ERELID 2007

GERRIT VAN BUUREN BENOEMD TOT ERELID

 

Tijdens de in 2007 gehouden algemene jaarvergadering hebben de leden van De Snoek het aftredende bestuurslid Gerrit van Buuren uitgeroepen tot erelid van de vereniging.

Gerrit van Buuren (links op de foto) is al sinds 1975 actief voor onze vereniging.

Hij werd destijds direct belast met de aanleg en het beheer van een haventje voor visbootjes in de Lorentzhaven. Gerrit vervulde sindsdien onafgebroken verschillende bestuursfuncties.

Hij was nauw betrokken en heeft veel bijgedragen aan de bouw van het huidige clubhuis en de aanleg van de botenhaven.

De laatste jaren was hij ons bestuurslid water- en visstandbeheer en onderhield de contacten met de lokale en regionale overheden als het ging om de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR), de Natte As en het Waterfront. Steeds werd geprobeerd voldoende aandacht te krijgen voor de belangen van de georganiseerde sportvisserij.

 

Hoewel Gerrit is afgetreden als bestuurslid blijft hij als vrijwilliger verbonden aan de Visstandbeheerscommissies van De Snoek.

Na zoveel jaren trouw aan de vereniging en altijd bereid om wat voor de club en de leden te doen, zijn we Gerrit van Buuren veel dank verschuldigd en de voorzitter van De Snoek, Dik Enklaar, sprak niet alleen alle lovende woorden maar mocht ook nadat de ledenvergadering Gerrit van Buuren had uitgeroepen tot Erelid, een bijbehorend cadeau, de bloemen en een bijzonder fraai erebord overhandigen.

 

"Gerrit, ook op deze plaats van harte gefeliciteerd".