DE SNOEKVARIA 2008

In deze aflevering van DE SNOEKVARIA 2008 laten we weer mooie, bijzondere en soms verassende vangsten zien waar onze leden-lezers ons een foto van stuurden.
 

Nieuw eiland in Wolderwijd vlakbij de dijk blijkt vuilnisstort.

Schokkend was het bericht dat wij van een van onze VBC mannen kregen. Hij had er zelfs foto's bij. In Het Wolderwijd wordt een eiland aangelegd tussen het Dolfinarium en de weg naar het Flevoland) Het blijkt dat men niet schroomt om er gelijk ook maar de nodige afval, zo van een vuilnisbelt, te dumpen. Een laagje zwarte grond erop en klaar is kees.

Wij waren verbijsterd. We hebben direct bij allerlei instanties aan de bel getrokken; Sportvisserij Nederland, de POS en via hen Rijkswaterstaat.

 

Rijkswaterstaat reageerde direct. Ze zeiden dat ze op de hoogte waren. Zodra het terrein begaanbaar is zal de aannemer beginnen met het schoonmaken. Het vuil wordt afgevoerd in containers. Bij Rijkswaterstaat waren ze niet blij met de situatie en het zou hoe dan ook worden aangepakt. Ze verwachten dat in maart/april begonnen wordt met opruimen, het moet voor de zomer klaar zijn.
 

Volgens de laatste berichten heeft de aannemer inmiddels het grootste deel schoongemaakt, de rest wordt schoongemaakt zodra het begaanbaar is.

Mochten mensen in de toekomst bijzondere dingen zien: graag melden en maak gelijk een foto!

Jullie kunnen je meldingen kwijt bij vbc@hsvdesnoek.nl
 

O ja, volgens ons moesten ze op de andere pas aangelegde eilandjes maar eens een bodemonderzoek uitvoeren. Vertrouwen is goed , maar controle is beter!

 

 

Het dagelijks bestuur was er in november - december behoorlijk druk mee. Denk nu niet dat het allemaal vanzelf gaat. Voor eind december waren er al bijna 1000 VISpassen van De Snoek de deur uit!

 

Betalingen controleren en dan de VISpassen gereed maken voor verzending.

Er staan ongeveer 1750 VISpassen klaar.

 

Voor elk lid dat we in 2007 hadden ligt bij ons een VISpas klaar!

 

Zodra uw contributie 2008 is betaald, zorgen wij ervoor dat uw VISpas 2008 bij u thuis komt.

Per 1 maart is het verenigingsgebouw weer opengesteld voor allerlei clubactiviteiten. Niet dat we al helemaal klaar zijn, maar de leden kunnen er weer in.

Het was bij tijd en wijle een gigantische chaos maar beetje bij beetje kwam er tekening in de strijd.

Toen de nieuwe Novilon werd gelegd werd pas goed duidelijk dat het schilderwerk, kleurgebruik en nieuwe verlichting veel positieve invloed hebben op de sfeer in de zaal van het gebouw.

Veel van de actieve sportvissers, en de vele cursisten van onze viscursus hebben al kunnen zien hoe het allemaal geworden is.

Het is een compliment waard en die mochten dan ook van verschillende kanten al in ontvangst worden genomen.

Een van de grote wensen van het bestuur is nog de vervanging van het meubilair. Nu lijkt het nog erg op een kantine en daar moet zeker nog wat gebeuren!

Heeft u goede ideeŽn? Laat het ons maar weten.

 

De mensen van onze VBC stadswateren zijn nauw betrokken geraakt bij de perikelen rondom een pomp die visjes aanzuigt en via de fontein de Diepe Gracht inspuit. Gedekt tafeltje voor de meeuwen.

De pomp heeft een tijdje stilgestaan en er zijn roosters geplaatst. Het probleem moest zijn opgelost. Dat blijkt niet zo te zijn en Olaf Miskotte en Jan Spijker zitten er weer achteraan om in overleg met gemeente de problemen het hoofd te bieden.

Dat meeuwen vis eten is niet ongewoon, mar dat jong broed door een tafeltje dekje systeem als hapklare brokjes worden opgediend, dat kan natuurlijk niet.

Wij danken ook een van de buurtbewoners Jan van Os, die ons nauwgezet op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Zo kunnen wij weer goed vinger aan de pols houden.

 

(Foto: Jan van Os)