NIEUWSBRIEF 4/2015

Geacht lid van HSV de Snoek.

 

Hierbij de 4e en tevens de laatste nieuwsbrief van 2015 en tevens een vervolg op de 3e van juli.

 

Van de ledenadministratie en bestuur

 

Rond eind oktober zullen de rekeningen voor de contributie voor 2016 weer worden verstuurd. Tevens zal dan de contributie voor de leden welke ons een machtiging hebben gegeven voor de automatische incasso worden geïncasseerd. Wilt u ook gebruik maken van automatische incasso en een korting krijgen op de contributie? Neemt u dan contact op met de ledenadministratie.

 

Vrijwilligersdag

Zaterdag 31 oktober

Nu hengelsportvereniging De Snoek over een nieuwe locatie beschikt en deze in top conditie willen houden, zijn wij als vereniging afhankelijk van onze leden. Jaarlijks willen wij 2 zaterdagen gebruiken om groot onderhoud aan het gebouw, terrein en de haven uit te voeren.

 

Dit kan alleen maar met hulp van onze leden, daarom deze vrijwilligersdag.

Zowel heren als dames zijn welkom.

Vele handen maken licht werk, dus meld je aan of kom gewoon langs.

Misschien tot dan!!!

 

Mogelijke dagindeling:

- bij aankomst koffie

- indeling werkzaamheden

- aanvang werkzaamheden om 09.00 uur

- verzorgde lunch om 12.00

- andere werkzaamheden

- einde ongeveer om 16.00 uur

 

Vanaf woensdag 18 november starten we weer met de jeugdcursus, deze bestaat uit 4 woensdagavonden (18 en 25 nov, 2 en 9 dec) van 19.00 uur tot 20.30 uur en een examenmiddag op zaterdag 12 dec, deelname is gratis.

Interesse!! Meld je aan bij de vereniging. Hou de agenda op onze site in de gaten en geef je op.

 

Geachte verenigingsleden,

 

Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland treffen de laatste voorbereidingen om de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voor 2016-2018 gereed te maken.

 

De Lijst is het product van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 en de Aanvullingslijsten hierop die u in de afgelopen jaren heeft ontvangen.

Ook vragen wij uw aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de Visplannerapp. Met deze app op uw smartphone hoeft de sportvisserij niet meer de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ‘het dikke, zware boekje’ mee te nemen naar de waterkant.

 

Het is mogelijk voor u –als sportvisser– zich af te melden voor ‘het boekje’. Ga naar www.viswaterlijst.nl om u vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes er gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisserij. Wij hopen dan ook dat u deze link gebruikt om niet het boekje onnodig te ontvangen.

 

M.i.v. 2016 is het niet meer mogelijk om in de wateren van de gemeente Harderwijk en Ermelo te vissen met de Kleine VISpas. Alle wateren van HSV ”De Snoek” te Harderwijk zijn uit de Kleine Lijst van Viswateren gehaald.

 

De volgende tekst word opgenomen in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2018 en de visplanner voor HSV ”De Snoek” te Harderwijk:

 

Algemeen

Door HSV De Snoek georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op individuele sportvisserij.

Voor viswedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven is het in bezit hebben van vis toegestaan.

Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.

Voor meer informatie zie: www.hsvdesnoek.nl 

 

Diepe Gracht en Friese Gracht.

Het is verboden te vissen vanaf de brug over de Diepe Gracht, vanaf de parkzijde aan de Diepe Gracht en het gazon rondom huize Randmeer aan de Westeinde.

Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van levende vis is in alle stadssingels/vijvers verboden.

 

Singel Sint Jansdal zijde Westermeenweg van Sint Janshof tot de stuw.

Bij de singel Sint Jansdal is het niet toegestaan de oever aan de ziekenhuiszijde te betreden.

Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van levende vis is in alle stadssingels/vijvers verboden.

 

Nieuwe Weibeek, Singels in Stadsweiden, Stadsdennen, Sypel en Drielanden en vijver De Wittenhagen.

Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van levende vis is in alle stadssingels/vijvers verboden.

 

Vissershaven.

Het vissen aan de zuidzijde van de ophaalbrug (in de havenkom) is alleen toegestaan voor leden van HSV De Snoek.

Vissen in de nabijheid van de woonboten is verboden, alleen vissen vanaf de steigers.

Het bevaren van de havenkom met visboten is verboden.

Het is verboden vanaf een gemeerd vaartuig, zonder toestemming van de rechthebbende, deze te betreden met het doel hier vanaf te vissen.

Het in bezit hebben van levende vis in deze haven is toegestaan.

 

Lorentzhaven / Pasteurhaven.

Bij nachtvissen is het niet toegestaan gebruik te maken van een tent of andere kampeermiddelen.

Het in bezit hebben van levende vis in deze havens is toegestaan.

 

Lelyhaven.

Tot nader order is het niet toegestaan te vissen in de Lelyhaven i.v.m. asbestsanering.

Het bevaren van de Lelyhaven met visboten is tot na de sanering verboden.

Voor meer informatie  zie: www.hsvdesnoek.nl

 

Gemeente Ermelo

HSV De Snoek te Harderwijk.

 

Algemeen.

Door HSV De Snoek georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op individuele sportvisserij.

Voor viswedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven is het in bezit hebben van vis toegestaan.

Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.

Voor meer informatie  zie: www.hsvdesnoek.nl

 

Twee vijvers oost en west van de Oude Nijkerkerweg.

 

Plas van Beek aan de Julianalaan.

Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van vis is hier verboden.

 

De vijver in Parc Viventra op terrein Bartiméus ter hoogte van de Putterweg en de Smutslaan.

Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van vis is hier verboden.

Het is alleen toegestaan te vissen aan de zijde van het loop-/fietspad en niet vanaf de brugjes.

 

Webmaster Hsv “De Snoek” is op zoek naar:

Wetenswaardigheden (oude gegevens) over Hsv De Snoek.

Hsv “De Snoek” kan natuurlijk niet achterblijven in het huidige digitale tijdperk. We proberen, via onze website, een digitaal archief aan te leggen, zodat iedere belangstellende alle wetenswaardigheden kan terug vinden t.a.v. onze hengelsportvereniging.

Mocht u nog in het bezit zijn van (oude)foto’s, wedstrijduitslagen of leuke gebeurtenissen over onze hengelsportvereniging, zijn wij daar natuurlijk in geïnteresseerd. Uw gegevens blijven uw eigendom, maar worden evt. in gescand of er word een foto van gemaakt, zodat ze geplaatst kunnen worden op onze website.

We hebben geprobeerd hierin alvast een begin te maken door wat er bekent was reeds op de website te zetten, maar ….. mocht u in deze gegevens fouten of onwaarheden tegen komen horen wij dat graag, zodat we dit kunnen verbeteren.

U kunt uw gegevens mailen naar de webmaster, maar hij is ook bereid deze bij u op te halen en weer bij u terug te bezorgen.

Webmaster

A. (Bert) van Pijkeren

Telefoon: 0341-551920 (06-14126895)

e-mail: a.vanpijkeren@upcmail.nl

 

Het eerste bestuur van de Snoek, zittend v.l.n.r. M. Karssen (2e voorzitter+commissaris),

J. Gakes (2e secretaris+commissaris+"geldschieter"), C. Ammerlaan (voorzitter) en G. Roozendaal (penningmeester).

Staand v.l.n.r. C.W. Voogel, G. Foppen, V. Koot en F. van Beek.

Secretaris H. Arends staat niet op deze foto.

 

Jeugdvisdag augustus 2015.

 

 

Kort verslag van jeugdvisdag van 22 augustus 2015

 

Op zaterdag 22 augustus 2015 was het eindelijk zover en waren we met 14 kinderen van HSV de Snoek uit Harderwijk te gast bij HSV Hoop op Geluk in Nijkerk. Aldaar werden we ontvangen door de vrijwilligers van Sport visserij Mid West Nederland die ons en nog ruim honderd andere kinderen van harte welkom heette op de Visdag voor Kinderen. Na de nodige uitleg en een tas vol zoete koek gingen we op pad met veertig kinderen met als eerste opdracht: Roofvissen en alles wat er zoal nodig is bij deze tak van de vissport. Twintig kinderen mochten in koppels van twee, voorzien van een zwemvest, op de Arkervaart gaan trollen en oefenen met werpen om hopelijk  een mooie snoek te verschalken. Twintig andere kinderen leerden ondertussen hoe je een stalen onderlijn helemaal zelf kunt maken en als het onderlijntje klaar was mocht je dit meenemen. Dit onderdeel werd steeds afgewisseld met het leren vissen en werpen met een kunst visje wat ging zinken als je je molen opdraaide en dit was een leuke en nuttige oefening. Na het roofvissen was de karper clinic aan de beurt  De groep werd weer opgesplitst en de ene helft ging met pendobber vissen en de andere met lood werpen en boilies draaien.  Er werd aan de kinderen uitgelegd hoe je met pendobber kunt vissen en dat er verschillende soorten aas zijn die je kan gebruiken. Voor groep kinderen waar wij als begeleiders bij betrokken waren was dit het eerste onderdeel van het karper vissen en na een 45 min ruilde wij van plek en moesten zij werpen met lood en boilies draaien. Toch was er een hevig schrik moment, omdat Djani dacht dat hij tijdens het drinken in zijn keel werd gestoken door een wesp. Door adequaat optreden van onze begeleiders en de hulp van de mensen van 112 liep deze vervelende gebeurtenis goed af en kreeg deze mooie dag een fantastische voortzetting. Ondertussen was het lunch tijd en dat was prima verzorgd door de organisatie. Na alle commotie en een hapje eten zijn we naar de locatie gegaan waar het witvissen werd uitgelegd en in praktijk werd gebracht.

 

Ook deze vorm van vissen werd weer op twee mannieren uitgelegd. Vaste stok en feeder. Na dat er een paar visjes gevangen (en Djani zelfs een Brasem) was het ineens alweer vier uur en dus verzamelen en bijna naar huis. Alle kinderen kregen nog allerlei spulletjes mee die bruikbaar zijn bij het vissen en toen was er een einde gekomen aan een super leuke dag van inspanning en ontspanning die bij allen een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten. Met dank aan alle vrijwilligers die 120 kinderen deze SUPER Visdag hebben bezorgd!

 

Met een groet van; Henk en Henny jeugdleiders van HSV de Snoek

 

    

 

Steun gezocht:

Graag wil ik u er op wijzen dat er in oktober en november een sponsor actie van de Boni Harderwijk gehouden wordt. Nu doet visvereniging De Snoek ook mee. Graag willen wij weten of uw kind een handje mee kan helpen om wat extra geld te verzamelen voor jeugdactiviteiten, zodat wij volgend jaar extra leuke dingen kunnen doen met de jeugd. Dus nogmaals laat  even horen of uw kind ons kan helpen, het gaat maar om een vrijdagavond en een  terdagochtend tot ongeveer 14.30 uur. Ook zoeken wij iemand die in een filmpje mee wil spelen. De eerste keer zal zijn op vrijdag 23 oktober van 17.00 tot 20.00 uur. De tweede keer is op zaterdag 21 november van 10.00 tot 15.00 uur.

Opgeven bij Henk van Loo 06-20436400 (henkvanloo@live.nl).

 

Het Bestuur.