LID VAN VERDIENSTE 2024

HENNY WIEKENKAMP BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering gehouden op woensdag 29 mei 2024, heeft het bestuur van hengelsportvereniging De Snoek, Hennie Wiekenkamp uitgeroepen tot lid van verdienste van de vereniging.

 

Onze voorzitter, Dhr. Harry Vlietstra, sprak lovende woorden uit over de werkzaamheden die Henny heeft gedaan voor de jeugd van de vereniging.

We zijn Henny veel dank verschuldigd voor het vele werk was hij verrichte voor de vissende jeugd van de vereniging.

De voorzitter van De Snoek, na dat hij hem had uitgeroepen tot Lid van Verdienste, overhandigde hem het bijbehorend cadeau, een bijzonder fraaie unieke tinnen bord dat bij het lidmaatschap van verdienste hoort en voor zijn vrouw ontving hij nog een bos bloemen.

 

"Henny, ook van harte gefeliciteerd en vooral bedankt namens alle jeugdleden van de vereniging".

 

De voorzitter feliciteert Henny. Het bijbehorende erebord.