NIEUWSBERICHTEN 2004

 Illegale puinstort De Sypel

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 feb 2004 In juli 2003 was een illegale puinstort ontdekt in de vijver aan De Sypel.

Het Waterschap Veluwe is eindelijk, na 7 maanden en veelvuldig aandringen van Hsv De Snoek, in actie gekomen en heeft in februari 2004 het puin laten verwijderen.

 

 

 

 

Lees verder >>

 007

 

 Aanleg nieuwe visstekken

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 okt 2004 GOEDE (EN VEILIGE) VISSTEKKEN GEREALISEERD

Samen met dijkgraaf Tiesinga van het waterschap Zuiderzeeland heeft burgemeester Omta (Ermelo) in oktober 2004 de sportvisvoorzieningen op de Knardijk officieel in gebruik genomen. Omta is lid van het bestuurlijk overleg IIVR (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren).

 

 

Lees verder >>

 005

 In memoriam Joop van de Sande

-------------------------------------------------------------------------------------------------

8 jan 2004 Wij waren bedroefd en verslagen toen wij 8 januari hoorden van het overlijden van Joop van de Sande.

Joop hoorde zo bij onze hengelsportvereniging dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen dat hij er niet meer is. Vooral nadat Joop de militaire dienst had verlaten vond hij binnen onze hengelsportvereniging De Snoek een plaats om zich in te zetten voor het belang van sportvissers. Hij vervulde daarbij diverse vrijwilligerstaken en werd in 1989 onze voorzitter. Joop wist uitstekend leiding te geven aan onze vereniging.

 

 

Lees verder >>

 006

 Bijzondere nationale hengeldag bij "De Snoek"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

29 mei 2004 De sportvissers G. uit den Bosch en Richard de Ruiter vormden samen het winnende koppel dat op 29 mei 2004 tijdens de Nationale Hengeldag de traditionele koppelwedstrijd van hengelsportvereniging De Snoek op hun naam schreef. Kort daarna heeft wethouder R. Daamen de botenhaven van De Snoek opnieuw geopend.

 

 

 

Lees verder >>

 003

 Eendjes voeren

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 aug 2004 Bij hengelsportvereniging De Snoek stoort men zich bijzonder aan het alsmaar toenemende zwerfvuil bij de stadswateren. Maar al te gemakkelijk krijgen sportvissers de schuld van het achterlaten van vuil maar uit eigen waarneming blijkt het vaak te gaan om plastic zakken waarin het brood wordt meegenomen om de eenden te voeren.

 

 

 

Lees verder >>

 004

 Visserslatijn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mrt 2004 Ons lid Dirk Wim den Besten uit Hierden, deed onlangs een heel bijzondere vangst. Tijdens het vissen met kunstaas op snoek in een van de ondiepe weteringen in Flevoland pakte een meerval de nepvis.  Een kort maar enerverend ‘gevecht’ volgde waarna de meerval, die maar liefst 1 meter 36 bleek te zijn, zich overgaf.

 

 

Lees verder >>

 001

 Baggeren haventje "De Snoek"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mei 2004 Nadat de gemeenteraad van Harderwijk begin dit jaar had ingestemd met de plannen om het haventje van Hengelsportvereniging De Snoek uit te baggeren, is voortvarend overgegaan tot de werkzaamheden. Medio mei was alles klaar.

 

 

 

Lees verder >>

 002