NIEUWSBRIEF 4/2016

Geachte leden van HSV de Snoek,

 

Hierbij de vierde nieuwsbrief van 2016.

 

Nu de herfst weer is begonnen is er tijd voor een nieuw visseizoen, nl het winter vissen.

Voordat we hier wat meer over schrijven, kijken we eerst even terug wat er afgelopen maand is gebeurt.

Zo hadden we een jeugdvisdag en voor de eerste keer een verenigingsdag, wat een groot succes was.

Maar eerst even een berichtje van de Penningmeester.

 

Van de Penningmeester.

 

Inmiddels is het weer oktober, het laatste kwartaal van het jaar wat ook weer betekend, dat we met de voorbereidingen voor het komende jaar bezig zijn. Dit betekend dan ook dat rond het einde van deze maand de rekeningen weer verstuurd zullen worden, en dat de automatische incasso weer plaats zal vinden.

Wilt u dit jaar ook gebruik maken van automatische incasso en voor de korting op uw contributie in aanmerking komen neem dan contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie

R. (Ron) Karssen

Telefoon: 0341-418731 (06-10624053)

e-mail: r.karssen@hsvdesnoek.nl

 

Van de Wedstrijdcommissie.

 

Nog een paar wedstrijden in de polder en de twee competities zitten er weer op. De vangsten bij het clubkampioenschap liggen na 9 wedstrijden ongeveer gelijk met die van vorig jaar. Hetzelfde geld bij de zondagcompetitie. In november beginnen de wintercompetities weer en wat dat zal brengen. Onze, ”havenkom” is afwachten, misschien dat we weer moeten uitwijken naar andere wateren? De Pasteurhaven is misschien een mooie optie omdat er tijdens de Jeugdvisdag van 27 augustus voorn en brasem werd gevangen. De komende maanden moeten de parkoersen voor 2017 weer aangevraagd worden, dus tijd om weer eens een avondje te organiseren, en te bespreken wat er verbeterd, of anders geregeld kan of moet worden.

 

Met vriendelijke groet,

De WECO.

 

Visstandbeheercommissie (VBC).

 

De VBC is afgelopen zomer samen met 2 personen van Sportvisserij Nederland langs het merendeel van de vijvers geweest in Harderwijk. Er is toen o.a. gekeken naar waterplantengroei, elektrische geleidbaarheid water, doorzicht, bodemdiepte en dikte baggerlaag. Dit alles voor een plan om indien mogelijk dit najaar een aantal vijvers af te vissen voor controle en verbetering visstand. We hopen dit rapport binnenkort te ontvangen zodat we verdere plannen kunnen maken.

 

Lijsten viswateren digitaal.

 

Op verzoek van veel sportvissers heeft Sportvisserij Nederland het voor elkaar gekregen dat de Lijsten van Viswateren, behorend bij de VISpas, ook digitaal wettelijk zijn toegestaan. Nu de VISplanner – geschikt voor alle smartphones via de website, mobiele site of app – ook rechtsgeldig is, hoeft het ‘dikke boekje’ dus niet meer mee naar de waterkant. Om het milieu en kosten te besparen, streven we ernaar om de volgende druk van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en de bijbehorende aanvullingslijsten zo veel mogelijk digitaal te verspreiden. Deze lijsten zullen we dan ook standaard niet meer op papier verspreiden, tenzij je anders aangeeft via www.viswaterenlijst.nl.

 

Aanvulling 2016.

 

Iedere visser ontving bij zijn/haar VISpas 2016 de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren 2016-2017-2018. Hiermee vervalt de Aanvulling 2015. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de evt Aanvulling 2016 bij u te hebben.

 

Actuele aanvullingen.

Voor de nieuwste digitale aanvullingen van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (24 augustus 2016) zie website www.hsvdesnoek.nl (Lidmaatschap en vergunningen). Indien u vist in de wateren genoemd in deze digitale Aanvulling dan dient u een afdruk van deze pagina's bij u te hebben.

 

Hierbij de nieuwste Actuele aanvullingen voor Ermelo en Harderwijk.

 

Pagina 44, Gemeente Ermelo

HSV De Snoek te Harderwijk, toevoegen:

Vijver aan de Zandkampweg

Plas van Beek, toevoegen:

- Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is hier verplicht bij het landen en onthaken van de vis.

- Het is hier verboden zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen (het drijvend.

 

Pagina 47, Gemeente Harderwijk

HSV De Snoek, toevoegen:

- Het is verboden te vissen vanaf alle bruggen in de gemeente Harderwijk.

- Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een schepnet en onthaakmat te gebruiken bij het landen en onthaken van de vis, wanneer er vanaf de kant word gevist.

- Voor meer informatie  zie: www.hsvdesnoek.nl

 

Plas van Beek bijgevuld.

 

Het water niveau in de Plas van Beek was dit jaar weer erg laag. Op één of andere manier verdwijnt veel water uit de Plas van Beek door vermoedelijk de opname van water door de bomen er omheen en door snelle verdamping bij hoge temperaturen.

Doordat het water zo laag staat gaat de temperatuur van het water snel omhoog en hiermee gaat het zuurstof gehalte in het water snel omlaag wat voor de gezondheid van de vissen niet bevorderlijk is. Ook hebben de vissen onvoldoende zwem ruimte.

Een bijkomend probleem voor de te hoge water temperatuur is er kan blauwalg ontstaan.

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt is dit niet bevorderlijk voor de vissen en de vissers.

Wanneer er blauwalg word geconstateerd mag er niet meer worden gevist en gerecreëerd en dat willen we niet.

In overleg met de Gemeente Ermelo, is hierdoor de Plas van Beek weer op niveau gebracht met fris koud water. Onze dank hiervoor.

 

Vereningsdag  zaterdag 27 augustus 2016.

 

Nu ons verenigingsgebouw, terrein en haven klaar is, wilden wij graag iets voor onze leden en familie/vrienden gaan organiseren. Zo konden de deelnemers met eigen ogen zien hoe het geworden is. Dit willen wij doen met een jaarlijks terugkerend evenement in de vorm van een verenigingsdag met BBQ.

Ook de (klein)kinderen waren van harte welkom om kennis te komen maken met de vissport en de kleinste onder ons werden natuurlijk niet vergeten. Voor hen was er een springkussen met hindernissen en oud Hollandse spelen. Wat niet vergeten mag worden was een demonstratie van paling en zalm roken. Welke na het roken geproefd werd op een toastje.Er werd volop genoten van een hapje en drankje en zelf een dansje gewaagd en welke werd begeleid door onze live band.

Hopelijk bent u er volgend jaar ook bij om van deze dag te genieten. Dus schrijf het vast in u agenda de laatste zaterdag van augustus 2017 is er weer een vereningsdag.

Misschien zien we u dan. Wij kunnen als bestuur en vrijwilligers terug kijken op een super geslaagde dag.

 

Jeugdvisdag 27 augustus 2016.

 

Zaterdag 27 augustus hebben Henny Wiekenkamp en Henk van Loo van Hengelsport Vereniging De Snoek uit Harderwijk een jeugdvisdag georganiseerd. Daarbij zijn ook kinderen vanuit andere Hengelsport Verenigingen uit de omgeving uitgenodigd (HSV Ons Stekkie Zeewolde, HSV Hoop op Geluk Nijkerk, HSV De Poepenkolk Elburg en HV Lelystad-Dronten). Dit bleek een groot succes want er bleken zich maar liefst 75 kinderen te hebben aangemeld voor deze dag!!!

De kinderen werden in groepen verdeeld en kregen 3 clinics. Er werd een clinic gegeven waarbij de kinderen uitleg kregen over karpervissen en daarbij ook leerden hoe ze hiervoor een onderlijn moesten maken. Ook kon er een prijs gewonnen worden met het werpen van een spons aan een werphengel. Erg leerzaam en leuk om de kinderen zo enthousiast bezig te zien. De tweede clinic gaf de kinderen meer informatie over vissen op witvis. Daarbij kregen de kinderen uitleg over het maken van voer en de manieren van vissen op witvis. Bij de laatste clinic over roofvis mochten de kinderen mee met een visbootje waarbij de kinderen zelf ook een hengeltje mochten uitgooien. En niet zonder succes, want twee van deze kinderen vingen zelfs een prachtige snoek! Tussen de middag werden de kinderen voorzien van een heerlijk broodje knakworst en aan eind van de dag kregen alle kinderen een ijsje en een tas met goodies mee. Deze dag kon alleen maar worden gerealiseerd door de hulp en inzet van ruim 50 vrijwilligers en de sponsoren (Sportvisserij Midwest Nederland, Hengelsport Hendriks, Jumbo Elburg, Primera Elburg, Martin SB Karperaas, Hengeldiscount Gigant Oldemarkt en Faunaland Nunspeet) die deze dag tot een succes hebben gemaakt! Hengelsportvereniging de Snoek hoopt hiermee op een jaarlijks terugkerend evenement voor de jeugd. Een evenement dat dan ieder jaar door een andere hengelsportvereniging uit de regio zal worden georganiseerd. Lijkt het uw kind leuk om te vissen? Meld uw kind dan aan voor een (jeugd)vispas. Door lid te worden van De Snoek uit Harderwijk, krijgt uw kind de vispas thuis gestuurd. Uw kind wordt dan ook regelmatig geïnformeerd over activiteiten die er te doen zijn bij Hengelsport Vereniging de Snoek. Voor kinderen (t/m 13 jaar) kost de vispas 19,- Euro per jaar, vanaf 14 jaar kost de vispas 33,50 Euro per jaar. De pas kan worden besteld via de website: www.hsvdesnoek.nl of via www.sportvisserijnederland.nl

 

Jeugdvisdag Toms Creek Lelystad op 19 sep 2016.

 

De jeugdcommissie is met de jeugd een dagje wezen vissen bij Toms Creek in Lelystad. Het bleek een groot succes! Alle kinderen hebben uiteindelijk 1 of meer vissen uit het water weten te halen. Voor het eerst een steur in je handen hebben is een hele ervaring (wat voelt dat raar, net schuurpapier). Ook een meerval was voor de meeste kinderen een nieuwe ervaring (wat is ie glad....). Het was een topdag! Dit moeten we zeker nog een keer doen. Kortom, het was een super middag die niet snel vergeten zal worden en dank aan het bestuur van HSV de Snoek die dit mede mogelijk maakte.

 

Het Bestuur.