WIJZIGING VISSERIJREGELS

Per 1 oktober 2012 is eindelijk een aantal belangrijke wijzigingen in werking getreden die de mogelijkheden voor onze sportvissers flink verruimen. Wij zijn daar als georganiseerde sportvisserij ook erg tevreden mee. De belangrijkste wijzigingen hebben wij al gepubliceerd in het onlangs verschenen oktobernummer van Ht VISblad.

Om u nu volledig te informeren en u daarmee u ook de mogelijkheden en tijd te bieden deze wijzigingen door te voeren in de vergunningsvoorwaarden van uw vereniging, sturen wij u als bijlage toe pagina 1 t/m 12 van de Gezamenlijk lijst van Nederlandse viswateren 2013-2014-2015, waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen.

In deze lijst zijn vermeld de (gewijzigde) Algemene Voorwaarden, waaraan de sportvisser zich als houder van de VISpas moet houden (pagina 2 t/m 6), de gedragscodes en de belangrijkste (gewijzigde) wettelijke visserijregels (pagina 8 t/m 12).

Het betreft o.a. wijzigingen in de gesloten tijd aassoorten (worm), de wettelijke minimum maat- en gesloten tijd vissoorten en dat er vanaf 1 oktober actief op meerval mag worden gevist. Wij vragen extra aandacht voor de wijziging van de voorwaarden van het nachtvissen per 1 oktober jl.

 

Een belangrijke wijziging staat niet vermeld in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren. Het verbod op de verkoop van met de hengel gevangen vis was reeds als voorwaarde van de VISpas opgenomen, maar is nu ook wettelijk vastgelegd. De strafmaat bij overtreding is daarmee aanzienlijk verhoogd.

De bij Sportvisserij Nederland geregistreerde controleurs sportvisserij (verenigingscontroleurs) en Boa's hebben al een beknopte versie van de wijzigingen ontvangen. Wij verzoeken u voor de volledigheid om bijgevoegde bijlage ook naar al uw controleurs toe te zenden. Uw controleurs krijgen immers vanaf 1 oktober te maken met sportvissers die de nieuwe regels al toepassen of daar vragen over hebben.

 

op deze button voor de bijlage pagina 1 t/m 12 van de Gezamenlijk lijst van Nederlandse viswateren 2013-2014-2015.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: controleur@sportvisserijnederland.nl