FACTSHEETS VAN DE WATEREN IN ERMELO

Factsheets zijn overzichten hoe het milieu van onze viswater er op kaart uit zien.

Een factsheets bevat algemene gegevens, het visrecht, het viswatertype en gegevens voor de sportvisserij, visserijbeheer en wensen/actieplan komende 5 jaar.

Ze bevatten gegevens over de sportvisserij en de visstand en dit alles is in één overzicht verzamelt.

Om het milieu van je viswater in beeld te brengen wil je vooral weten hoe de leefomstandigheden voor de vis in je water zijn.

In stilstaande en langzaam stromende wateren is met name de mate van begroeiing van het viswater met waterplanten van belang.

Deze groeimogelijkheden worden o.a. bepaald door de diepte van je water en de zichtdiepte (doorzicht, helderheid) ervan.

Deze milieukenmerken van je viswater kun je eenvoudig in beeld brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

hierop.

 

 Plas van Beek  

 

 

 

 

 

 

 

hierop.

 

 
 Vijver aan de oostzijde Oude Nijkerkerweg  

 

 

 

 

 

 

 

hierop.

 

 Vijver aan de westzijde Oude Nijkerkerweg