DE CLUB

Hengelsportvereniging De Snoek te Harderwijk.

Opgericht op 1 mei 1948.

"De Club"

Prettig kennis te maken....

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Hengelsportvereniging De Snoek

 Wedstrijdcommissie

 Wat doet De Snoek voor haar leden en de sportvisserij

 Jeugdbegeleidingscommissie

 Commissie terrein, gebouw en haven

 Recreatiecommissie
 Visstandbeheercommissie (VBC)  Communicatie
 Sportvisserij controle  

 


HENGELSPORTVERENIGING "DE SNOEK"

 

De Snoek is een hengelsportvereniging met jaarlijks gemiddeld 3300 leden en daarmee de grootste vereniging van ons mooie Harderwijk.

 

De Snoek heeft als doel:

Het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie en het beschermen en verbeteren van de visstand.

 

In de loop der jaren is Hsv De Snoek gegroeid van een visclub die bijeenkwam in het magazijn van een kruidenierszaak tot een grote hengelsportvereniging met een eigen verenigingsgebouw en botenhaven en die visrechthebbende is van al het viswater in Harderwijk en Ermelo.

Hengelsportvereniging De Snoek is niet meer weg te denken uit Harderwijk en Ermelo.

 

Het grootste deel van onze 3300 leden is te beschouwen als recreatieve sportvisser.

Zij verblijven graag in de natuur en vinden het leuk om te vissen.

Zij wensen zich een mooi viswater waarin goed vis is te vangen.

Vooral de visserij op witvis en roofvis is populair, ook het vliegvissen krijgt steeds meer aanhangers.

Een naar verhouding klein deel van onze leden houdt zich intensief bezig met het vissen als wedstrijdsport.

Wedstrijdvissen is nog steeds erg populair en vaak zie je onze wedstrijdvissers, weer of geen weer, aan de waterkant bezig om een nieuw voertje of een nieuwe techniek uit te proberen.

En reken maar dat de echte wedstrijdsport topsport is!

Nationaal zijn wij aangesloten bij de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Nederland is een organisatie die via regionale federaties met totaal 709 lokale hengelsportverenigingen en ruim 690.000 aangesloten sportvissers overkoepelt.

Nationaal en internationaal vertegenwoordigt Sportvisserij Nederland de Nederlandse sportvisserij.

Directe leden van Sportvisserij Nederland zijn de 7 regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties van vliegvissers (VNV), snoekvissers (SNB) en karpervissers (KSN).

Zij vormen de algemene ledenvergadering die het beleid op hoofdlijnen en de begroting bepaalt.

De Snoek is regionaal aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland.

Sportvisserij MidWest Nederland is één van de 7 hengelsportfederaties met 102 hengelsportverenigingen, waarbij meer dan 136.000 sportvissers zijn aangesloten.

 


WAT DOET DE SNOEK VOOR HAAR LEDEN EN DE SPORTVISSERIJ

 

Wij beheren de visrechten die we huren bij de gemeente Harderwijk, Ermelo en het Waterschap Vallei & Veluwe.

Houden toezicht op de viswateren, controleren de waterkwaliteit en beheren de visstand.

Wij geven, als visrechthebbende, vergunningen uit die het recht geven om, onder voorwaarden, te vissen in de wateren van Harderwijk en Ermelo.

De Snoek organiseert verenigingsactiviteiten voor recreatievissers, wedstrijdvissers en voor jeugdleden.

Wij beheren de website van de vereniging en scheppen faciliteiten voor visbootbezitters.

Wij beheren een eigen terrein met verenigingshuis en botenhaven.

Door het actieve jeugdbeleid houden wij het oog op de toekomst gericht.

In het algemeen gesproken zorgen wij ervoor dat we de hengelsport als sportieve recreatie bevorderen en de visstand beschermen en verbeteren.

Binnen de vereniging zijn een aantal vrijwilligers erg actief om alles in goede banen te leiden.

Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissarissen zoals een commissaris gebouw, terrein en haven, een commissaris water- en visstandbeheer met een werkgroep toezicht viswater.

Maar ook een wedstrijdcommissie, een recreatiecommissie en een jeugdbegeleidingscommissie.

 

Leden kunnen bij ons met een aanzienlijke korting geabonneerd worden op Hét VISblad, Nederlands grootste hengelsporttijdschrift dat wordt uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

 

 

Voor details zie bij Lidmaatschap de Overige Voordelen.


COMMISSIE TERREIN, GEBOUW EN HAVEN

 

Ons eigen terrein, het nieuwe gebouw en de haven is, na een jaar van zorgvuldige voorbereidingen alsmede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, in 2013 in gebruik genomen.

Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor alle leden en vervult een belangrijke sociale functie in ons verenigingsleven.

Het bestuur en de commissies maken veelvuldig gebruik van het ruime gebouw en kantoor met al haar faciliteiten.

 

 

De wedstrijdcommissie houdt de inschrijving voor wedstrijden en de prijsuitreikingen in het gebouw.

De jeugdcommissie tovert het gebouw regelmatig om tot een leslokaal voor het houden van viscursussen en thema activiteiten.

Er wordt door liefhebbers regelmatig een kaartje gelegd of worden ervaringen uitgewisseld. Sterke verhalen, met hele grote vissen, zijn er vaak te horen.

Vanzelfsprekend worden de algemene ledenvergaderingen in ons verenigingsgebouw gehouden.

Het onderhoud en het beheren van keuken en kantine is verantwoordelijk werk.

Met veel enthousiasme, en in het belang van alle leden, wordt ook deze taak uitgevoerd door een aantal vrijwilligers.


VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC)

Voor het leven van vissen is het essentieel dat de waterkwaliteit goed is.

Dit wil zeggen dat er voldoende zuurstof in het water zit en dat er geen giftige stoffen voorkomen.

Daarnaast moet een vis zich kunnen voortplanten en voedsel kunnen vinden.

Ook de dekkings- en overwinterings mogelijkheden zijn een vereiste.

De aanwezigheid van waterplanten, de bodemstructuur, de verbindingen tussen wateren, de waterdiepte en de helderheid van het water zijn hierbij van betekenis.

Omdat de Nederlandse wateren intensief worden benut vanuit diverse functies (denk aan industrie, landbouw en recreatie) is voor de ontwikkeling en het behoud van een gewenste visstand een actief beheer noodzakelijk.

Omdat de bij de Snoek aangesloten sportvissers vissen en willen blijven vissen zal de vereniging zich lokaal en regionaal met al deze zaken bezig houden.

Voor de VBC van De Snoek kunnen we nog zeker een aantal personen meer gebruiken.

Men moet bereid zijn om cursussen op het gebied van visstandbeheer te volgen (dit is geen verplichting).

Evt. cursuskosten worden door de vereniging betaald.


SPORTVISSERIJ CONTROLE

De sportvisserij controleurs houden toezicht en controle op viswater van de vereniging en zorgen voor een actieve sportvisserijcontrole op en aan het viswater op visdocumenten.

 

Zij hebben vooral een voorlichtende taak. Zij vertegenwoordigen de hengelsportvereniging naar de sportvissers toe.

 

Onze sportvisserijcontroleurs zijn onze ‘ogen en oren’.

Zij letten op illegale visserij en/of stroperij, waterverontreiniging, overmatige verkleuring van water, overmatige plantengroei, ernstige stank, vissterfte, botulisme, milieuvervuiling, zwerfvuil op of aan het water, slechte bereikbaarheid van het viswater en andere denkbare (ongewenste) situaties bij of op het viswater.

 

Regelmatig gaan ze met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op pad voor controle op visdocumenten.

 


WEDSTRIJDCOMMISSIE

De Snoek organiseert jaarlijks een serie wedstrijden voor de wedstrijdvissende leden.

Er wordt een zaterdagcompetitie gehouden, waarbij in een serie wedstrijden om de punten wordt gehengeld voor het Verenigingskampioenschap.

Vanaf 2006 is er speciaal voor de liefhebbers een serie wedstrijden op de zondagen georganiseerd voor het zondagkampioenschap.

In de winterperiode word er gevist om het winterkampioenschap zaterdag/zondag visser.

Daarnaast kunnen Open koppelwedstrijden en een minimarathon als de "8 uurs individueel" op het rooster staan.

In 2011 zijn er ook karperviswedstrijden (24-uur) geweest die georganiseerd werden door onze Karpergroep.

De meest succesvolle competitievisser van onze vereniging is Jan Schoonewelle. Hij heeft in de periode vanaf 1989 vele malen het Verenigingskampioenschap gewonnen.

Deelname aan regionale en nationale viswedstrijden wordt door de commissie gestimuleerd. Het programma word hier op afgestemd.

In 1997 werd voor het eerst in ons bestaan het Federatiekampioenschap zoetwatervissen voor korpsen gewonnen. Dat korps werd gevormd door: Henk Lokhorst, Ferdi Duits, Vincent Hoveling, Eric van Otterloo en Jan-Willem van de Poppe. In 2004 werd voor het eerst een senior-wedstrijdvisser van onze vereniging door de coaches van de toenmalige NVVS geselecteerd voor een internationale wedstrijd. Eric van Otterloo viel die eer te beurt en samen met zijn ploegmaten wisten ze die internationale wedstrijd te winnen.

Voor 2006 is Eric van Otterloo opnieuw door de bondscoaches geselecteerd om aan twee internationale wedstrijden mee te doen! In 2007 maakt hij deel uit van de selectie die het Europees Kampioenschap in Italië zal vissen. In 2011 werd Eric Nederlands Kampioen zoetwatervissen.

Voor Jong en Oud wordt jaarlijks een witviswedstrijd georganiseerd, waarbij de senioren laten zien, aan de jeugdleden, wat bij wedstrijdvissen allemaal mogelijk is, en zij vormen ook samen een koppel.

Dit gebeurd altijd op de Nationale hengeldag (de laatste zaterdag van Mei).

Voor de Senioren en de Junioren kan er bij voldoende animo jaarlijks een witviswedstrijd "Koning- en Prinsvisser" worden georganiseerd, waarbij de senior winnaar zich de Koning en de winnaar van de jeugd zich de Prins van de vereniging mag noemen.

Voor de bootvissers worden jaarlijks roofviswedstrijden georganiseerd.


JEUGDBEGELEIDINGSCOMMISSIE

De Snoek vindt het belangrijk de jeugdige sportvissers bewust te maken van hun verblijf in de natuur. Sinds 1987 is ons jeugdwerk structureel en wordt het planmatig aangepakt. Steeds wordt het belang van natuur, milieu en weidelijk vissen, op speelse wijze onder de aandacht van de junioren gebracht. Dat gebeurt op basis van een Jeugdplan dat zich richt op:

  • kennis van de leefomgeving van de vis;
  • kennis van het gedrag van verschillende vissoorten;
  • kennis van / leren omgaan met het hengelsportmateriaal;
  • verantwoord leren omgaan met de natuur en de vis, tijdens het vissen en na de vangst.
     

Een viscursus, een cursus werphengel (streetfishing), viskampen, vistrips en thema-activiteiten staan regelmatig op het programma.

Als het organisatorisch allemaal lukt wordt jaarlijks meegedaan aan het gemeentelijke sportinformatie programma, "Sportwijzer".

Er worden clinic's en viswedstrijden georganiseerd waarbij het leereffect en gezelligheid voorop staat.

Elk jaar wordt op of omstreeks de laatste zaterdag in mei de Nationale Hengeldag georganiseerd waarbij de jeugd samen met een volwassen lid een koppel kunnen vormen om een wedstrijdje te vissen om zo meer te leren van de oudere vissers.

Onze vissende jeugd kunnen in twee leeftijdsgroepen worden verdeeld namelijk B jeugd t/m 13 jaar en A jeugd van 14 t/m 17 jaar.

Zij worden begeleid door daartoe opgeleide jeugdbegeleiders (viscoaches/vismeesters).

In de periode vanaf 1990 zijn vele regionale titels gewonnen, is een zilveren en een bronzen medaille behaald bij het Nederlandse Kampioenschap en is internationaal zelfs een 4e plaats behaald bij het Wereld Kampioenschap jeugdvissen. (Eric van Otterloo die met de Nederlandse ploeg de zilveren medaille won!)

Vele junioren hebben via onze jeugdafdeling de weg gevonden naar de karper- en vliegvisserij.

Sinds 1994 werd jaarlijks de sportiviteitprijs voor jeugdvissers toegekend.

Het in 1989 gestarte jeugdwerk bij De Snoek is niet aan de aandacht van anderen ontsnapt en wordt inmiddels door veel verenigingen nagevolgd.

In 1992 werd ons jeugdwerk op een wel zeer speciale wijze beloond.

Onze oud voorzitter en tevens jeugdbegeleider Dik Enklaar werd door de toenmalige nationale organisaties NVVS en OVB uitgeroepen tot ‘Jeugdbegeleider van het jaar’.

 

Sportiviteitprijs 2007.

 

Onder toeziend oog van voormalig voorzitter Dik Enklaar reikt de winnaar van 2006, Ramon Stegenga, de sportiviteitprijs 2007 uit aan zijn opvolger Gerald Riezebos.


RECREATIECOMMISSIE

De Snoek organiseert jaarlijks voor de leden ook nog andere evenementen. Bij deze evenementen staat de gezelligheid voorop.

 

Voor de klaverjassende leden van de vereniging worden maandelijks klaverjasavonden georganiseerd.

 

De Snoek geeft creatieve leden die dat willen de ruimte om onder de vlag van deze commissie ook andere leuke hengelsportactiviteiten te organiseren.

Kom hierover gerust eens met ons praten!

 


COMMUNICATIE

De communicatie binnen de vereniging is zo goed mogelijk geregeld.

Buiten deze website word er ook via FACEBOOK informatie verstrekt. Ook zijn we actief op INSTAGRAM.

Ook is er via onze website de rubriek NIEUWS die alle nieuws berichten en bijzonderheden aangaande de vereniging meld.

 

In het verleden verscheen er elk kwartaal een DIGITALE NIEUWSBRIEF die vol stond met informatie en wetenswaardigheden voor alle leden.

Door het uitgeven van NIEUWSBRIEVEN werd de hengelsport en alle bijzonderheden die plaats vinden binnen de vereniging, zeer regelmatig onder de aandacht gebracht.

Op onze website zijn alle nieuwsbrieven nog terug te vinden onder de rubriek JAARVERSLAGEN/NIEUWSBRIEVEN.

 

In het verleden was dit het VERENIGINGSBLAD (zie HISTORIE/VERENIGINGSBLAD HENGELSPORTVERENIGING "DE SNOEK").

 

Ook kunt u alle informatie en wetenswaardigheden lezen op onze website, want sinds 1 januari 2005 is onze website in de lucht.

Deze website is volledig vernieuwd in juni 2010.

De webmaster van de vereniging zorgt voor de website van onze vereniging.

U kunt altijd met nieuwe ideeën en informatie bij hem terecht.