NACHTVISSEN, DERDE HENGEL EN NACHTVERBLIJF

Al vanaf 2013 is het nachtvissen in wateren in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021 alleen toegestaan indien de VISpashouder zelf een nachtvistoestemming heeft. Alle wateren waar met de landelijk geldige Nachtvistoestemming s nachts gevist mag worden, staan met een nachtvissymbool Beschrijving: 110137_nachtvissen_45x45_03 aangeduid in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die vanaf 1 januari 2021 geldig is. Een houder van de VISpas 2021 dient zelf een Nachtvistoestemming aan te schaffen voor 10,00 via de website van de federatie of de website van Sportvisserij Nederland.

 

Ook het vissen met drie hengels in de viswateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is vanaf 2013 landelijk geregeld. VISpashouders kunnen een zogenaamde Derde hengeltoestemming aanschaffen voor 25,00 (of een combinatie van nachtvistoestemming en derde hengeltoestemming voor 35,00) via de federatieve website. De wateren waar met drie hengels mag worden gevist met de Derde hengeltoestemming staan aangeduid met het drie hengel symbool Beschrijving: 110137_3hengels_45x45_03.

 

Beide toestemmingen zijn vanaf 2 januari verkrijgbaar via de websites van de federaties en de website van Sportvisserij Nederland.

 

 

Het gebruik van een schuilmiddel is onveranderd via de APV van de gemeente geregeld. Waar de visrechthebbende zeker weet dat het gebruik is toegestaan, is dit aangegeven met het bivvy-symbool . Voor de overige wateren wordt verwezen naar de plaatselijke APV.

 

Staat uw verenigingswater in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren opgenomen en wilt u alsnog het nachtvissen voor alle VISpashouders toestaan dan kunt u dit doorgeven aan de federatie. In de aanvullingslijst zal dit dan worden opgenomen.

 

Staat uw verenigingswater niet opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren dan is het nachtvissen in principe het hele jaar toegestaan voor uw leden in dit verenigingswater tenzij u het anders regelt.