EU EENS OVER REDDINGSPLAN PALING

(september 2007)

 

In Brussel zijn de 27 EU-landen het eens over een reddingsplan voor paling.

Frankrijk en Spanje hebben hun eerdere verzet opgegeven, zo bleek in een overleg van EU-ambassadeurs in Brussel.

De ministers van Visserij zullen het akkoord definitief aannemen.

Afgesproken is om de komende jaren steeds meer gevangen glasaal (jonge paling) terug te zetten in zee.

In 2013 moet 60 procent van de glasaal weer teruggaan om de kans te krijgen tot volwassen paling te groeien. De Europese Commissie wilde eigenlijk in 2013 al op een percentage van 75 procent zitten, maar dat bleek niet haalbaar.

 

Frankrijk en Spanje verdienen veel geld met de verkoop van glasaal naar vooral China. De jonge paling wordt daar als een delicatesse gezien.
De paling is volgens sportvisserijorganisaties, milieu- en dierenorganisaties inmiddels een bedreigde diersoort.

De palingstand loopt al decennia sterk terug. Volgens deskundigen zwemt nu nog maar 1 procent van het palingbestand uit de zestiger jaren van de vorige eeuw in de Europese binnenwateren rond. Een van de oorzaken is dat Spaanse en Franse vissers op zee veel glasaal vangen en doorverkopen aan China, waar glasaal als delicatesse wordt gezien. Het uiteindelijke doel van het reddingsplan is om het aantal geslachtsrijpe palingen dat vanuit de Europese binnenwateren naar de Sargassozee in het Caribisch gebied trekt om te gaan paaien, gaandeweg terug te brengen tot 40 procent van het bestand uit de jaren zestig.

Nederland dringt al jaren aan op een Europees plan om de paling te behouden. Maar vooral Frankrijk en Spanje hebben zich lange tijd verzet tegen het beknotten van de lucratieve glasaalvisserij. Onder druk van de andere lidstaten en vanwege de dramatische daling van de palingstand zijn de twee landen nu toch akkoord.

Afgesproken is dat de Europese Commissie met voorstellen komt om de Spaanse en Franse glasaalvissers te compenseren als zou blijken dat de prijs van glasaal door de maatregel fors inzakt. Dat is heel goed mogelijk, omdat de vissers in de toekomst een steeds groter deel van hun vangst verplicht in Europa moeten afzetten. Daar brengt de glasaal veel minder op dan in China, waar prijzen van 1000 euro en meer per kilo heel gewoon zijn.

Het reddingsplan behelst niet alleen beperkingen van de glasaalvangst.

Elk van de 27 EU-landen moet een nationaal beheersplan gaan maken waarin per rivierbekken wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn voor het herstel van de palingstand.
 

 

Nederland zal bijvoorbeeld op grote schaal 'vistrappen' moeten gaan aanleggen bij stuwen en sluizen om de doorgang van de paling daar te vergemakkelijken, maar ook de beroepsvisserij en de sportvisserij zullen waarschijnlijk een bijdrage moeten leveren.

Deskundigen sluiten niet uit dat er tijdelijke vangstverboden voor paling komen en dat er minder vergunningen aan beroepsvissers op het IJsselmeer worden uitgegeven.