HAVEN

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Ligplaats

 De spuitplaats bij de haven  Het baggeren van het haventje 2004

 Formulieren

 Zo moet het niet!

 Betere trailer faciliteit in onze oude haven
 Havenmedewerkers  Haven historie 1975-1988  
 Werkzaamheden havenmeester  Het oude botenhaventje in 1990  

LIGPLAATS

 

Ligplaats botenhaven Hengelsportvereniging De Snoek
 

Wil je in aanmerking komen voor de huur van een ligplaats voor een visboot, dan kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging.
Is de visboot niet langer dan 5.00 meter en niet breder dan 2.10 meter, dan kom je (in principe) in aanmerking voor een ligplaats of, als alles bezet is, voor een plekje op de wachtlijst.


Wilt u in de winter uw boot op de kant hebben liggen, dan dient u via het aanvraagformulier ligplaats op de wal (winterstalling visboten) een plaats te reserveren.

Regels winterstalling visboten .

 

Lees ook het aanlegvoorschrift voor boten, want dat is de enige manier waarop wij het aanleggen aan de steiger toestaan.

 

Zoals in de overeenkomst terrein en haven voor een ligplaats staat vermeld, kan wanneer je deze overeenkomst niet nakomt, je ligplaats kwijtraken!

 

Op de foto zie je hoe de bootjes er in de haven er bij liggen.

 

Verderop zie je een paar voorbeelden hoe het zeker niet moet!

 

 

 


FORMULIEREN

 

Aanvraagformulier voor een ligplaats in de botenhaven

Aanvraagformulier voor een ligplaats op de wal (winterstalling visboten)

Aanvraagformulier voor toegangspas gebruik trailerhelling

Aanlegvoorschrift voor boten

Overeenkomst terrein en haven

Overeenkomst traileren


HAVENMEDEWERKERS

                                                                Zij staan voor u klaar:

 

Onze havenmeester is Peter Bakker.

 

Tweede havenmeester is Dirk Schouten.

 

 

ATTENTIE

 

Voor vragen over boten, bootplaatsen, in- en uithalen van boten, correspondentie, klachten enzovoorts, kunt u bellen met de havenmeester 06-83905162 of mailen naar carla-peter@live.nl.

 

De secretaris is bereikbaar via: 0341-419660/06-36114866 of  postmaster@hsvdesnoek.nl

 

Boten worden uitsluitend op afspraak in- en uit het water gehaald.

Walplaatsen worden vooraf (en in overleg met de havenmeester) toegewezen!

Geef tijdig aan dat u een walplaats voor uw boot wilt (zie aanvraagformulier hier boven).

 

Ligplaatsnummering:

 

  - 15   16 -               - 45   46 -  
                                     
  - 14   17 -               - 44   47 -  
  - 13   18 -               - 43   48 -  
  - 12   19 -               - 42   49 -  
  - 11   20 -               - 41   50 -  
  - 10   21 -               - 40   51 -  
  - 9   22 -               - 39   52 -  
  - 8   23 -               - 38   53 -  
  - 7   24 -               - 37   54 -  
  - 6   25 -               - 36   55 -  
  - 5   26 -               - 35   56 -  
  - 4   27 -               - 34   57 -  
  - 3   28 -               - 33   58 -  
  - 2   29 -               - 32   59 -  
  - 1   30 -               - 31   60 -  
                                     
  Steiger 1   Trailerhelling   Steiger 2  

 

     

 


WERKZAAMHEDEN HAVENMEESTER

 
 • Onderstaande werkzaamheden zijn aanvullend voor zover deze niet zijn gemeld in het havenreglement en het terreinreglement. De havenmeester conformeert zich aan de regels in bovengenoemde reglementen, welke als leidraad gelden in de taakstelling en de uitvoering van de havenmeesterfunctie.

 

 • Toewijzen van bootplaatsen aan de huurders.

 

 • Er op toezien dat de boten van de huurders op een juiste wijze zijn afgemeerd.

 

 • Handhaven van het havenreglement en overeenkomst terrein en haven.

 

 • Misstanden, in welke vorm dan ook, z.s.m. doorgeven aan het bestuurslid gebouw, terrein en haven.

 

 • In overleg assisteren bij het uit het water halen en het weer in het water brengen van boten.

 

 • De winterstalling ordelijk organiseren, d.w.z. de uit het water gehaalde boten op een juiste wijze op de wal plaatsen. De daarvoor geldende perioden handhaven.

 

 • Tijdig de organisatie ter hand nemen van in of uit het water te halen boten, dit communiceren naar de huurders en een overzicht hiervan maken t.b.v. het bestuurslid gebouw, terrein en haven, zodat deze de administratieve kant hiervan kan afhandelen.

 

 • Periodiek inspecteren van de steigers op zwakke of onderhoudgevoelige gedeelten, vaststellen van schade aan steigers en deze melden aan het bestuurslid beheer terrein en haven.

 

 • “Aanhang” attributen zoals banden, netten en andere niet gewenste en zonder toestemming aangebrachte voorzieningen die aan de steigers, steigerplanken en / of steigerpalen zijn gemonteerd, hiervan verwijderen.

 

 • Periodiek of direct zodra noodzakelijk, met behulp van een hogedrukspuit de steigers afspuiten, in overleg en in samenwerking met andere vrijwilliger(s) en het bestuurslid beheer en onderhoud terrein en haven.

 

 • Zorg dragen voor een nette en opgeruimde haven in overleg met andere vrijwilliger(s) en het bestuurslid beheer en onderhoud terrein en haven.

 

 • Optreden, direct of na overleg met het bestuurslid terrein en haven of, bij diens afwezigheid, een van de leden van het dagelijks bestuur, in zaken waarin niet is voorzien maar waarbij direct optreden noodzakelijk is.


DE SPUITPLAATS BIJ DE HAVEN

 

Bootbezitters kunnen gebruik maken van de spuitplaats bij ons boten haventje.

Tevens kunnen zij gebruik maken van een bij de havenmeester aanwezige hogedrukspuit.

Voor gebruik spuitplaats en/of hogedrukspuit dient een vergoeding van 5 euro te worden betaald (af te dragen aan de havenmeester).

Deze kleine vergoeding is nodig om de kosten van gebruik hogedrukspuit/water en het leeg zuigen van de speciale afwateringsput hiervoor te bekostigen.

 

Voor de winteropslag visboten is de spuitplaats de eerste 3 zaterdagen van oktober beschikbaar, zodat de bootbezitters hun visboot schoon in de winterstalling kunnen opslaan.

 

Wenst u buiten deze zaterdagen gebruik te maken van de spuitplaats dan dient dit in overleg met de havenmeester te gebeuren.

 

 

 

 


ZO MOET HET NIET IN ONZE HAVEN!

 

 

 

 

 

 

 


HAVEN HISTORIE 1975 - 1988

Botenhaventje voor De Snoek


In 1975 werd de behoefte aan een plek om visbootjes af te meren alsmaar groter. De leden van De Snoek vroegen of daar geen mogelijkheden voor waren. In hetzelfde jaar ging bestuurslid Gerrit van Buuren er op verzoek van het bestuur achteraan. De eerste gesprekken met de gemeente vonden plaats. Het duurde nog tot 1981 (!) voordat er toestemming kwam om enkele steigertjes in de Lorentzhaven te bouwen.

Weliswaar alles onder de strikte voorwaarde dat het zeer tijdelijk was en dat een haventje voor onze hengelsportvereniging slechts kon worden gedoogd.


Het bestuur maakte geld vrij en met behulp van een aantal vrijwilligers werd met de werkzaamheden begonnen. Drijvende krachten bij de bouw waren Gerrit van Buuren, Peter KleinGansey en Gerrit Priem.

Uiteindelijk zou het haventje in de Lorentzhaven 7 jaar in gebruik blijven. In 1988 moest het worden gesloten.

Nadat in de Marie Curiestraat een stuk grond was gekocht en een aan die grond liggend perceeltje water van de gemeente kon worden gehuurd, werd gestart met de aanleg van onze eerste eigen botenhaven.

 

Voor foto reportage hierop.

 

Klik op de foto voor een vergroting

Op de rug Peter KleinGansey

Achteraan Gerrit van Buuren


 

 

Het botenhaventje in 1981
Veluwemeer bij de Lorentz


HET OUDE BOTENHAVENTJE IN 1990

Ons oude terrein, het gebouw en de haven is, na een lange tijd van sparen en zorgvuldige voorbereidingen alsmede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, in 1990 in gebruik genomen. Het terrein en gebouw was in eigendom van de vereniging. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor alle leden en vervulde een belangrijke sociale functie in ons verenigingsleven. Tot 2012 functioneerde deze locatie prima. Daarna zijn wij overgegaan naar de nieuwe locatie.

 

                                         

 

 

Aangrenzend aan het oude terrein met verenigingsgebouw, lag een schitterende bovenhaven.

In deze haven was plaats voor ruim 80 visbootjes. Van hieruit kon men het Veluwemeer direct bereiken.

 

 

De Havenmeester stond elke boten-bezitter met raad en daad terzijde. Hij was tevreden als de boten-bezitters hun eigen rommel opruimden en op tijd het regenwater uit hun bootjes hoosden.

Regelmatig gingen de boten-vissers gezamenlijk het water op om onderlinge viswedstrijden te houden. Zij hadden het daarbij vooral gemunt op snoek, snoekbaars en baars. Ook paling was een geliefde vangst. Onderhoud en beheer van terrein en haven was noodzakelijk en verantwoordelijk werk. Met grote inspanningen en veel inzet werd ook dit werk door vrijwilligers uitgevoerd.


HET BAGGEREN VAN HET OUDE HAVENTJE (mei 2004)

 

Nadat de gemeenteraad van Harderwijk begin 2004 had ingestemd met de plannen om het haventje van Hengelsportvereniging "De Snoek" uit te baggeren, werd er voortvarend overgegaan tot de werkzaamheden. Medio mei 2004 was alles klaar.

 

De vereniging was erg blij met de voortvarende aanpak omdat nu een halt was toegeroepen aan het alsmaar ondieper worden van het haventje waar ruim 80 visbootjes een plekje konden hebben.

De dikke sliblaag is verwijderd en ter droging opgeslagen naast het terrein van de vereniging.

 

 

Ook de vaargeul, die de in- en uitgang van het haventje vormt en de vaarroute is naar het Veluwemeer, is uitgediept. Tevens is een damwand geplaatst die moet voorkomen dat opnieuw slib neerslaat in het haventje.

“Ik kan gelukkig melden dat de gemeente haar belofte heeft waargemaakt en de zaken vlot heeft laten aanpakken. Het werk was klaar net voordat de waterstand weer naar het zomerpeil is gebracht en dat is prima want daarmee is voorkomen dat de baggerwerkzaamheden extra werden bemoeilijkt en de kosten onnodig hoger zouden worden” zegt voorzitter Dik Enklaar.

De vereniging is blij dat de klus achter de rug is en inmiddels zijn alle sportvisboten weer te water gelaten.

Op 29 mei tijdens de Nationale Hengeldag werd ’s-middags, tijdens een korte feestelijke bijeenkomst, het haventje opnieuw in gebruik genomen.

 

Voor foto reportage hierop.

 


BETERE TRAILER FACILITEIT IN ONZE OUDE BOTENHAVEN

 

Al geruime tijd werd er hard aan gewerkt, een betere en veilige trailer faciliteit in onze oude botenhaven. Tot nu toe was het lieren van de bootjes zwaar werk en soms ging het ook allemaal maar net goed of net niet fout.

Onder leiding van Gerrit Matthezing is een idee uitgewerkt dat tegemoet moest komen aan de wensen van het bestuur om in de haven veilig te werken en om zwaar werk zo licht mogelijk te maken.

 

Nadat er een prototype was gemaakt, zijn er proeven gedaan met het uit de haven halen van een visboot en het weer terugleggen.

Uit die proeven zijn de nodige lessen getrokken.

Licht en eenvoudig werk dat als een uitstekende service naar de botenbezitters kon worden uitgevoerd.

 

Zie hieronder een foto impressie uit die tijd.

Het prototype van de nieuwe trailer gaat te water.

Nu zorgen dat de trailer onder controle blijft!

Het uitlieren blijkt geen probleem.

Het terugbrengen in het water verloopt ook erg soepel.

Nu eerst goed overleggen welke aanpassingen nog nodig zijn.

 

Met onze elektrische lier is het veilig, eenvoudig en fijn werken.

ARBO verantwoord!