NIEUWSBRIEF 3/2016

Geachte leden van HSV de Snoek,

 

Hierbij de derde nieuwsbrief van 2016.

 

Een clubhuis is meer dan alleen een onderkomen voor leden van een hengelsportvereniging.

Het is een visitekaartje van de club en zorgt voor meer binding met en tussen de leden.

Daarom hebben we een verenigingsdag met BBQ  op zaterdag 27 augustus 2016.

Misschien is dit aan u aandacht ontsnapt met een aparte mail (30-05-2016) van ons, dus nog even in het kort de informatie over deze dag.

Omdat het de eerste keer is dat we dit organiseren hopen we op een goede opkomst.

We zien u graag op deze dag met familie/kennissen verschijnen om er samen met z'n allen een gezellige dag van te maken.

Wij vragen wel een kleine bijdrage voor de BBQ (exclusief drinken)

Volwassen € 7,50

Kinderen tot 12 jaar € 2,50

U kunt zich voor 24 juli 2016 opgeven d.m.v. van email te sturen naar: b.beelen@hsvdesnoek.nl

met duidelijke vermelding van uw naam, adres en met hoeveel volwassen en kinderen tot 12 jaar u komt.

(graag willen we ook weten of het jongens of meisjes zijn).

Graag van tevoren betalen, als wij u overschrijving binnen hebben krijgt u via de mail een bevestiging, die u mee moet nemen naar de verenigingsdag.

Betaling naar rekening:

Rabobank: NL23 RABO 0103 6987 52

T.n.v. Hengelsportver. De Snoek
Graag duidelijk uw naam, adres en aantal personen vermelden.

VOL IS VOL, dus meld u snel aan.

Hopelijk zien we elkaar op 27 augustus 2016.

Vanaf 15.00 uur is het verenigingsgebouw geopend.

Marie Curiestraat 71

3846 BW, Harderwijk

 

Van de voorzitter van HSV de Snoek.

 

Viswater met of zonder vis!!!!!!

 

Beste leden, wat is viswater zonder vis of waar je niet in kunt vissen.

Dit zijn twee onderwerpen die wij als bestuur erg belangrijk vinden. Afgelopen jaar is er ingezet op de start en ontwikkeling van de jeugd binnen HSV de Snoek. Gelukkig begint dit al goede vormen aan te nemen. Maar op het moment dat dan de vraag komt waar kan ik goed vissen met een groep jeugdige vissertjes word het al weer wat moeilijker.

In de wateren in (oud)Harderwijk is vaak weinig vis te vangen voor de jeugd. De wat meer gespecialiseerde visser kan her en der zijn visje en vooral karper wel vangen, maar voor de jeugd is het leuk om ook een keer een voor te vangen. Om er voor te zorgen dat er weer wat meer vis in de stads wateren (singels) krijgen hebben wij de afgelopen jaren meerdere malen kleine vis in de wateren uitgezet. Ook hebben we de laatste drie jaar een meeneem verbod voor alle vis in de binnenwateren uitgevaardigd. Toch blijkt dit onvoldoende, daarom heeft Harrold onze visstand beheer man zich verdiept in de watertypen, de visstand en de kwaliteit van de wateren. Ook hebben wij een afspraak gemaakt om een aantal wateren in samenwerking met sportvisserij Nederland in het najaar te gaan onderzoeken op mogelijkheden aangaande verbetering van het viswater en de mogelijkheden die er zijn tot het uitzetten van levensvatbare vis. Hierop vooruitlopend hebben wij gekeken wat wij graag willen met de diverse wateren en wat voor mogelijkheden tot uitzetten van vis er zijn. Op dit moment wordt er geďnformeerd bij leveranciers wat er mogelijk is en wat daar de kosten van zijn. Dit laatste zal ons zeker niet weerhouden om over te gaan tot het uitzetting van vis.

Naast deze onderzoeken wordt er ook gesproken met de waterbeheerder. De waterbeheerder in Harderwijk is het waterschap. Het waterschap heeft in deze een zeer positieve houding en wil graag meedenken over de mogelijkheden. Op onze vraag of het mogelijk is bijvoorbeeld kruiskarpers uit te zetten konden ze niet direct reageren. Het waterschap heeft voorgesteld dat wij eerst een onderzoek doen naar de mogelijkheden, verder gaan zij in de komende tijd ook een onderzoek doen (scan maken) naar de kwaliteit en de ecologische toestand van het water.

Al met al een positieve ontwikkeling.

Ook is er met het waterschap besproken of wij iets kunnen en mogen doen aan de overvloedige plantengroei in enkele wateren. Dit is met name het geval in Drielanden. Ook hier hebben zij ons voorzien van mogelijkheden en tips om de wateren eventueel wat aantrekkelijker te maken.

 

Activiteiten oproep.

 

Naast dit verhaal over water en waterkwaliteit en visstand beheer wil ik jullie vragen om mee te denken over de vorming van een activiteiten commissie. Het bestuur vervult nu vele taken en er begint langzaam een hoge druk te ontstaan op ieder individu binnen het bestuur. Omdat wij als bestuur het leuk zouden vinden om de leden meer bij de vereniging te betrekken en meer leuke dingen te organiseren hebben we hulp nodig. Zie daarom dit bericht als een oproep voor leden die ons daar bij willen helpen.

 

Input Nieuwsbrief.

 

Verder wil ik jullie allen vragen om input (verhaal, wetenswaardigheid ect) voor de volgende nieuwsbrief(en).

Het zou leuk zijn om ook andere interessante zaken te melden in de nieuwsbrief.

Om de nieuwsbrief een succes te maken hebben wij jullie hard nodig.

Immers het bestuur is niet HSV de Snoek, nee wij allemaal zijn HSV de Snoek.

 

Met vriendelijke groet van

De voorzitter H. Vlietstra

 

Van de jeugdcommissie.

 

Beste jongens en meiden,

 

Op zaterdag 27 augustus 2016 is er een Visdag voor de jeugd van 9 tot 17 jaar! Op die dag zullen er diverse vis clinics worden gegeven zoals: clinic roofvis (vanuit bootjes), clinic witvis en clinic karper. Bij alle clinics zullen ervaren instructeurs je helpen bij de verschillende vistechnieken. Er doen 5 hengelsport verenigingen aan mee en er kunnen maximaal 75 kinderen aan mee doen en dat betekend dus 15 aanmeldingen per vereniging en vol is vol! Voor eten en drinken en wat lekkers wordt gezorgd, dus dat hoef je niet van thuis mee te brengen. We beginnen om 9 uur en eindigen om uiterlijk 15.30. Het beloofd een super dag te worden, dus haast je met aanmelden via de web site of via: jeugd@hsvdesnoek.nl

Plaats van handeling: Clubhuis HSV de Snoek, Marie Curiestraat 71 in Harderwijk en directe omgeving.

 

Groetjes van de jeugdcommissie.

 

Voor de wedstrijdvissers.

 

Voor het verenigingskampioenschap en de zondagcompetitie zit de helft van het seizoen er al weer op.

Wat de vangsten betreft dachten we soms dat de vis en vooral de voorn uitgestorven was gezien de vele nullen.

Alleen de kopstekken willen meestal nog wel goed scoren.

Maar als we de uitslagen van verleden jaar er bij halen dan is er niet zo veel verschil.

Het in vakken vissen en de nieuwe puntentelling is door vrijwel iedereen positief ontvangen.

Hierbij wenst de wedstrijdcommissie iedereen een goede vakantie en een visrijke tweede helft van de competitie.

 

De wedstrijdcommissie.

 

Geen papieren lijst meer.

 

De VISplanner is – in combinatie met de VISpas – nu al ruim een jaar rechtsgeldig om aan te tonen dat je in een water uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren mag vissen. Aangezien dit boekje kan worden vervangen door de VISplanner (zie www.visplanner.nl), ontvangen sportvissers vanaf 2017 geen papieren versie meer. Dat is milieuvriendelijker en bespaart kosten. Mocht je toch prijs stellen op de gedrukte versie, vul dan de bij de VISpas geleverde antwoordkaart in en stuur die naar Sportvisserij Nederland.

 

Aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018

 

 

 

De lijsten van viswateren worden regelmatig aangevuld via de zogenaamde aanvullingslijsten, behorende bij de Gezamenlijke Lijst van viswateren.

Deze lijsten worden om de twee maanden door Sportvisserij Nederland uitgegeven, maar zijn alleen te downloaden via de website. In deze lijsten kunt u de aanvullingen of aanpassingen van regelgevingen, die staan vermeld in het blauwe boekje, lezen. Deze aanvullingen worden direct verwerkt in de Visplanner maar worden niet persoonlijk aan de sportvisser toegestuurd. U bent daar dus zelf verantwoordelijk voor. Op dit moment is versie mei 2016 uit.

 

Voor Hsv De Snoek is in de volgende versie de volgende wijziging van toepassing:

 

Dit is vooral van toepassing op de havens van Harderwijk en de Plas van Beek in Ermelo.

 

 

 

 

Gemeente Harderwijk (pagina 47 en 48)

HSV De Snoek

Algemeen

 

- Door HSV De Snoek georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op individuele sportvisserij.

- Voor viswedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven is het in bezit hebben van vis toegestaan.

- Het is verboden te vissen vanaf alle bruggen in de gemeente Harderwijk.

- Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een onthaakmat te gebruiken bij het onthaken van de vis, wanneer er vanaf de kant word gevist.

- Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.

- Voor meer informatie zie: www.hsvdesnoek.nl

 

Gemeente Ermelo (pagina 43 en 44)

HSV De Snoek te Harderwijk

Algemeen

 

- Door HSV De Snoek georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op individuele sportvisserij.

- Voor viswedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven is het in bezit hebben van vis toegestaan.

- Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een onthaakmat te gebruiken bij het onthaken van de vis.

- Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.

-Voor meer informatie  zie: www.hsvdesnoek.nl

 

Van de recreatiecommissie.

 

De gezellige klaverjascompetitie begint weer op donderdag 8 september.

Er word gekaart in een ontspannen sfeer.

Vereningingsgebouw is geopende vanaf 19.15 uur.

Er word gekaart vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur en de inleg is € 2,00 per avond.

Dus vind u het leuk om mee te doen kom dan op 8 september naar  de kaartavond.

 

Het Bestuur.