NIEUWSBERICHTEN 2014

 Het verbod te vissen achter het dolfinarium is opgeheven

----------------------------------------------------------------------------------------------------

18 dec 2014 Het is toegestaan om te vissen achter het dolfinarium.

Hsv De Snoek heeft hiervoor het looprecht langs het water. Maar .................

Het is niet toegestaan om uw auto te parkeren langs het water of op de parkeerplaatsen van het Dolfinarium. Alle parkeerplaatsen zijn Dolfinarium terrein en er geldt nog steeds het wegsleep verbod of een evt bekeuring.

 

 

 

 

 

037

 Paling/zalm roken eind 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------

24 dec 2014 Kort voor de Kerst is door leden van HSV "De Snoek" een partijtje paling en zalm gerookt.

De leden konden hiervoor inschrijven, zodat ze net voor de kerstdagen nog een lekker partijtje paling of zalm hadden met de kerst..

 

                       

 

 

Lees verder >>

038

 Jaaravond HSV "De Snoek" 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12 dec 2014 Op vrijdag 12 dec jl heeft weer de jaarlijkse prijsuitreiking plaats gevonden tijdens de jaaravond. Voor een foto impressie zie: reportage

 

                       

 

 

 

 

Bekijk fotoreportage >>

 035

 Bestuur bedankt de vrijwilligers voor hun inzet

----------------------------------------------------------------------------------------------------

17 dec 2014 In de week voorafgaande aan de Kerst, op woensdag 17 december, was er een bijeenkomst van het bestuur met alle vrijwilligers die zich in 2014 ingezet hadden voor HSV "De Snoek".

De voorzitter Harrie Vlietstra heeft tijdens die samenkomst in het clubgebouw alle aanwezige vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet.

De voorzitter sprak een kort woord en vertelde dat elke vrijwilliger van groot belang is voor de club en dat daarbij elke vrijwilliger even belangrijk en waardevol is. Ook gaf hij aan dat het bestuur maar een kik hoefde te geven voor een klus, en er stonden wel een aantal vrijwilligers klaar.

 

                                         

Lees verder >>

 036

 Vrijwilligersdag

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 nov 2014 Op zaterdag 1 november heeft H.S.V. De snoek de tweede vrijwilligersdag gehouden.

De opkomst was redelijk. Het gebouw is weer onderhanden genomen en de haven had weer een opknap beurt nodig. Het volledige talud werd onkruid vrij gemaakt. Verder werd de havenrand (talud aan de zijde van het verenigingsgebouw) beplant, zodat we het onkruid wat makkelijker kunnen bestrijden. De beneden etage van het gebouw is geheel gedaan, allen ramen zijn ook weer gelapt, enz.

 

                            

Lees meer >>

033

 Meevistoestemming 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------

14 nov 2014

Sportvisserij Nederland en de federaties zijn de afgelopen jaren continu bezig om de georganiseerde hengelsport zo groot en sterk mogelijk te maken en te houden. In dit kader is in 2007 de VISpas geïntroduceerd, zijn tal van ledenwerfacties gehouden en wordt veel energie in de handhaving gestoken. Het resultaat is dat het aantal bij de hengelsportverenigingen aangesloten sportvissers enorm is toegenomen van 353.000 in 2006 naar bijna 525.000 personen in 2014. Om laagdrempelig met de hengelsport kennis te kunnen maken is voor 2015 de actie Meevistoestemming gestart. Onze 525.000 aangesloten sportvissers zijn de beste ambassadeurs voor hun eigen hobby. Op het werk, op feestjes of naar vrienden praten zij wel eens enthousiast over hun hobby. Ongetwijfeld zijn er dan mensen die aangeven nieuwsgierig te zijn en het ook wel eens te willen meemaken.

Lees meer >>

034

 Planten klimop (Hedera) langs hek haventerrein

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 sep 2014 Zaterdag 6 september is er door een aantal vrijwilligers van de vereniging langs een deel van het hek van het haventerrein klimop (Hedera) geplant.

Om een goed plantbed te krijgen moest eerst alle opgespoten gele (voedingsarme) grond onder het hek worden weg gegraven. Deze gleuf werd daarna voorzien van potgrond voorzien van goede voedingstoffen, zodat de beplanting het kan overleven. Om een goed begin te krijgen moesten alle plantjes worden opgebonden.

 

 

                          

Lees meer >>

031

 Overlijden van Bernard Mostert

----------------------------------------------------------------------------------------------------

12 sep 2014 Eerder dan we hadden verwacht, hebben we kennis genomen van het overlijden van BERNARD MOSTERT.

Ondanks zijn positieve instelling en enorme vechtlust, heeft hij deze strijd niet mogen winnen.

Wij wensen Kitty, de kinderen, en overige familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 

Bestuur en leden van HSV de Snoek

 

Harderwijk 12 september 2014

 

Lees meer >>

032

 Verboden te vissen achter het dolfinarium

----------------------------------------------------------------------------------------------------

19 aug 2014 Het is niet meer toegestaan om te vissen achter het dolfinarium.

Er is door het Dolfinarium een bord geplaatst met de tekst VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN Art. 461. Dit i.o.m. de gemeente Harderwijk. Het is alleen nog maar toegestaan voor leden van Waterscouting "Tjerk Hiddes", Kanovereniging "Dolfijnen", Stichting "SOS Dolfijn", medewerkers Dolfinarium en leveranciers. Tevens is hier een wegsleepregeling van kracht.

 

 

 

 

 

029

 Recreatie op de Veluwe

----------------------------------------------------------------------------------------------------

26 aug 2014 De Veluwe biedt een geweldig recreatief en toeristisch palet. De Dynamiek is enorm. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De Stentor duikt met de wekelijkse rubriek "Recreatie op de Veluwe" in de trends en belicht achtergronden van de wereld die de Veluwe heet. Vandaag: visstekjes.

Hierin word vandaag o.a. de Plas van Beek in Ermelo belicht.

 

 

 

 

Lees meer >>

030

 Plas van Beek in Ermelo weer bijgevuld

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 aug 2014 Op dinsdag 5 augustus 2014 is de Pals van Beek in Ermelo weer bijgevuld.

Na klachten van leden van HSV De Snoek heeft het bestuur, in overleg met de Gemeente Ermelo, op dinsdag 5 augustus 2014 het waterpijl van de Plas van Beek in Ermelo weer op niveau gebracht.

Doordat het water zo laag stond gaat de temperatuur van het water snel omhoog en hiermee gaat het zuurstof gehalte in het water snel omlaag.

Het water in de Plas van Beek was ook zo verdampt dat de vis niet voldoende ruimte meer had om normaal te kunnen zwemmen.

 

          

Lees meer >>

027

 Enquête Stadswateren in Harderwijk en Ermelo

----------------------------------------------------------------------------------------------------

19 aug 2014 Doe mee met de enquête over de Stadwateren in Harderwijk en Ermelo!

Onze Visstandbeheercommissie (VBC) wil graag een goed inzicht krijgen over de aanwezige van vissen in onze verenigingswateren. De visstand is in de loop van de jaren veranderd. Ook is er de laatste jaren geen goed overzicht meer van wat er allemaal te vangen is in onze wateren. Om hier eventueel iets aan te kunnen veranderen zijn wij afhankelijk van onze leden. Daarom hierbij een oproep om deel te nemen aan onze enquête. Het vergt maar een paar minuten van uw tijd en u doet u zelf en de overige leden hiermee een plezier.

 

 

 

Enquêteformulier >>

028

 Rijk Willem Beijen memorial

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 juli 2014 Op zondag 6 Juli werd aan de Hoge Vaart (Baardmeesweg) de Rijk Willem Beijen memorial gevist. Een initiatief van de familie Beijen die na het overlijden van Rijk Willem nu voor de 8e keer deze wedstrijd organiseert in samenwerking met vrienden. Henk nodigt dan een groep vissers uit. Dit jaar zaten we met 15 koppels aan de waterkant. Wat voorop staat bij deze wedstrijd is plezier maken.

           

Lees meer >>

025

 Vissterfte door lozing bedrijf

----------------------------------------------------------------------------------------------------

26 jul 2014 Zaterdag 26 juli werd er door Hsv De Snoek een viswedstrijd georganiseerd in de Hoge Vaart aan de Baardmeesweg. Al gauw bleek dat de Hoge Vaart bezaaid lag met dode vis. Er werd ook door niemand vis gevangen. Halverwege de viswedstrijd is besloten om de wedstrijd af te blazen. De wedstrijdleiding besloot om hiervan melding te maken en zie hieronder het resultaat.

31 jul 2014 Zeewolde - Waterschap Zuiderzeeland gaat een bedrijf aansprakelijk stellen voor vervuiling van de Hoge Vaart in Zeewolde. Het afgelopen weekend stuitten medewerkers van het waterschap op duizenden dode vissen. Uit metingen bleek dat het zuurstofgehalte over een stuk van ca. 5,5 kilometer bijzonder laag was. Na onderzoek bleek dat het water ernstig was vervuild door een lozing van een bedrijf. Zuiderzeeland stelt de veroorzaker aansprakelijk voor de gemaakte kosten. De meeste vissen zijn inmiddels verwijderd en afgevoerd naar een destructiebedrijf. Het is nog onduidelijk om welk bedrijf het gaat.

 

026

 Tweede streetfishing in Harderwijk

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7 jun 2014 Hengelsportvereniging De Snoek te Harderwijk organiseerde op zaterdag 7 juni, in de havens van Harderwijk weer streetfishing.

Wat is dit?? Wij nodigen de jeugd uit om onder begeleiding van ervaren roofvissers met kunstaas te vissen op roofvis zoals: Snoek, Baars en Snoekbaars.

 

                          

Lees meer >>

023

 Aanpak waterplantenoverlast Randmeren

----------------------------------------------------------------------------------------------------

25 jun 2014 Het Ermelo's Weekblad van woensdag 25 juni 2014.

De randmeren vormen een prachtig vaar- en watersportgebied. De waterplanten die in de zomer hun kop opsteken kunnen het de watersporters echter flink lastig maken. Maaien is voorlopig de enige oplossing. In een driejarige pilot die deze zomer van start gaat, leveren lokale overheden en watersportsector gezamenlijk een bijdrage aan het bevaarbaar houden van de Randmeren.

De wens om een groter oppervlak te maaien bracht overheid en sector bij elkaar.

 

 

 

Lees meer >>

024

 Gezocht jeugdbegeleider bij Hsv De Snoek

----------------------------------------------------------------------------------------------------

27 mei 2014 Hsv De Snoek is opzoek naar een jeugdbegeleider of viscoach. Een enthousiaste begeleider van kinderen die beginnen met vissen. De belangrijkste taak van een viscoach is dat hij of zij namens de hengelsportvereniging kinderen de praktijk van het vissen leert. Hij/zij biedt kinderen langs de waterkant de helpende hand.

 

 

 

Lees meer >>

021

 Extra Aanvulling 2014 van Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 jun 2014 Er is weer een nieuwe digitale aanvulling op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2014 uit. Dit is de versie van 2 juni 2014. Voor HSV De Snoek zijn er wijzigingen t.a.v. de havenkom. Alleen nog maar leden van HSV De Snoek is het toegestaan om hier te vissen. Pagina 48 van de lijst is aangepast. Voor meer wijzigingen zie digitale versie bij Lees verder.

 

 

 

 

Lees verder >>

 022

 Hsv De Snoek neemt deel aan federatieselectiewedstrijd

----------------------------------------------------------------------------------------------------

24 mei 2014 Een team van Hsv De Snoek heeft geprobeerd zich te plaatsen voor het NK tijdens de federatieselectiewedstrijd Randmeren. Helaas is dit niet gelukt.

Wel hebben zich geplaatst voor het NK, als individueel meevissende leden, Dick Valstar en JanWillem van de Poppe.

 

Uitslag Korpsen regio Randmeren >>

Uitslag individueel regio Randmeren >>

019

 Jan Rondhuis lid van verdienste

----------------------------------------------------------------------------------------------------

26 mei 2014 Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur van hengelsportvereniging De Snoek de aftredende commissaris Jeugdzaken, Jan Rondhuis uitgeroepen tot lid van verdienste van de vereniging.

Jan was dit jaar aftredend en in verband met zijn gezondheid niet herkiesbaar.

 

 

 

Lees meer >>

020

 Enquête Randmeren

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 mei 2014 Doe mee met de enquête over de Randmeren!

De laatste jaren is er veel te doen geweest op en om de Randmeren. De Randmeren zijn sterk veranderd. Waren ze vroeger troebel, tegenwoordig zijn de Randmeren helder en groeien er veel waterplanten. Ook de visstand is veranderd. Reden genoeg voor Sportvisserij Nederland om een onderzoek te doen naar de tevredenheid van de sportvissers op de Randmeren.

 

Lees meer >>

017

 Tweede streetfishing in Harderwijk

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7 mei 2014 Hengelsportvereniging De Snoek te Harderwijk organiseert zaterdag 7 juni, in de havens van Harderwijk, streetfishing.

Wat is dit?? Wij nodigen de jeugd uit om onder begeleiding van ervaren roofvissers met kunstaas te vissen op roofvis zoals: Snoek, Baars en Snoekbaars.

 

 

Lees meer >>

018

 Jeugdcursus vissen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

19 apr 2014 Op zaterdag 19 april heeft H.S.V. De snoek weer een cursus voor de jeugd afgerond.

De opkomst was met 16 kinderen bij aanvang goed te noemen. Uiteindelijk op zaterdag 19 april hebben 13 kinderen hun praktijk examen met goed gevolg afgerond.

 

 

 

                            

Lees meer >>

015

 Terugvangst gemerkte zeelt Veluwemeer

----------------------------------------------------------------------------------------------------

17 apr 2014 In 2012 en 2013 heeft Sportvisserij MidWest Nederland in totaal 1500 kilogram zeelt uitgezet in het Veluwemeer. Vrijwel alle uitgezette vissen zijn gemerkt met een floytag, een felgroen merkje bij de rugvin. Op donderdag 17 april zijn enkele van deze vissen teruggevangen tijdens een onderzoek.

 

 

 

 

Lees meer >>

 

016

 Vissen buiten boekje

----------------------------------------------------------------------------------------------------

29 mrt 2014 De Telegraaf van zaterdag 29 maart 2014.

Het mes gaat in een overheidsregel die sportvissers het leven zuur maakt. Ze zijn nu nog verplicht om naast hun visvergunning een uitgebreid boekwerk over visregels bij zich te dragen als ze een hengeltje uitwerpen.

 

 

 

Lees meer >>

013

 Vrijwilligersdag

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 apr 2014 Op zaterdag 5 april heeft H.S.V. De snoek voor het eerst zijn vrijwilligersdag gehouden.

De opkomst was met 12 personen redelijk ondanks een aantal afzeggingen. Alles wat we hadden gepland is dan ook uitgevoerd. Bestraat om het verenigingsgebouw, alles van de jeugd uitgezocht, kanten van de haven uit geharkt, geschilderd, de beneden etage van het gebouw geheel gedaan, allen ramen gelapt enz.

 

                            

Lees meer >>

014

 Waarschuwing

----------------------------------------------------------------------------------------------------

24 mrt 2014 Beste sportvissers, graag wil ik jullie op het volgende attenderen:

De afgelopen tijd zijn er individuen die zich uitgeven als sportvisserij controleur.

De werkwijze van deze zogenaamde controleurs is erg onbeschoft.

De werkwijze van deze NEP controleurs beschadigen het gezicht van de vereniging, daarom wil ik u graag attenderen op de volgende zaken waardoor u zeker weet of u te doen heeft met een echte controleur.

 

Meer details, zie Lees meer.

 

Lees meer >>

011

 Gezocht: vissers op de Randmeren

----------------------------------------------------------------------------------------------------

25 mrt 2014 Vist u wel eens op of aan het Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer of Drontermeer. Zo ja, dan is Sportvisserij Nederland zeer geïnteresseerd in uw mening over deze wateren.

Wij zijn op zoek naar sportvissers die hun mening willen geven over de Randmeren. Wij zijn zeer geïnteresseerd in de knelpunten, wensen, verwachtingen en standpunten van u als sportvisser.

 

Meer details, zie Lees meer.

 

Lees meer >>

012

 Vangt u de zwaarste karper

----------------------------------------------------------------------------------------------------

22 mrt 2014 Vangt u de zwaarste karper? Dan wint u een hengel ter waarde van 150 euro.

 

Hoe werkt het? Voor details klik op Lees meer>>>

 

 

 

 

 

 

Lees meer >>

009

 Eerste streetfishing in Harderwijk een succes

----------------------------------------------------------------------------------------------------

22 mrt 2014 Zaterdag 22 maart heeft HSV de Snoek voor het eerst streeftfishing voor de jeugd georganiseerd, mede dankzij Gerard Klomp van hengelsport Zeewolde en Rick Hartgers was dit zeer geslaagd. Na het vissen in de haven van HSV de Snoek (waar de vis het liet afweten) zijn we verkast naar de haven van Harderwijk waar de meeste deelnemers vis wisten te vangen. De baars had er blijkbaar het meeste zin in gezien deze massaal toehapte op het kunstaas, ook werden er een paar kleine snoekjes gevangen, en zelfs een kleine roofblei.

Na afloop is de jeugd nog mee terug gegaan naar het verenigingsgebouw van HSV de Snoek waar ze werden getrakteerd op een frikadel en een glaasje fris.

Heren begeleiders, en Jeugd,                                      

 

Wij hebben er gezamenlijk een fantastische middag van gemaakt, dit gaan we op zaterdag 7 juni nog eens herhalen.

Lees meer >>

010

 Cornelis de Fluiter uit Ermelo vangst snoek van 126 cm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 feb 2014 Cornelis de Fluiter uit Ermelo vangt snoek van 126 cm en ± 20 kg in de havenkom van Harderwijk. Dat Cornelis vissen kon wisten we wel, hij won namelijk, als lid van Hsv De Snoek, de Harderwijker Open 2013 bij de B-jeugd.

Cornelis van harte gefeliciteerd, goed gedaan.

 

                            

 

 

 007

 Grote korting bij Hengelsport Centrum Nijkerk

----------------------------------------------------------------------------------------------------

mrt 2014 Hengelsport Centrum Nijkerk geeft op zaterdag 22 maart grote korting.

 

Voor details klik op Lees meer>>>

 

 

 

 

 

Lees meer >>

008

 Hsv De Snoek nu ook op Facebook

----------------------------------------------------------------------------------------------------

27 jan 2014 Hengelsportvereniging "De Snoek" is nu ook op Facebook verschenen. Coby Beelen gaat voor De Snoek de Facebook pagina bijhouden.

Facebook is een social netwerk site, waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met anderen. Hsv De Snoek heeft een persoonlijk profiel aangemaakt en anderen die ook een profiel hebben kunnen worden uit genodigd om vriend te worden. Deze berichtjes kunnen gaan over wat er allemaal binnen de vereniging plaats vindt. Men kan dan met de vereniging communiceren via privé berichten.

 

 005

 Hsv De Snoek heeft een mijlpaal bereikt

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 feb 2014 Hengelsportvereniging de Snoek te Harderwijk heeft voor het eerst in haar bestaan meer dan 2000 leden. Wij als vereniging zijn hier trots op, en wensen alle leden dan ook veel en goede vangsten toe.

 

 

 

 

 

 006

 Kandidaat gevonden voor de functie VBC

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 jan 2014 Het bestuur is blij u te kunnen mededelen dat zij een kandidaat hebben gevonden voor de functie Coördinator Visstandbeheer Commissie Stadswateren (VBC).

Harold Goelema heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie binnen het bestuur van Hsv De Snoek.

 

 

 

 

Lees verder >>

 003

 Aanpassing Aanvulling 2014 van Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 jan 2014 Het is toegestaan om levende aasvisjes in bezit te hebben langs de waterkant. In de Algemene voorwaarden van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 zorgt artikel 5 op pagina 2 voor verwarring.

Artikel 5 vervalt en wordt vervangen door onderstaande tekst:

Gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet tenzij:

- bestemd voor eigen consumptie (dan direct doden met een krachtige tik op de kop).

- deze als aasvis wordt meegenomen. Hierbij dienen de gedragsregels voor het meenemen van aasvisjes te worden nageleefd. Voor aasvis groter dan 15 cm geldt een maximum van 10 stuks.

 

Lees verder >>

 004

 Nieuwsberichten 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 jan 2014 Zijn er wetenswaardigheden over Hsv "De Snoek" of hun leden of heeft u iets te melden t.a.v. de hengelsport (grote/bijzondere vangsten), mail deze dan naar de webmaster van Hsv "De Snoek". Al deze "nieuwtjes/gegevens" komen dan op deze site.

Ook zijn wij geïnteresseerd in leuke foto's van de leden en hun hengelervaringen.

De website moet ook een digitaal archief worden waar alle wetenswaardigheden van de vereniging op terug is te vinden. Mocht u nog in het bezit zijn van (oude)gegevens of foto's, die over onze vereniging gaan, en die nog niet op onze website staan vermeld, laat het even weten.

 

 

 001

 Bezoekersaantal website Hsv De Snoek in 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 jan 2014 Aan het einde van 2013 stond de bezoekers teller van onze website op 8015 bezoekers.

Dit was alweer 900 meer dan aan het einde van 2012. Dit is een teken dat de website een informatie bron is voor de hengelsportvereniging. Mocht u informatie hebben, die voor onze website een uitbreiding is, dan horen wij dat graag.

 

 

 

 

 002