NIEUWSBERICHTEN 2006

 Roken is gezond?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

29 dec 2006 Onzin natuurlijk. Roken is juist erg ongezond! Maar dat is niet het geval als je twee dagen voor Kerstmis een flinke staffel paling rookt opdat heel wat leden er met de Kerstdagen fijn van kunnen genieten. Vis is gezond en een lekker stukje paling is tijdens de feestdagen niet te versmaden.

 

 

 

Lees verder >>

 021

 

 Nieuwe kantinemedewerkers

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 jan 2006 Het heeft wat moeite gekost maar wij zijn er in geslaagd om naast Ronnie Karssen nog enkele vrijwilligers te vinden voor het beheer van het clubhuis en de verzorging van keuken en kantine.

Wij bedanken Evert Vrijhof van harte die zich de voorbije jaren hiervoor heeft ingezet.

 

 

 

 

Lees verder >>

 019

 Bestuur bedankt de vrijwilligers voor hun inzet

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23 dec 2006 Tijdens een korte samenkomst net voor Kerstmis heeft het bestuur de vrijwilligers bedankt voor hun  inzet in 2006.

"Vrijwilligers zijn voor onze vereniging het cement maar tegelijk ook de smeerolie. Cement omdat jullie het samenvoegende element zijn. Zijn jullie er niet dan valt De Snoek uit elkaar".

 

 

 

Lees verder >>

 020

 Hengelsportcentrum Nijkerk met mega stuntdagen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

24+25 nov 2006 Op 24 en 25 november houdt Hengelsportcentrum Nijkerk twee mega stuntdagen. Kwaliteit en kwantiteit dicht naast de deur.

Voor elke sportvisser uit de regio zeker de moeite waard!

Van Harderwijk naar Nijkerk is immers maar een klein stukje.

 

 

Lees verder >>

 017

 Hengelsport & visbotenbeurs in Utrechtse veemarkthallen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

24t/m26 nov 2006 Op 24 t/m 26 november is al weer de vijfde editie van de Hengelsport- en Visbotenbeurs in de Utrechtse Veemarkthallen. Fanatieke sportvissers uit het hele land trekken naar Utrecht om er de laatste nieuwtjes op hengelsportgebied te bekijken. Maar ook de groothandels, winkeliers, organisaties en bedrijven komen weer met genoegen naar deze beurs dankzij de goede organisatie en sfeer.

 

 

Lees verder >>

 018

 Vogelgriep nadert ons land

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 okt 2006 Het lijkt nog maar een kwestie van tijd dat ook in Nederland de eerste met vogelgriep besmette (water)vogels zullen worden aangetroffen. Net als in de ons omringende landen is de kans aanwezig dat het dan de H5N1 variant betreft. Dit virus is ook voor mensen gevaarlijk aangezien het van (dode) vogels op mensen kan worden overgebracht.

 

 

Lees verder >>

 015

 Visboek noordoostpolder

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23 okt 2006 Pas is het eerste exemplaar van het boek 'Het beste viswater vind je in de Noordoostpolder' van Eeuwe Weening officieel gepresenteerd.

Het boek maakt korte metten met het vooroordeel dat in de Noordoostpolder geen goed viswater te vinden is.

 

  

 

Lees verder >>

 016

 Nachtvissen recreatiegebied plas Zeumeren

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 aug 2006 Het bestuur van de Federatie Randmeren is druk bezig om een regeling te ontwerpen op grond waarvan het nachtvissen op de plas in het recreatiegebied Zeumeren misschien weer mogelijk wordt. Op dit moment wordt overlegd met alle betrokken partijen.

 

 

 

 

Lees verder >>

 013

 Castingsport een sport met mogelijkheden

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 sept  2006 In Nederland heeft de castingsport (nog) niet zo veel om het lijf. Hier laten de hengelsportverenigingen zeker kansen liggen!

De castingsport is bijvoorbeeld in Duitsland een sport van formaat. Er zijn veel competities en er wordt door landenteams meegedaan aan nationale en internationale wedstrijden. Casting is zelfs een toegelaten 'niet Olympische' sport en er wordt dan ook deelgenomen aan Wereldspelen.

 

 

 

 

 

Lees verder >>

 014

 IJsselmeervisserij met de helft verminderd

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 juni 2006 De totale visserijinspanning op het IJsselmeer wordt met 53% gereduceerd en de meest schadelijke vormen van visserij worden teruggebracht. Dit is het resultaat van de subsidieregeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij.
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft na de tweede openstelling van de saneringsregeling IJsselmeervisserij 25 aanvragen ontvangen. Eén aanvrager heeft ingetekend voor beëindiging; de overige aanvragers voor vermindering.

 

Lees verder >>

 011

 Visoevers in kaart

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 aug 2006 De Snoek doet mee met het POS project 'Belangrijke visoevers in kaart gebracht' dat tot doel heeft om de sportvisserij als belangrijke recreatieve medegebruiker van het landelijke gebied op de kaart te zetten.

 

 

 

 

Lees verder >>

 012

 Voorjaarssterfte karper

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mei 2006 Halverwege april 2006 kreeg Sportvisserij Nederland de eerste meldingen van serieuze karpersterfte. In één geval is een nog levende, zieke karper door Sportvisserij Nederland opgehaald en voor verder onderzoek naar het CIDC-Lelystad gebracht. Tot op heden is er nog steeds geen duidelijke verklaring voor de voorjaarssterfte te geven.

 

Lees verder >>

 009

 Zeevisenquête

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 juni 2006 In het najaar van 2006 heeft TNS-NIPO uitgevoerd, in opdracht van Sportvisserij Nederland, een grote enquête onder zeesportvissers.

 

 

 

Lees verder >>

 010

 Nieuwsbrief visatlas Flevoland

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mei 2006 De eerste nieuwsbrief visatlas Flevoland is uit. Voor de uitvoering van visstandbeheer, waterbeheer en natuurbeheer zijn gegevens over de verspreiding van zoetwatervissen van groot belang. Deze visgegevens zijn opgenomen in de Visatlas Flevoland. Voor iedereen die in Flevoland vist reuze interessant.

 

 

 

 

 Lees verder >>

 007

 Zeldzame vissoort verspreidt zich nu via vistrappen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mei 2006 Nieuw aangelegde vistrappen oftewel cascadestuwen in Veluwse beken en sprengen werken zoals verwacht.

Dit blijkt uit onderzoek door viswerkgroep De Prik in opdracht van Waterschap Veluwe. Tijdens het onderzoek werden op nieuwe plaatsen Elritsen aangetroffen die de keienbodem van de vistrap gebruikten als paaiplaats.

 

 

 

 

 

Lees verder >>

 008

 Digitale visatlas Flevoland "vissen in flevoland.nl"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 april 2006 Met de Visatlas Flevoland hebben waterschap Zuiderzeeland, de gezamenlijke POS federatie Oost Nederland en Sportvisserij Nederland de handen in één geslagen om de verspreidingsgegevens van zoetwatervissen in Flevoland in beeld te brengen.

 

 

 

 

Lees verder >>

 005

 Ingezonden brief van de voorzitter naar de krant

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 april 2006 Naar aanleiding van een artikeltje in de Stentor heeft onze voorzitter een brief naar de krant gestuurd. Als ingezonden reactie is een deel van de brief op woensdag 3 mei gepubliceerd in de Stentor.

  

 

 

 

Lees verder >>

006

 Erratum

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mrt 2006 In onze gezamenlijke federatieve visvergunning 2006 is helaas een vervelende fout geslopen. De vergunning geeft de houder nu toestemming om slechts met één hengel en aangewezen aassoorten te vissen in plaats van met twee hengels en alle aassoorten. Bovendien staat in de vergunning dat alle gevangen vissen direct moeten worden teruggezet. Het bestuur van de POS, de commissie visvergunningen en de POS medewerkers betreuren de fout zeer. Er wordt natuurlijk van alles gedaan om de fout zo goed mogelijk recht te zetten.

Lees verder >>

 003

 Foutieve berichtgeving zorgt voor onrust in sportvisserij

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mei 2006 De Sportvisakte verdwijnt pas in 2007 als wijziging van de Visserijwet doorgaat en niet in 2006 zoals vrijdag in De Telegraaf, stond. De Sportvisakte is een belasting die alle sportvissers die in de binnenwateren vissen jaarlijks aan de overheid moeten betalen. Deze belasting gaat dus per 2007 verdwijnen.

 

 

Lees verder >>

 004

 Lijst viswater grote vergunning blijft een jaar langer geldig

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 jan 2006 Op 1 januari 2006 is de fusie tussen NVVS en OVB een feit. Deze organisaties gaan dan verder onder de naam Sportvisserij Nederland.

Het jaar 2006 zal voor wat betreft de visdocumenten een overgangsjaar zijn. De lijst van viswater 2003 - 2005 behorend bij de landelijke Grote Vergunning zal ook in 2006 nog geldig zijn. Sportvissers moeten die lijst dus bewaren!

 

 

Lees verder >>

 001

 50-Plussers komen in actie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23 feb 2006 Onze vereniging heeft na een oproep in het verenigingsblad met een aantal sportvissers ouder dan 50 jaar besloten extra sportvisserij activiteiten te organiseren. Is het jeugdwerk bij ons altijd bijzonder succesvol geweest, de ouderen van De Snoek willen er nu ook stevig tegenaan.

 

 

 

Lees verder >>

 002