ERELID 2018

FONS WIENK BENOEMD TOT ERELID

 

Tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op woensdag 29 mei 2018 hebben de leden van hengelsportvereniging De Snoek, Fons Wienk uitgeroepen tot erelid van de vereniging.

Hij is al jaren lang actief voor onze vereniging als secretaris en heeft heel veel tijd gestoken in de verhuizing naar onze nieuwe locatie.

Hij was de drijvende kracht achter de onderhandelingen met de gemeente over de verkoop en aankoop van de nieuwe grond en verenigingsgebouw.

Hij was nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw en de aanleg van onze nieuwe botenhaven.

Onze voorzitter, Dhr. H. Vlietstra, sprak lovende woorden uit over de werkzaamheden die Fons in die periode, en nog verricht heeft voor de vereniging.

Hij is altijd bereid om meer dan alleen zijn werkzaamheden als secretaris van de vereniging te doen.

We zijn Fons Wienk veel dank verschuldigd en de voorzitter van De Snoek, Dhr. Vlietstra, mocht nadat de ledenvergadering Fons Wienk had uitgeroepen tot Erelid, het bijbehorend cadeau, een bijzonder fraaie unieke tinnen erebord overhandigen dat bij deze gelegenheid hoort.

 

"Fons, ook namens alle leden van harte gefeliciteerd".