CORONAVIRUS

 

Sportvisserij Nederland

 

"Corona: beperking sportvis evenementen

 

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de inademing van het Corona-virus in Nederland geeft Sportvisserij Nederland gevolg aan de oproep van het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse overheid. Sportvisserij Nederland vraagt alle hengelsportorganisaties alle wedstrijden en andere sportvis evenementen af te lassen tot en met 31 maart.

Dit advies betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. Andere sportbonden hebben vergelijkbare maatregelen getroffen.

 

Ook cursussen en andere evenementen zoals themadagen en vrijwilligersdagen zullen geen doorgang vinden. Ook bijeenkomsten met minder dan 100 personen. Betrokkenen worden hierover geďnformeerd. Sportvisserij Nederland wil bijdragen aan het indammen van het Corona-virus en verdere verspreiding van het virus voorkomen.

 

Update coronavirus sportvisserij Nederland

 

Op maandag 23 maart jl. maakte het kabinet bekend dat tenminste tot en met 1 juni alle evenementen – ongeacht groepsgrootte, aard en doel – verboden zijn. Hieronder vallen dus ook viswedstrijden, wedstrijdtrainingen, beurzen, cursussen, ledenvergaderingen en andere evenementen binnen de sportvisserij.

 

Sportvisserij Nederland hecht zeer aan de naleving van deze aangescherpte regels, omdat we net als iedereen willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Sportvissers die toch willen gaan vissen om een frisse neus te halen, krijgen van Sportvisserij Nederland het dringende verzoek om maatregelen van gemeentes na te leven en hoe dan ook de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 

- Als je gaat vissen, ga dan in je eentje - ook als je met een boot het water opgaat.

- Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je weinig andere mensen tegenkomt.

- Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter.

 

Blijf gezond

 

Dat de regels op dit moment zwaar voelen, is niet voor niets: ze zijn van groot belang voor onszelf en voor anderen. Houd je er dus aan en blijf gezond, dan kunnen we hopelijk snel weer als vanouds sportvissen.

 

Update coronavirus sportvisserij Nederland van 22 april

 

Het houden van viswedstrijden - in welke vorm dan ook - is niet toegestaan.

Al eerder heeft Sportvisserij Nederland aangegeven dat viswedstrijden in ieder geval tot 1 juni niet kunnen plaatsvinden.

Dit geldt ook voor allerlei andere sportcompetities.

In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen.

Sportvisserij Nederland heeft in ieder geval besloten haar landelijke wedstrijden - als het dan mag - pas weer op te starten vanaf 1 september.

 

Update coronavirus sportvisserij Nederland van 7 mei

 

Voor de individuele sportvisser verandert er in de nieuwe situatie niets. Blijf dus thuis als jij (of een gezinslid) verschijnselen van griep of verkoudheid vertoont. Ben je klachtenvrij en wil je gaan vissen? Doe dit dan alleen, bij voorkeur in een landelijke omgeving en houd ten minste 1,5 meter (maar liefs meer) afstand tot andere mensen.

 

Officiële wedstrijden van Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederaties en verenigingen zijn verboden. Vanaf 1 september (onder voorbehoud ontwikkelingen Corona) kunnen deze weer worden hervat.

 

Update coronavirus sportvisserij Nederland van 29 mei

 

Op 27 mei heeft het kabinet Rutte weer een update gegeven over de routekaart voor de versoepeling van de coronamaatregelen.

Voor de sport was dat hoopvol. Voor de binnensporten ontstaan weer mogelijkheden.

Het ‘protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF wordt hierop aangepast.

Onderstaand de belangrijkste punten voor de hengelsport.

 

Meer mogelijkheden

Vanaf 1 juni is het voor jongeren t/m 18 jaar weer toegestaan sport- en spel activiteiten te doen zonder de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Tot nu toe gold dit alleen voor de kinderen t/m 12 jaar.

Vanaf 1 juli mogen sportkantines en -terrassen weer open.

Dit geldt ook voor clubhuizen van hengelsportverenigingen. Wel gelden hier de voorwaarden voor de horeca.

Bijeenkomsten met maximaal 100 personen mogen ook weer vanaf 1 juli plaatsvinden.

Belangrijk is wel voldoende afstand te houden en toereikende hygiënemaatregelen in acht te nemen.

 

Viswedstrijden pas vanaf 1 september

Pas vanaf 1 september mogen competities plaatsvinden (nog wel zonder publiek).

Dit betekent voor de hengelsport dat tot die tijd geen viswedstrijden tussen verenigingen mogen plaatsvinden, evenals wedstrijden op grotere afstand, wedstrijden van federaties of Sportvisserij Nederland en commerciële wedstrijden.

Kleine onderlinge trainingswedstrijdjes door een tiental leden binnen de vereniging kunnen al wel.

Deze moeten wel aan voorwaarden voldoen, aangemeld zijn bij en akkoord bevonden door de gemeente.