WEDSTRIJDREGLEMENT ZATERDAG COMPETITIE 2023

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 1 december 2022)


ALGEMEEN

Inleg € 5,- per wedstrijd.

Tijden:

Loten: 07.00 uur.

Start wedstrijd: 08.30 uur.

Einde wedstrijd: 12.30 uur.

Vistijd is dus 4 uur!

Hengel keuze is bepaald per wedstrijd.

Wedstrijden worden in principe gevist volgens de locaties die vermeld staan in de agenda.


ORGANISATIE

1. De organisatie van het zaterdagkampioenschap van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. Het zaterdagkampioenschap is een zelfstandige competitie die los staat van de andere competities.
3. Het kampioenschap van de zaterdagvissers 2023 wordt gevist op de volgende data's:
    1e = 01-04-2023
    2e = 15-04-2023
    3e = 29-04-2023
    4e = 13-05-2023
    5e = 24-06-2023
    6e = 08-07-2023
    7e = 22-07-2023
    8e = 05-08-2023
    9e = 19-08-2023
  10e = 02-09-2023
  11e = 16-09-2023
  12e = 30-09-2023
  13e = 14-10-2023
  14e = 28-10-2023
4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden – bijvoorbeeld in geval van slechte weersgesteldheid - dan vervalt de wedstrijd.
  Mochten er meerdere wedstrijden niet doorgaan, dan wordt de competitie ingekort.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 07:00 uur in het verenigingsgebouw.
6. De wedstrijden worden gevist volgens het overzicht in de agenda.
7. De kantnummers worden uitgezet van links naar rechts, dus nummer 1 begint links en het hoogste kantnummer is rechts.
  Indien het parcours niet anders is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen, dan kan dit ook van rechts naar links zijn.
8. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.
9. De deelnemers op de eerste en laatste twee kantnummers vormen de weegploegen en wegen na afloop de vangst van elke deelnemer.

KLASSERING

10. Uitslag per wedstrijd
  a. Er wordt gevist op gewicht.
  b. De winnaar met het hoogste gewicht krijgt 75 punten, de man/vrouw die als tweede eindigt krijgt 74 punten en zo voort.
  c. Indien de deelnemer geen vis heeft gevangen, krijgt men 25 punten.
  d. Indien er niet deelgenomen wordt aan de wedstrijd echter de inleg wel wordt voldaan dan telt dit als een deelname zonder vangst.
  e. Bij een gelijk gewicht krijgt men een gelijk aantal punten, onafhankelijk van het kantnummer.
11. Einduitslag competitie
  a. Voor de einduitslag tellen de beste 10 van de 14 wedstrijden mee.
  b. Mochten er door afgelastingen minder wedstrijden zijn gevist dan tellen pas bij 12 geviste wedstrijden de beste 9 resultaten mee,
    bij minder dan 10 wedstrijden tellen alle wedstrijden mee.
  c. Bij gelijk aantal punten is het totaal vangstgewicht van de meetellende viswedstrijden doorslaggevend.
12. Prijzen
  a. Bij elke wedstrijd zullen er dagprijzen uitgekeerd worden voor de nummers 1 t/m 3.
  b. De uitreiking van de dagprijzen geschied na de wedstrijd in het clubgebouw.
  c. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs.
  d. De eindprijzen worden uitgereikt op de jaaravond.
    De eindprijzen moeten persoonlijk worden afgehaald op de jaaravond anders vervalt de prijs
    of er moet overleg hebben plaats gevonden met de wedstrijdcommissie.

OVERIG

13. De hengelkeuze is per wedstrijd vrij.
14. Bij het eerste signaal om 08.30, direct voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 12:30 einde wedstrijd.
15. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
16. Bij weging mag u maximaal 25 kg in één net ter weging aanbieden, indien u meer heb gevangen
  dient dit verdeelt te zijn over meerdere netten. Indien er meer dan 25 kg per net word aangeboden ter weging
  word maar maximaal 25 kg genoteerd voor de uitslag.
17. Het meenemen van gevangen vis na de wedstrijd is verboden en kan tot diskwalificatie leiden,
  alle vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
18. Voor het overige geld het algemene reglement wedstrijdvissen.
19. De deelnemer wordt geacht dit en het algemene wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
20. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.
21. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van Hsv De Snoek
  en de VISplanner App of de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren.
22. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek,
  geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en evt. gemaakte foto's te publiceren op de website.