GROOTSCHALIGE MERKACTIE SCHIERAAL

GROOTSCHALIGE MERKACTIE SCHIERAAL VELUWE RANDMEREN

 

 

Een voorbeeld van een merkje, aangebracht in de rug van een schieraal.
 

 

Op de Veluwe Randmeren en in Rijnlands Boezem is 14 september 2007 gestart met het merken van 2000 schieralen. Bij de schieralen wordt een zogenaamde floy-tag in de rug aangebracht. Dit is een klein opvallend merkje (met een lengte van ca. 3 centimeter) van kunststof met daarop een unieke code. De merkjes worden aangebracht door beroepsvissers, die de schieralen in hun eigen gebied vangen.

De gemerkte schieralen worden na het merken weer verspreid over het gebied uitgezet.
Een deel van de gemerkte alen zal weer door beroepsvissers of sportvissers worden teruggevangen. Aan de hand van het aantal teruggevangen schieralen kan berekend worden hoe groot het aantal schieralen in een gebied is. Daarnaast kan door het bijhouden van de vangstlocaties nagegaan worden langs welke waterwegen de schieralen migreren.
De verkregen gegevens zullen gebruikt worden bij het opstellen van een aalbeheersplan voor Nederland. Dit aalbeheersplan moet 1 januari 2009 gereed zijn.

Het merken van de schieraal vindt plaats in het kader van een proefproject om te komen tot duurzaam aalbeheer. De Visstandbeheercommissies Veluwe Randmeren en Rijnlands Boezem werken mee aan dit proefproject. Doel van het project is in de eerste plaats informatie te verzamelen over de hoeveelheid aal, de visserij op aal en hoeveel schieraal de gebieden uittrekt om zich voort te planten. Daarnaast wordt ook geprobeerd de stroperij op aal in beeld te brengen.
Het bijzondere aan het project is dat het voor een groot deel door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Hengelvangstregistratie, controle en het meten van gevangen aal zijn zaken die vrijwilligers uitvoeren.

 

Op deze website kan door sportvissers die op de Veluwe Randmeren vissen een digitaal formulier worden ingevuld. Dat moet men zeker doen want op die manier kunnen we een goede registratie opzetten.

(Digitaal aal-registratie formulier)

Iedereen die een aal vangt met een merkje wordt verzocht contact op te nemen met Sportvisserij Nederland (030-6058400) en de code van het merkje, de vangstlocatie en de lengte van de aal door te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VBC Veluwe Randmeren: Roland van Aalderen, 030-6058465 of aalderen@sportvisserijnederland.nl
 

 

 

De merkjes die voor dit project worden gebruikt hebben een opvallend fluorescerende roze kleur.