JEUGDPAGINA 1991

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Overzicht jeugdviswedstrijden

 Verenigingskampioen jeugd  

 Viscursus en examen jeugd

 Selectiewedstrijd jeugd Federatie Randmeren

 
 Het jeugdviskamp  NK Jeugdvissen  

OVERZICHT JEUGD VISWEDSTRIJDEN

Door te klikken op de onderstaande symbool kom je bij de wedstrijd uitslagen van de jeugd 1991 terecht.

 


VISCURSUS EN EXAMEN JEUGD

 


 


HET JEUGDVISKAMP

Op 24 en 25 augustus is in het kader van het jeugdbegeleidingsplan een jeugdviskamp georganiseerd door de heren D. Enklaar en M. van Engelen van de jeugdcommissie.

Dat zo'n jeugdkamp veel voorbereiding vereist is duidelijk, maar de uitvoering was alleen te realiseren indien voldoende leden zich bereid zouden verklaren om de jeugdcommissie te helpen.

Het is onmogelijk om met twee jeugdleiders een jeugdviskamp met 26 kinderen te leien en de kinderen ook nog wat te leren!

Per 5 kinderen moest minimaal één begeleider aanwezig zijn.

Het bestuur was dan ook verheugd dat na een oproep van de jeugdcommissie aan de wedstrijdvissers en de ouders, die regelmatig bij de jeugdcompetitie aanwezig zijn, direct hulp werd toegezegd door onderstaande leden: De heren, S. Jansen, J. Schoonhoven, N.Th van de Brink, G. Timmer, R. gans, F. Tolhuis, A. Wienk, A. van Pijkeren en R. Karssen.

Langs deze weg wil het bestuur daarom nogmaals de jeugdcommissie en de hierboven genoemde leden bedanken voor hun inzet tijdens dit jeugdkamp en de hoop uitspreken dat bij een volgend jeugdkamp de jeugdcommissie weer een beroep op u mag doen.

Onze watermonsternemers de heren C. van Kasteel en B. van Bijsteren moesten zondagochtend 25 augustus vroeg uit de veren voor het verzorgen van een demonstratie "water-bemonstering" voor de kinderen. Steun werd ook geleverd door het bedrijfsleven en wel Vissers Zaden in de Luttekepoortstraat te Harderwijk, die in ruime mate het aas en het lokvoer leverde voor de deelnemers. Hartelijke dank aan allen die een steentje hebben bijgedragen voor het jeugdviskamp.

Met een speciaal woord van dank wil het bestuur zich richten tot de heer Marcel van Engelen, die twee jaar deel uitmaakte van de jeugdcommissie. Door veranderde werkomstandigheden moet hij gaan verhuizen en zal daardoor zijn taak binnen de jeugdcommissie niet meer kunnen vervullen. Marcel, namens het bestuur bedankt voor je inzet en de vele vrije uren die je aan het jeugdwerk binnen de HSV "De Snoek" besteedde. Wij wensen je veel succes in je nieuwe leefomgeving en hopen dat de kennis m.b.t. het jeugdvissen niet zal verdwijnen maar ten goede komt aan de jeugd van een hengelsportvereniging ter plaatse.

En dat brengt mij dan meteen op een vacante plaats binnen de jeugdcommissie, die al één vrouw/man tekort kwam.

De voorzitter,

J.C. van de Sande

 

Sportvissers De Snoek op kamp. (Schilders Nieuwsblad van 22 augustus 1991).

Dertig jeugdvissers van Hengelsportvereniging De Snoek nemen komend weekeinde deel aan een tweedaagse hengelkamp om op aktieve en leerzame wijze bezig te zijn met hun sport.

De jeugdcommissie organiseert dit kamp op het terrein van het Scoutingcentrum aan de Harderhaven. Vanuit dit kamp wordt gehengeld in de wateren in de omgeving. De junioren gaan ook met behulp van een lespakket een onderzoek doen naar de kwaliteit van het viswater. In groepjes voeren zij proefjes uit met betrekking to de helderheid van het water en de mate van verontreiniging. Ook stellen ze vast welke soorten waterplanten en diertjes in het viswater voorkomen. De waterkwaliteit is een zaak die iedereen aangaat, omdat het deel uitmaakt van het leefmilieu, zo schrijft De Snoek.

Er zijn dan ook een aantal vrijwilligers van de hengelvereniging die geregeld onderzoek doen naar de waterkwaliteit.

Doordat de junioren de onderzoeken met eigen ogen kunnen zien, gaat er een wereld voor hen open. De hengel- en onderzoeksactiviteiten worden afgewisseld met spel.

De junioren van de Hengelsportvereniging De Snoek wordt op deze wijze spelenderwijs bijgebracht wat het belang is van schoon oppervlaktewater en de diertjes en planten die erin leven. De Snoek geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat jeugdige vissers bewust in de natuur staan. Daarvoor wordt een jaarlijkse Jeugdbegeleidingsplan opgesteld.

Het plan richt zich op een viertal onderwerpen. Ten eerste de leefomgeving van de vis, ten tweede kennis van het gedrag van verschillende vissoorten, vervolgens het op juiste wijze leren omgaan met hengelsportmateriaal en ten slotte het verantwoord leren omgaan met de natuur en de vis.

De leiders van de Jeugdbegeleiding, D. Enklaar en M. van Engelen, hebben beide voor hun taak een opleiding gevolgd bij de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij en de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties.

De jongeren hoeven niet bang te zijn dat ze in primitieve omstandigheden moeten overnachten. Het Scoutingcentruim Harderhaven is uitgerust met een grote activiteitenruimte, een instructielokaal, twee slaapzalen en douches. Bij het gebouw ligt een groot grasveld.

Tijdens het hengelkamp zijn er naast de twee jeugdleiders, negen vrijwilligers, die helpen met het begeleiden van de jeugd. Ook het aas is geen probleem. Dit wordt ter beschikking gesteld door Dierengilde Visser.


VERENIGINGSKAMPIOEN JEUGD

Kampioen Jeugdcompetitie A-Jeugd 1991
   naam Punten
1  Hendrik van de Velde 444
2  Jan Willem van de Poppe 436
3  Ramon Bos 435

 
Kampioen Jeugdcompetitie B-Jeugd 1991
   naam Punten
1  Ronald Bonestroo 444
2  Dirk den Besten 439
3  Peter Hendrik van de Poppe 437

De grootste vis:

 

A- junioren is 56 cm, gevangen door: Jan Willem van de Poppe (Dit is tevens een juniorenrecord aller tijden!)

B- junioren is 47 cm, gevangen door: Ronald Bonestroo

 


Jeugdkampioenen gefeliciteerd!
Op 15 november zijn de kampioenen, tijdens een feestelijke avond, gehuldigd. de prijzen zijn uitgereikt door onze voorzitter Dhr. J. van de Sande. Elke deelnemer die tenminste aan 4 wedstrijden had meegedaan ontving een blijvende herinnering aan de viscompetitie 1991. Alle junioren mogen terugkijken op een sportief en plezierig hengelsportjaar. Op deze plaats nog een extra felicitatie voor onze jeugdkampioenen 1991: Hendrik van de Velde en Ronald Bonestroo.


SELECTIEWEDSTRIJD JEUGD FEDERATIE RANDMEREN

GOED VOORBEREID NAAR EDE.
Op 22 juni hebben 6 junioren van De Snoek meegedaan aan de selectiewedstrijd Jeugd van de Federatie Randmeren. Een selectie die voor twee van onze jeugdleden zeer succesvol is verlopen.
Op grond van de competitie uitslag 1990 zijn Ramon Bos, Erik van de Linde, Hendrik van de Velde van de A-jeugd en Dirk den Besten, Frank Hermans en PeterHendrik van de Poppe van de B-jeugd namens De Snoek ingeschreven. Om 06.20 uur vertrekt het gezelschap vanuit Harderwijk naar Ede. Gespannen en vol verwachting. Het wedstrijdwater, de Vestavijver, is niet onbekend want de jongens hebben er al geoefend.
Tijdens de wedstrijd lijkt het erop dat de vangsten tegenvallen maar als de uitslag wordt opgemaakt blijkt dat de junioren van De Snoek wederom (in 1990 ook al) goed hebben gescoord.
Bij de A-jeugd wordt Hendrik 3e, Ramon 6e, Erik wordt 11e en JanWillem 12e. Er nemen 18 jongens deel. Bij de B-ers wordt PeterHendrik 4e, Dirk 10e en Frank wordt 14e. Er doen 14 jongens mee in deze categorie.
Een plaats bij de eerste 5 in elke categorie geeft recht op deelnemen aan het NK-Jeugd. Dit betekent dat Hendrik van de Velde en PeterHendrik vn de Poppe op 31 augustus in Hoogeveen de kleuren van HSV De Snoek gaan hooghouden. VEEL SUCCES !!!!

A-Jeugd                                                                                                   B-Jeugd
   naam Vereniging

Gewicht

     naam Vereniging

Gewicht

3  Hendrik van de Velde  HSV de Snoek - Harderwijk 980   4  PeterHendrik van de Poppe  HSV de Snoek - Harderwijk 360
6  Ramon Bos  HSV de Snoek - Harderwijk 490   10  Dirk den Besten  HSV de Snoek - Harderwijk 120
11  Erik van de Linde  HSV de Snoek - Harderwijk 160   14  Frank Hermens  HSV de Snoek - Harderwijk 0
12  JanWillem van de Poppe  HSV de Snoek - Harderwijk 100

Voor eindresultaat hierop.


NK JEUGDVISSEN

De voor deze belangrijke wedstrijd geplaatste junioren van De Snoek, Hendrik van de Velde en Peter Hendrik van de Poppe, zijn zeer goed voorbereid. De wedstrijdreglementen zijn goed bestudeerd. Dat is ook wel nodig want het kleinste foutje wordt zonder meer gestraft met diskwalificatie. Het materiaal is nog eens grondig nagekeken, aas en voertjes zijn uitgeprobeerd. Ook is er voorgeoefend in het wedstrijdwater. Hendrik van de Velde kan niet vooroefenen in het wedstrijdwater, dat vindt zijn vakantiebaantje-baas niet goed, echter de Hoogeveense vaart lijkt er op de kanalen van de Flevopolder. Hendrik heeft dus tijdens het jeugdhengelkamp nog in die kanalen geoefend.

Op 31 augustus om 06.30 uur vertrekt een gezelschap bestaande uit beide sportvissers, vader van de Poppe, Dhr. J. van de Sande en Dik Enklaar naar Hoogeveen. Dhr. en Mevr. van de Velde, zusje van de Velde en Jan Willem van de Poppe gaan ook mee om de kanshebbers aan te moedigen.

Het weer is prachtig. Na de stekloting vertrekken ze naar de Hoogeveense vaart. Dat water ligt er prima bij. Na het beginsignaal blijkt al snel dat het niet meevalt om wat te vangen. Over het totaal genomen wordt er zeer matig gevangen. PeterHendrik vangt een vis en Hendrik weet er vier te vangen.

Definitieve uitslag is, op het moment dat dit stukje wordt geschreven, nog niet bekend. Tijdens de prijsuitreiking werden alleen de eerste 10 bekend gemaakt. Naar verwachting zal PeterHendrik een plaats in de middenmoot veroveren. Hendrik zit waarschijnlijk tussen de 10e en 15e plaats.

Zonder meer resultaten waar wij trots op mogen zijn. Namens jullie allemaal feliciteren wij de beide deelnemers. Zij hebben De Snoek op waardige wijze in Hoogeveen vertegenwoordigd.

 

Uitslag NK zoetwater Hoogeveen A-Jeugd 1991
   Naam Gewicht
16  Hendrik van de Velde 896 gr.

 

Uitslag NK zoetwater Hoogeveen B-Jeugd 1991
   Naam Gewicht
28  Peter Hendrik van de Poppe 50 gr.