AAL VANGSTREGISTRATIE

MET HET AAL TELLEN EN VANGSTREGISTRATIE (september 2007)

 

Aalstand dramatisch

 • In ons land wordt zo'n zes miljoen kilo paling per jaar gerookt. Circa 60 % van de paling wordt verwerkt tot filet. Veruit het meeste daarvan komt uit kwekerijen/mesterijen.

 • In het IJsselmeer is de palingstand al tientallen jaren dramatisch aan het teruglopen. In de jaren vijftig werd er nog zo'n 4000 ton aal opgevist, nu nog maar 200 ton. Visserijbiologen sluiten uit dat de palingstand zich op korte termijn herstelt. De intrek van jonge glasaal vanaf de Atlantische Oceaan is de afgelopen jaren met 99 % afgenomen.

 • Het leven van de paling begint rond maart, april ten zuiden van de Bermuda eilanden in de Sargassozee. Daar schieten de vrouwtjes kuit. De larven drijven vervolgens met de Golfstroom naar de Afrikaanse kust en Europa. Via hun reukorgaan weet de inmiddels tot glasaal ontwikkelde larve de weg naar de riviermonding te vinden. De mannetjes blijven daar tussen de zes en twaalf jaar, de vrouwtjes soms wel twintig jaar. Wanneer ze een lengte van 30 tot 75 centimeter hebben begint de trek naar het zoute water. Als de paling in het zoute water komt verandert hij in een zeevis die tot op een diepte van honderden meters over de bodem zwemt. het uiteindelijke doel is de Sargassozee, waar de vrouwtjes eitjes leggen en daarna sterven.

 

 

 

 

 

De VBC Randmeren heeft ingeschreven op een proefproject voor het opstellen van een aalbeheersplan. Er zijn twee van die proefprojecten, n in de Randmeren en n in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Concreet betekent dit dat we gaan proberen om zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen hoeveel aal er binnenkomt, hoeveel aal er wordt uitgezet, hoeveel aal er wordt gevangen, hoeveel schieraal naar de Sargassozee vertrekt en wat de kwaliteit van die uittrekkende aal is.

Alle beroepsvissers hebben al toegezegd hun vangsten op te geven. Deze vangsten sorteren ze uit in rode aal kleiner dan 50 centimeter, groter dan 50 centimeter en schieraal kleiner en groter dan 50 centimeter. Tevens wordt de vangst geteld.

Bij dit tellen hebben we de hulp van een aantal vrijwilligers nodig.


Geef u op, dan nemen wij contact met u op en leggen uit hoe we het willen aanpakken en maken we detail afspraken.
Tijdbelasting: 9 x een meet- en telmoment bij onze Harderwijker beroepsvissers (Jansen, Timmer, Foppen) aan boord of op de oever, steeds tussen 16.00 18.30 uur. In de periode half september; half oktober en begin november 2007.
MELDT U GAUW AAN; T
elefonisch 06-53373094 of per mail d.enklaar@hsvdesnoek.nl

Doel is te bepalen hoeveel aal er in de Randmeren wordt onttrokken. Ook worden de uitzettingen van glasaal en pootaal over de afgelopen 15 jaar in kaart gebracht. Verder zullen er 1000 schieralen met merkjes worden uitgezet om te bepalen hoe zij door de Randmeren trekken en hoeveel schieraal er werkelijk naar de Sargassozee vertrekt. Met de verkregen informatie worden modellen opgesteld over de groei van de aal in de Randmeren, de overleving, de intrek en de uittrek van de schieraal.

Als laatste wordt bepaald in welke gebieden schieraal opgroeit zonder een teveel aan dioxines. Dit is van belang om volgend jaar, als de eerste glasaal uit de Europese kustvisserij beschikbaar komt gericht uit te gaan zetten in zo schoon mogelijke gebieden. Naast de onttrekking door het beroep is het ook van belang te bepalen hoeveel aal er door de sportvisserij wordt onttrokken.

Reddingsplan voor aal

 • Vele jaren is internationaal gesoebat over een reddingsplan voor de met uitsterven bedreigde aal.

 • In juni van dit jaar is dat er gekomen. Toen besloten 27 lidstaten van de EU dat de komende jaren steeds meer gevangen glasaal wordt uitgezet in de Europese binnenwateren dan wel te reserveren voor de kweek in Europa. Uiteindelijk moet in 2013 een ruime meerderheid van alle gevangen glasaal zo de kans krijgen volwassen te worden.

 • Volgens deskundigen zwemt nu nog maar 1 procent van het palingbestand uit de jaren zestig van de vorige eeuw rond in de Europese binnenwateren. Een van de oorzaken is dat Spaanse en Franse vissers op zee veel glasaal vangen en doorverkopen aan China, waar glasaal een delicatesse is. Om die reden hebben deze beide Zuid-Europese landen zich lange tijd verzet tegen het beknotten van de lucratieve glasaalvisserij.

 • Alle Europese landen moeten een beheersplan maken waarin per rivierbekken staat welke maatregelen nodig zijn. Nederland zal bijvoorbeeld op grote schaal vistrappen moeten gaan aanleggen bij stuwen en sluizen om het pad voor de paling te effenen. Deskundigen sluiten niet uit dat er tijdelijke vangstverboden voor paling komen en dat er minder vergunningen aan beroepsvissers op het IJsselmeer worden uitgegeven.

Werk mee aan het reddingsplan voor aal

Ons verzoek aan u is om mee te doen en antwoord te geven op een aantal vragen.

Die vragen staan onderaan deze pagina.

 

U kunt de antwoorden per post opsturen, insturen per mail of doorgeven via uw bestuur.

 

U wordt ook opgeroepen om bij te dragen aan vangstregistratie. Graag ontvangen we daarvoor van u een opgave van

 • het aantal gevangen palingen,

 • de lengte van die palingen,

 • de manier waarop is gevist (aantal hengels en aantal haken per hengel),

 • aantal uren dat er is gevist.

Van belang is ook om het aantal uren dat er is gevist op aal terwijl u niets ving, op te geven.

De gegevens die u inlevert worden vertrouwelijk behandeld.

 

Eindrapport

De deelnemers aan deze vangstregistratie krijgen allemaal een eindrapport van dit, voor de aalstand zo belangrijke, project. Via extra controle proberen we ook in beeld te brengen hoeveel aal er door zwartvissers en stropers wordt onttrokken. Daarvoor worden extra BOAs ingezet op de dagen, uren en plaatsen waarop de pakkans het grootst is.

Met de verkregen informatie zal in VBC verband, onder begeleiding van Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers, in het voorjaar gestart worden om een aalbeheersplan voor de Randmeren op te stellen.

De wijze waarop dit gebeurd zal model staan voor de manier waarop ook de andere VBCs in Nederland dit beheerplan zullen moeten opstellen.

 

Mogen wij op uw medewerking rekenen? Misschien is het nog niet te laat voor de aal.

Als er nog vragen zijn dan kunt u die telefonisch 06-53373094 of per mail d.enklaar@hsvdesnoek.nl stellen.

Vangstgegevens en antwoorden op onderstaande vragen kunt u telefonisch, per mail, per post of via uw verenigingsbestuur doorgeven.

 

Postadres:

Federatie Randmeren, Bettekamp 29, 6712 EG te Ede

 

Als u nog andere aalvissers kent, vragen we u om deze oproep ook bij hen onder de aandacht te brengen. Het is van het allergrootste belang dat de aalvissende sportvissers het goede voorbeeld van de beroepsvissers volgen en dat we gezamenlijk aan de slag gaan om de aalstand weer te herstellen.

 

Meer informatie kan men krijgen bij R. v. Aalderen, secretaris VBC Randmeren

De heer R. van Aalderen

p/a Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD  Bilthoven

Tel: 030-605 84 65

e-mail: aalderen@sportvisserijnederland.nl

 

Vragenlijst aalvissers

 

1.       Vist u wel eens op aal (is het antwoord nee geef dit dan alstublieft ook door!)

 

2.       Hoeveel dagen/nachten vist u op aal per jaar?

 

3.       Hoeveel uur vist u gemiddeld per dag/nacht op aal?

 

4.       Hoeveel alen vangt u gemiddeld per dag/nacht?

 

5.       Vangt u tijdens het vissen op andere vissoorten wel eens aal als bijvangst?

 

6.       Neemt u de gevangen aal mee naar huis of zet u die weer terug?

 

7.       Bent u bereid om deel te nemen aan vangstregistratie* ?

 

      Geinteresseerd? Vul dan hier de (digitale) vragenlijst in!

 

Deelnemers aan vangstregistratie worden verzocht hun adresgegevens en telefoonnummer aan de secretaris van de VBC Randmeren door te geven.

De heer R. van Aalderen

p/a Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD  Bilthoven

Tel: 030-605 84 65

e-mail: aalderen@sportvisserijnederland.nl