LID VAN VERDIENSTE 2018

ARNOLD SCHOONEWELLE BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE

 

Tijdens de jaaravond, op vrijdag 14 december 2018, heeft het bestuur van hengelsportvereniging De Snoek, Arnold Schoonewelle uitgeroepen tot lid van verdienste van de vereniging.

 

Onze penningmeester, Dhr. B. Beelen, sprak lovende woorden uit over de werkzaamheden die Arnold, in al die jaren dat hij al lid is van de vereniging, heeft verricht voor de vereniging. Arnold heeft zich in de begin jaren van zijn lidmaatschap altijd met hart en ziel in gezet voor de wedstrijdcommissie. Hij was de laatste 40 jaar altijd van de partij als er viswedstrijden werden gehouden, hij is een trouwe deelnemer ondanks zijn wat hogere leeftijd nu. Ook was hij altijd een vaste waarde binnen de wedstrijdteams die voor onze vereniging deelnamen aan landelijke wedstrijden.

Als dank daarvoor kreeg Arnold uit handen van de penningmeester het bijbehorende unieke tinnen erebord dat bij het lidmaatschap van verdienste hoort.

 

"Arnold, ook van harte gefeliciteerd en bedankt namens alle leden van de vereniging".

 

De penningmeester feliciteert Arnold. Het bijbehorende erebord.