HAVEN

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Ligplaats/trailerhelling

 Werkzaamheden havenmeester

 Aanvraagformulieren

 De spuitplaats bij de haven

 Havenmedewerkers  Zo moet het niet!


 

LIGPLAATS/TRAILERHELLING

 

Ligplaats botenhaven Hengelsportvereniging De Snoek

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats in de visbotenhaven dient u wel lid te zijn van Hsv De Snoek, maar ook om op de wachtlijst te komen.

Is uw visboot niet langer dan 5.00 meter en niet breder dan 2.10 meter, dan kom je (in principe) in aanmerking voor een ligplaats of, als alles bezet is, voor een plekje op de wachtlijst als u dat wenst.

U dient dan wel lid te zijn van Hsv De Snoek anders word u niet opgenomen op deze wachtlijst.

Wil je in aanmerking komen voor de huur van een ligplaats of geplaatst te worden op de wachtlijst (tenminste als u lid bent van Hsv de Snoek), dan dient u een "Aanvraagformulier voor een ligplaats in de botenhaven" in te vullen en deze in te leveren bij de ledenadministrateur van de vereniging.

Wanneer u in aanmerking komt voor een ligplaats in de visbotenhaven geeft dit geen recht op een permanente ligplaats voor onbepaalde tijd, derhalve is de "Overeenkomst Terrein en Haven" maar een jaar geldig na ondertekening, de overeenkomst wordt jaarlijks door ondertekening van een nieuwe overeenkomst met 1 jaar verlengd.

Lees ook het "Aanlegvoorschrift voor boten", want dat is de enige manier waarop wij het aanleggen aan de steiger toestaan.

 

Winterstalling

Wilt u in de winter uw boot op de kant hebben liggen, dan dient u via het "Aanvraagformulier ligplaats op de wal" een plaats te reserveren.

Periode winterstalling is vanaf 1 oktober tot uiterlijk 1 mei, de boot dient dan wel op de trailer te worden weggezet.

Voor de complete regels winterstalling visboten hier.

 

 

Trailerstalling

Voor een beperkt aantal ligplaats houders (max 7 stuks) bestaat de mogelijkheid om hun trailer te stallen op het terrein van Hsv De Snoek.

U dient hiervoor een "Aanvraagformulier ligplaats op de wal" in te dienen bij de havenmeester of de ledenadministrateur.

Lees eerst de "Overeenkomst Terrein en Haven bijlage t.b.v. trailerstalling".

 

Toegang tot trailerhelling

U kunt ook in aanmerking komen om gebruik te mogen maken van de trailerhelling, maar hiervoor dient u het "Aanvraagformulier voor een trailerpas" in te vullen en in te leveren bij de ledenadministrateur.

Uw visboot mag niet langer zijn dan 5.00 meter en ook niet breder dan 2.10 meter anders komt u niet in aanmerking voor een trailerpas.

Voor toegang tot de trailerhelling worden maar een beperkt aantal passen beschikbaar gesteld (max 50).

Wanneer er geen trailerpassen meer beschikbaar zijn kunt u wel in aanmerking komen om geplaatst te worden op de wachtlijst, u dient dan wel lid te zijn van Hsv De Snoek.

Zie ook "Overeenkomst traileren".

 

Uw aanvraag word alleen in behandeling genomen als u lid bent van Hsv de Snoek.

 

 


AANVRAAGFORMULIEREN

 

Deze formulieren kunnen niet digitaal ingevuld worden. U dient ze uit te printen en in te sturen via mail of afgeven.

Alleen als u lid bent van Hsv De Snoek worden de formulieren in behandeling genomen.

Aanvraagformulier voor een ligplaats in de botenhaven (versie 2025).

Overeenkomst terrein en haven (versie 2025).

Aanvraagformulier voor toegangspas gebruik trailerhelling (versie 2025).

Overeenkomst traileren (versie 2025).

Aanvraagformulier voor een ligplaats op de wal (winterstalling visboten) (versie 2025).

Overeenkomst trailerstalling (versie 2025).

Aanlegvoorschrift voor boten.

 


HAVENMEDEWERKERS

 

Zij staan voor u klaar:

 

Onze havenmeester is Peter Bakker.

 

Onze tweede havenmeester is Nico Hekert.

 

ATTENTIE

 

Voor vragen over boten, bootplaatsen, in- en uithalen van boten, correspondentie, klachten enzovoorts, kunt u bellen met de havenmeester 06-83905162 of mailen naar carla-peter@live.nl.

De ledenadministrateur is bereikbaar via: 06-10624053 of r.karssen@hsvdesnoek.nl

 

Boten worden uitsluitend op afspraak in- en uit het water gehaald.

Walplaatsen worden vooraf (en in overleg met de havenmeester) toegewezen!

Geef tijdig aan dat u een walplaats voor uw boot wilt (zie aanvraagformulier hier boven).

 

Ligplaatsnummering:

 

  - 15   16 -               - 45   46 -  
                                     
  - 14   17 -               - 44   47 -  
  - 13   18 -               - 43   48 -  
  - 12   19 -               - 42   49 -  
  - 11   20 -               - 41   50 -  
  - 10   21 -               - 40   51 -  
  - 9   22 -               - 39   52 -  
  - 8   23 -               - 38   53 -  
  - 7   24 -               - 37   54 -  
  - 6   25 -               - 36   55 -  
  - 5   26 -               - 35   56 -  
  - 4   27 -               - 34   57 -  
  - 3   28 -               - 33   58 -  
  - 2   29 -               - 32   59 -  
  - 1   30 -               - 31   60 -  
                                     
  Steiger 1   Trailerhelling   Steiger 2  

 

     

 


WERKZAAMHEDEN HAVENMEESTER

 
 • Onderstaande werkzaamheden zijn aanvullend voor zover deze niet zijn gemeld in het havenreglement en het terreinreglement. De havenmeester conformeert zich aan de regels in bovengenoemde reglementen, welke als leidraad gelden in de taakstelling en de uitvoering van de havenmeesterfunctie.

 

 • Toewijzen van bootplaatsen aan de huurders.

 

 • Er op toezien dat de boten van de huurders op een juiste wijze zijn afgemeerd.

 

 • Handhaven van het havenreglement en overeenkomst terrein en haven (dus ook controle op los koppeling van boottrailer van auto bij parkeren).

 

 • Misstanden, in welke vorm dan ook, z.s.m. doorgeven aan het bestuur.

 

 • In overleg assisteren bij het uit het water halen en het weer in het water brengen van boten.

 

 • De winterstalling ordelijk organiseren, d.w.z. de uit het water gehaalde boten op een juiste wijze op de wal plaatsen. De daarvoor geldende perioden handhaven.

 

 • Tijdig de organisatie ter hand nemen van in of uit het water te halen boten, dit communiceren naar de huurders en een overzicht hiervan maken t.b.v. het bestuur, zodat deze de administratieve kant hiervan kan afhandelen.

 

 • Periodiek inspecteren van de steigers op zwakke of onderhoudgevoelige gedeelten, vaststellen van schade aan steigers en deze melden aan het bestuurslid beheer terrein en haven.

 

 • “Aanhang” attributen zoals banden, netten en andere niet gewenste en zonder toestemming aangebrachte voorzieningen die aan de steigers, steigerplanken en / of steigerpalen zijn gemonteerd, hiervan verwijderen.

 

 • Periodiek of direct zodra noodzakelijk, met behulp van een hogedrukspuit de steigers afspuiten, in overleg en in samenwerking met andere vrijwilliger(s) en het bestuurslid beheer en onderhoud terrein en haven.

 

 • Zorg dragen voor een nette en opgeruimde haven in overleg met andere vrijwilliger(s) en het bestuurslid beheer en onderhoud terrein en haven.

 

 • Optreden, direct of na overleg met het bestuurslid terrein en haven of, bij diens afwezigheid, een van de leden van het dagelijks bestuur, in zaken waarin niet is voorzien maar waarbij direct optreden noodzakelijk is.


DE SPUITPLAATS BIJ DE HAVEN

 

Bootbezitters kunnen gebruik maken van de spuitplaats bij ons boten haventje.

Tevens kunnen zij gebruik maken van een bij de havenmeester aanwezige hogedrukspuit.

Voor gebruik spuitplaats en/of hogedrukspuit dient een vergoeding van 5 euro te worden betaald (af te dragen aan de havenmeester).

Deze kleine vergoeding is nodig om de kosten van gebruik hogedrukspuit/water en het leeg zuigen van de speciale afwateringsput hiervoor te bekostigen.

 

Voor de winteropslag visboten is de spuitplaats de eerste 3 zaterdagen van oktober beschikbaar, zodat de bootbezitters hun visboot schoon in de winterstalling kunnen opslaan.

 

Wenst u buiten deze zaterdagen gebruik te maken van de spuitplaats dan dient dit in overleg met de havenmeester te gebeuren.

 

 

 


ZO MOET HET NIET IN ONZE HAVEN!