LID VAN VERDIENSTE 2013

HENK LOKHORST, JOHAN HOP EN GERRIT MATTHEZING BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE

 

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering heeft het bestuur van hengelsportvereniging De Snoek twee aftredende bestuursleden namelijk, Henk Lokhorst en John Hop, uitgeroepen tot lid van verdienste van de vereniging. Tevens is Gerrit Matthezing, wegens zijn periode als bestuurlid en zijn grote verdienste het afgelopen jaar, ook benoemt tot lid van verdienste.

 

Onze voorzitter, Dhr. Vlietstra, sprak lovende woorden uit over de werkzaamheden die beide bestuurleden verricht hadden binnen het bestuur. Voor het werk wat Henk Lokhorst gedaan heeft voor de Visstandbeheercommissie en Johan Hop voor het werk wat hij gedaan heeft tijdens zijn functie als commissaris gebouw, terrein en haven op de oude locatie. Helaas kon Henk door zijn drukke werkzaamheden zijn functie binnen het bestuur niet langer combineren met zijn werk. Maar toch alle dank daarvoor. Ook zij werden benoemd tot lid van verdienste van de vereniging.

 

Ook sprak onze voorzitter, Dhr. Vlietstra, lovende woorden uit naar Gerrit Matthezing. Gerrit Matthezing was onze voormalige secretaris en had reeds twee jaar geleden zijn functie overgedragen aan Fons Wienk. De voorzitter memoreerde dat Gerrit zich het laatste jaar, tijdens de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw, ondanks dat hij niet meer deel uit maakte van het bestuur, zich toch volledig bezig heeft gehouden met alle elektronica van het verenigingsgebouw en de beveiliging van het haventerrein. Hij werd hiervoor dan ook geprezen door onze voorzitter Dhr. Vlietstra. Samen met zijn werk als voormalig secretaris en het werk van afgelopen jaar werd ook hij uitgeroepen tot lid van verdienste van de vereniging.

 

Zij hebben zich, met hun werkzaamheden voor de vereniging, op bijzonder wijze ingezet. Als dank daarvoor kregen zij uit handen van de voorzitter het bijbehorende unieke tinnen erebord dat bij het lidmaatschap van verdienste hoort. Ook kregen zij een fraaie bos bloemen.

 

"Henk, Johan en Gerrit, ook van harte gefeliciteerd namens de leden".

 

De voorzitter. Henk Lokhorst.
Gerrit Matthezing.  

 

Herinneringsbord voor Gerrit Matthezing. Herinneringsbord voor Henk Lokhorst.
 Foto's Aart Vierhout