WINTERSTALLING VISBOTEN

 

Voor het uit het water halen van boten, voor de winterstalling, moet een afspraak worden gemaakt.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het weer te water laten van boten.

(zie aanvraagformulier ligplaats op de wal)

 

Allereerst wordt een walplaats toegewezen waar de visboot moet worden geplaatst.

Dat moet zodanig gebeuren dat de veiligheid blijft gewaarborgd en iedere bootbezitter bij zijn of haar boot kan komen.

 

Voor eigenaren van een ligplaats in de botenhaven zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om hun trailer te stallen.

Indien u ook gebruik wilt maken van de winterstalling bent u verplicht om uw boot op de trailer te plaatsen.

De boten dienen uiterlijk eind november, op aanwijzingen van de havenmeester, op verantwoorde wijze op de wal te worden geplaats.

Na deze periode wordt in principe geen walplaats meer toegewezen.

 

Wij komen tot deze maatregelen met het oog op de veiligheid en op ARBO regels die wij ook van toepassing achten op werkzaamheden in de haven.

De boten die op de wal zijn gebracht en een plek op het terrein toegewezen hebben gekregen moeten uiterlijk 1 mei weer in het water terug zijn.

(zie overeenkomst terrein en haven pt 9)

 

Er geldt een verplichte wijze van afmeren.

Vooral om onnodige schade aan de steigers te voorkomen.

Iedereen die een plek bij ons huurt, moet zich hieraan houden!

Ga naar de pagina "aanlegvoorschrift voor boten" daar treft u een duidelijke tekening aan.

 

Foto: Dik Enklaar 1999.

 

Volg de aanwijzingen van de Havenmeester.

 

Ook in de winter willen we dat de haven en de winterstalling er netjes uitziet.