ERELID 2010

KLAAS MICHELSEN BENOEMD TOT ERELID

 

Tijdens de in 2010 gehouden algemene ledenvergadering hebben de leden van De Snoek de aftredende en opnieuw waarnemend havenmeester Klaas Michelsen uitgeroepen tot erelid van de vereniging.

Hij is al jaren lang actief voor onze vereniging als havenmeester.

Klaas Michelsen was reeds lid van verdienste.

Hij werd destijds direct belast met het beheer van het haventje voor visbootjes van de hengelsportvereniging. Klaas vervulde sindsdien onafgebroken de functie van havenmeester.

Hij was nauw betrokken en heeft veel bijgedragen aan de bouw van het huidige clubhuis en de aanleg van de botenhaven.

De laatste jaren was hij onze vaste havenmeester en onderhield de haven met ziel en zaligheid. Hij hielt ook nauw contact met de leden die in de haven hun bootje hadden liggen. Steeds probeerde hij weer om voldoende aandacht te krijgen voor de haven in het belangen van de vereniging en de leden.

In zijn lange bestaan als havenmeester heeft Klaas heel wat wisselingen in het bestuur meegemaakt, waardoor hij steeds weer met nieuwe bestuursleden te maken kreeg.

 

Hoewel Klaas zijn functie van havenmeester had neergelegd, i.v.m. het bereiken van de pensioen ????? gerechtigde leeftijd, had zijn opvolger niet de capaciteit om een volleerd havenmeester te zijn. Nadat zijn opvolger de functie had neer gelegd, kon Klaas het niet over zijn hart verkrijgen dat de haven zou verloederen en nam hij, volgens zijn zeggen, de functie maar weer tijdelijk waar tot er een opvolger was gevonden.

 

Na zoveel jaren trouw aan de vereniging en altijd bereid om wat voor de club en de bootbezitters te doen, zijn we Klaas Michelsen veel dank verschuldigd en de voorzitter van De Snoek, Dhr. Vlietstra, sprak niet alleen alle lovende woorden maar mocht ook nadat de ledenvergadering Klaas Michelsen had uitgeroepen tot Erelid, een bijbehorend cadeau, de bloemen en beloofde z.s.m. het bijzonder fraai erebord bij de volgende gelegenheid te zullen overhandigen.

 

Tijdens de jaaravond van HSV De Snoek werd namens de voorzitter door Johan Hop het bijbehorende tinnen bord overhandigd aan Klaas Michelsen.

 

"Klaas, ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd".