RODE MADEN

 

GEKLEURDE MADEN; RISICO VOOR DE GEZONDHEID!

 

Bij de productie van aas en lokvoer kunnen kleur-. geur- en smaakstoffen worden toegevoegd. Vanuit het streven naar een verantwoord gebruik van aas en lokaas in de sportvisserij heeft de NVVS recent laten onderzoeken welke stoffen worden gebruikt en of deze stoffen schadelijke effecten hebben op het milieu.

 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat wat betreft de toevoegingen in aas en lokaas gebruik wordt gemaakt van stoffen met zogenoemde E-nummers. Dat zijn stoffen die geen gevaar vormen het milieu, mens en dier.

Een uitzondering wordt gevormd door de roodgekleurde maden. Uit door TNO in december 2004 uitgevoerde analyses blijkt dat de in ons land verkochte rode maden - zonder uitzondering - zijn gekleurd met Soedanrood.

 

Deze rode kleurstof is een giftige stof die nauwelijks afbreekt, het spierweefsel van vissen blijvend rood kleurt en o.a. bekend staat als kankerverwekkend.

 

Gebruik geen gekleurde maden! Bij HSV De Snoek al jarenlang verboden! Pas op: GEZONDHEIDSRISICO!

 

Gezien het risico voor mens, dier en milieu, moet het gebruik van gekleurde maden direct worden verboden. Hoewel het voor de hand ligt om slechts het gebruik van met schadelijke stoffen roodgekleurde maden te verbieden, vindt Sportvisserij Nederland een totaal verbod op het gebruik van alle gekleurde maden noodzakelijk. Dit omdat het verschil aan de waterkant niet te controleren is als het gaat om onschadelijke en schadelijke kleurstoffen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat ook andere gebruikte kleurstoffen in maden zeer verdacht zijn.

 

Sportvisserij Nederland roept alle hengelsportorganisaties op om via een aanvulling op de vergunningvoorwaarden, in wedstrijdreglementen e.d. dit verbod zo spoedig mogelijk te effectueren.

 

Voor onze vereniging geldt al een verbod op het gebruik van gekleurde maden. In de bijzondere voorwaarden van de visvergunning is heel duidelijk aangegeven dat het in de Harderwijker wateren niet is toegestaan om te voeren of te vissen met gekleurde maden en kunstmatig gekleurd voer. In de wedstrijdreglementen die gelden is dit verbod op gekleurde maden en kunstmatig gekleurd voer ook opgenomen.