DOCUMENTEN NA 2007

VOOR WIE WELK DOCUMENT NA 2007 en...WAT DOET DE SNOEK?

Met ingang van 2007 is het stelsel van visdocumenten veranderd. De veranderingen voor de sportvissers zijn niet heel groot. Wel is een verandering dat er altijd en overal een visvergunning van de visrechthebbende nodig is. In de meeste gevallen is dat een hengelsportvereniging. Maar het kan ook een gemeente of een beroepsvisser zijn. Alle leden van de aangesloten verenigingen krijgen een VISpas (of jeugdVISpas).

Hieronder wordt per visdocument aangegeven voor wie dit bedoeld is.

 

• VISpas

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Tezamen met de bijbehorende 'Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren of Aanvulling' is de VISpas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijst(en). Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is een VISpas noodzakelijk.

Hsv De Snoek zal de bij haar aangesloten leden voorzien van een VISpas. Daarbij worden dan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren of Aanvulling. Die lijsten zijn alleen geldig in combinatie met een geldige VISpas!

 

• JeugdVISpas

Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met twee hengels of op roofvis is er de jeugdVISpas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas. Ook als een jeugdlid mee wil doen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij of zij een jeugdVISpas nodig.

Hsv De Snoek zal de bij haar aangesloten jeugdleden voorzien van de JeugdVISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren of Aanvulling!

 

• (verenigings-)Jeugdvergunning

Veel verenigingen hebben speciaal voor de jeugd een vergunning waarmee gevist mag worden met één hengel en beperkte aassoorten. Voor deze groep jeugdleden hoeft geen afdracht betaald te worden aan Sportvisserij Nederland. Dit document zal door de vereniging zelf moeten worden gemaakt. Wel wordt verzocht de gegevens van deze groep jeugdleden door te geven.

Hsv De Snoek is niet van plan om een dergelijke vergunning te gaan maken en uit te geven. Bij ons houden we het simpel; ook jeugdvissers horen erbij en bij hun lidmaatschap krijgen de jongelui dus de jeugdVISpas!

 

• Jeugd onder begeleiding

Jeugd zonder visvergunning onder de 14 jaar mag niet zonder begeleiding vissen! Er moet dan een volwassenen bij zijn die zijn of haar visvergunning bij zich heeft.

Hsv De Snoek blijft propageren dat jongelui in Harderwijk jeugdlid worden van de vereniging. Behalve mee kunnen doen aan een leuk jaarprogramma krijgen de kidds van ons de JeugdVISpas. De jongeren worden bij ons als volwaardig, zij het jong, sportvisser meegeteld en dat betekent dat we hen ook aanmelden bij de regionale en landelijke organisatie. Dat zouden volgens ons alle hsv'n moeten doen!

 

• ZeeVISpas

De zeeVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser die alleen in het zoute water vist. De zeeVISpas is geen vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, dan heeft hij/zij een VISpas nodig. Een zeeVISpas (of VISpas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.

Hsv De Snoek maakt het ook hier haar leden erg makkelijk. Ben je lid bij De Snoek dan ontvang je een VISpas.

 

• Kleine VISpas

Met de kleine VISpas mag de sportvisser vissen met één hengel en beperkte aassoorten in een beperkt aantal wateren. Dit beperkte aantal wateren staat ook in een 'Lijst van Viswateren'. Hierin staan zoveel mogelijk van de huidige openbare vaarwateren. Trouwens de term “openbare vaarwateren” is na 2007 verdwenen.

Bron: Nieuwsbrief Sportvisserij Nederland