) tot de eersten behoorden.

De heer F.(Frans) van Beek is in ieder geval het 33e lid die ingeschreven wordt.

Zoals bekend, loopt het leden aantal op tot plm 35 leden.

Voor die tijd een verbijsterend aantal.

Het voorlopig bestuur ziet zich genoodzaakt over te gaan op een ledenstop!

De vrees, dat men de zaak niet aan kon, blijkt achteraf ongegrond, het zou ook niet passen bij dit voorlopig bestuur!

Ledenstop? Kom nou, terecht wordt dan ook besloten deze maatregel op te heffen.

Wie lid van de Snoek wil worden, kan het worden.

Vandaag aan de dag blijkt nog dat dit een wijs besluit is geweest.

JEUGDSENTIMENT ZOON OPRICHTER AMMERLAAN

 

klik hierop.

 

JOURNAAL VAN DE HENGELSPORTVERENIGING "DE SNOEK"

Er is een journaal van de hengelsportvereniging "De Snoek" aangelegd op 1 November 1976 en is samengesteld door Dhr. A. van der Windt.

Hij was toen secretaris van Hsv De Snoek.

Hierin is de begin periode van onze vereniging terug te lezen.

Door te klikken op het plaatje hieronder kunt u alles lezen.

 

Algemeen 1965 t/m 1973 1974 t/m 1976 1977 1978

Klik hierop (of op de jaargang).


ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

 

Een vereniging moet het hebben van haar actieve vrijwilligers.

De leden die niet alleen mooi babbelen maar die ook de handjes uit de mouwen steken.

Gelukkig hebben wij die mensen bij De Snoek steeds gehad en hebben we ze nog.

Zij vormen het kloppend hart van de vereniging.

In de loop der jaren hebben velen zich ingespannen om van De Snoek een mooie vereniging te maken.

Een aantal van hen hebben zich daarbij zo bijzonder onderscheiden dat ze door de algemene ledenvergadering benoemd zijn tot erelid of lid van verdienste.

 

Hieronder een overzicht.

 

 

ERELID

2007 - G. van Buuren

 

 

Lid van Verdienste

 

1997 - B. van Bijsteren

2013 - G. Matthezing

2013 - H. Lokhorst

2013 - J. Hop

2014 - J. Rondhuis

2016 - D. Schouten

2017 - B. Beelen

 

 

 

Er zijn er, in de loop der jaren, natuurlijk nog wel meer geweest maar ze zijn niet allemaal meer in ons midden.

 

Wij blijven onze dank verschuldigd aan:

 

De ereleden:

Dhr. C.W. Voogel benoemd in 1971.

Dhr. C. Ammerlaan en Dhr. P. Doejaren benoemd in 1972.

Dhr. M. Karssen en Dhr. H. Oudgenoeg benoemd in 1973.

Dhr. H. Arends benoemd in 1981.

Dhr. G. Lieshout benoemd in 1989.

Dhr. J.C. van de Sande benoemd in 1995.

Dhr. B. Bolder benoemd in 1997.

Dhr. J.L. de Bruin benoemd in 1999.

Dhr. K. Michelsen benoemd in 2010. hier, voor meer details.

 

Lid van verdienste:

Dhr. C. van Kasteel benoemd in 1986.

Dhr. K. Michelsen benoemd in 1999.

 

 

"Gouden snoekje"

In 1973 zijn aan een aantal leden het "Gouden snoekje" uitgereikt namelijk:

Dhr. H. Arends, Dhr. F. van Beek en Dhr. M. Karssen.

Dit gouden snoekje was beschikbaar gesteld en uitgereikt door: Dhr. W. Foppen, Burgemeester Kemperstraat 32 te Harderwijk.

 

 


VOORZITTERS HENGELSPORTVERENIGING "DE SNOEK"

 

 

1948

-

1961

C. Ammerlaan

1961

-

1975

D. van de Westeringh

1975

-

1979

J. ten Pierick

1979

-

1989

G. van Lieshout

1989

-

1995

J.C. van de Sande

1995

-

2000

A. Bakker

2000

-

2002

A.J. ten Pierick

2002

-

2008

D. Enklaar

2008

-

heden

H.H. Vlietstra

 

 

 

 


VERENIGINGSBLAD HENGELSPORTVERENIGING "DE SNOEK"

 

Officieel orgaan HSV DE SNOEK te Harderwijk.

Redactieadres: HSV DE SNOEK - POSTBUS 1012 - 3840 BA HARDERWIJK.

Verscheen vier maal per jaar. Leden ontvingen dit blad gratis.

 

 Eerste exemplaar  Vanaf 1990  Vanaf 1992  Vanaf 1993
 
 In 1998  Vanaf 2005  Vanaf 2007  
hier voor inhoud boekje  
 Jubileum boekje in 1978  Jubileum boekje in 1998    


DE HISTORIE VAN DE VISVERGUNNINGEN BIJ HSV "DE SNOEK"

 

 

Sportvisdocumenten

Om te mogen vissen in de binnenwateren moest u volgens de wet meestal in het bezit zijn van twee officiële papieren: de Sportvisakte, uitgegeven door de overheid, en een vergunning van degene die het visrecht heeft op het water waar u wilt vissen (de "visrechthebbende").

De sportvisakte was het "basisdocument" voor de sportvisser en het bewijs van lidmaatschap tevens vergunning van een visvereniging was de andere.

 

IN 1998 IS DE VERKOOP VAN SPORTVISAKTES VERANDERD!

 

 

 

VOOR WIE WELK DOCUMENT NA 2007 en.......WAT DOET DE SNOEK?

 

 

 

Er is een overzicht gemaakt met documenten die de afgelopen jaren in omloop zijn geweest bij HSV "De Snoek".

 

 

Klik op bijgevoegde foto en u ziet verschillende visdocumenten.

 

Propagandaboekje Algemene Hengelaarsbond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE OUDE VISWATEREN IN HARDERWIJK

     
     
Vissershaven   Gasfabriek en scheepstimmerwerf 1911
Vissershaven Haven 1950 Haven 1959
Diepe Gracht 1902 Diepe Gracht 1904 Diepe Gracht 1904
Diepe Gracht 1904 Diepe Gracht 1908 Diepe Gracht 1917
Diepe Gracht + Flevo Rama Diepe Gracht + Huize Voorland Diepe Gracht + Huize Voorland 1923
Diepe Gracht 2007 Diepe Gracht Vijver De Wittenhagen 1965