HAVEN

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Ligplaats

 Werkzaamheden havenmeester

 Aanvraagformulieren

 De spuitplaats bij de haven

 Havenmedewerkers  Zo moet het niet!

LIGPLAATS

 

Ligplaats botenhaven Hengelsportvereniging De Snoek
 

Wil je in aanmerking komen voor de huur van een ligplaats voor een visboot, dan kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging.
Is de visboot niet langer dan 5.00 meter en niet breder dan 2.10 meter, dan kom je (in principe) in aanmerking voor een ligplaats of, als alles bezet is, voor een plekje op de wachtlijst.


Wilt u in de winter uw boot op de kant hebben liggen, dan dient u via het aanvraagformulier ligplaats op de wal (winterstalling visboten) een plaats te reserveren.

Regels winterstalling visboten .

 

Lees ook het aanlegvoorschrift voor boten, want dat is de enige manier waarop wij het aanleggen aan de steiger toestaan.

 

Zoals in de overeenkomst terrein en haven voor een ligplaats staat vermeld, kan wanneer je deze overeenkomst niet nakomt, je ligplaats kwijtraken!

 

Voor een beperkt aantal ligplaats houders bestaat de mogelijkheid om hun trailer te stallen op het terrein van Hsv De Snoek.

 

Op de foto zie je hoe de bootjes er in de haven er bij liggen.

 

Verderop zie je een paar voorbeelden hoe het zeker niet moet!

 

 


AANVRAAGFORMULIEREN

 

Aanvraagformulier voor een ligplaats in de botenhaven

Aanvraagformulier voor een ligplaats op de wal (winterstalling visboten)

Aanvraagformulier voor toegangspas gebruik trailerhelling

Overeenkomst terrein en haven

Overeenkomst trailerstalling

Overeenkomst traileren

Aanlegvoorschrift voor boten


HAVENMEDEWERKERS

                                                                Zij staan voor u klaar:

 

Onze havenmeester is Peter Bakker.

 

Tweede havenmeester is Dirk Schouten.

 

 

ATTENTIE

 

Voor vragen over boten, bootplaatsen, in- en uithalen van boten, correspondentie, klachten enzovoorts, kunt u bellen met de havenmeester 06-83905162 of mailen naar carla-peter@live.nl.

 

De secretaris is bereikbaar via: 0341-419660/06-36114866 of  postmaster@hsvdesnoek.nl

 

Boten worden uitsluitend op afspraak in- en uit het water gehaald.

Walplaatsen worden vooraf (en in overleg met de havenmeester) toegewezen!

Geef tijdig aan dat u een walplaats voor uw boot wilt (zie aanvraagformulier hier boven).

 

Ligplaatsnummering:

 

  - 15   16 -               - 45   46 -  
                                     
  - 14   17 -               - 44   47 -  
  - 13   18 -               - 43   48 -  
  - 12   19 -               - 42   49 -  
  - 11   20 -               - 41   50 -  
  - 10   21 -               - 40   51 -  
  - 9   22 -               - 39   52 -  
  - 8   23 -               - 38   53 -  
  - 7   24 -               - 37   54 -  
  - 6   25 -               - 36   55 -  
  - 5   26 -               - 35   56 -  
  - 4   27 -               - 34   57 -  
  - 3   28 -               - 33   58 -  
  - 2   29 -               - 32   59 -  
  - 1   30 -               - 31   60 -  
                                     
  Steiger 1   Trailerhelling   Steiger 2  

 

     

 


WERKZAAMHEDEN HAVENMEESTER

 
 • Onderstaande werkzaamheden zijn aanvullend voor zover deze niet zijn gemeld in het havenreglement en het terreinreglement. De havenmeester conformeert zich aan de regels in bovengenoemde reglementen, welke als leidraad gelden in de taakstelling en de uitvoering van de havenmeesterfunctie.

 

 • Toewijzen van bootplaatsen aan de huurders.

 

 • Er op toezien dat de boten van de huurders op een juiste wijze zijn afgemeerd.

 

 • Handhaven van het havenreglement en overeenkomst terrein en haven.

 

 • Misstanden, in welke vorm dan ook, z.s.m. doorgeven aan het bestuurslid gebouw, terrein en haven.

 

 • In overleg assisteren bij het uit het water halen en het weer in het water brengen van boten.

 

 • De winterstalling ordelijk organiseren, d.w.z. de uit het water gehaalde boten op een juiste wijze op de wal plaatsen. De daarvoor geldende perioden handhaven.

 

 • Tijdig de organisatie ter hand nemen van in of uit het water te halen boten, dit communiceren naar de huurders en een overzicht hiervan maken t.b.v. het bestuurslid gebouw, terrein en haven, zodat deze de administratieve kant hiervan kan afhandelen.

 

 • Periodiek inspecteren van de steigers op zwakke of onderhoudgevoelige gedeelten, vaststellen van schade aan steigers en deze melden aan het bestuurslid beheer terrein en haven.

 

 • “Aanhang” attributen zoals banden, netten en andere niet gewenste en zonder toestemming aangebrachte voorzieningen die aan de steigers, steigerplanken en / of steigerpalen zijn gemonteerd, hiervan verwijderen.

 

 • Periodiek of direct zodra noodzakelijk, met behulp van een hogedrukspuit de steigers afspuiten, in overleg en in samenwerking met andere vrijwilliger(s) en het bestuurslid beheer en onderhoud terrein en haven.

 

 • Zorg dragen voor een nette en opgeruimde haven in overleg met andere vrijwilliger(s) en het bestuurslid beheer en onderhoud terrein en haven.

 

 • Optreden, direct of na overleg met het bestuurslid terrein en haven of, bij diens afwezigheid, een van de leden van het dagelijks bestuur, in zaken waarin niet is voorzien maar waarbij direct optreden noodzakelijk is.


DE SPUITPLAATS BIJ DE HAVEN

 

Bootbezitters kunnen gebruik maken van de spuitplaats bij ons boten haventje.

Tevens kunnen zij gebruik maken van een bij de havenmeester aanwezige hogedrukspuit.

Voor gebruik spuitplaats en/of hogedrukspuit dient een vergoeding van 5 euro te worden betaald (af te dragen aan de havenmeester).

Deze kleine vergoeding is nodig om de kosten van gebruik hogedrukspuit/water en het leeg zuigen van de speciale afwateringsput hiervoor te bekostigen.

 

Voor de winteropslag visboten is de spuitplaats de eerste 3 zaterdagen van oktober beschikbaar, zodat de bootbezitters hun visboot schoon in de winterstalling kunnen opslaan.

 

Wenst u buiten deze zaterdagen gebruik te maken van de spuitplaats dan dient dit in overleg met de havenmeester te gebeuren.

 

 

 

 


ZO MOET HET NIET IN ONZE HAVEN!