NIEUWSBRIEF 3/2015

Geacht lid van HSV de Snoek.

 

Hierbij nummer 3 van de nieuwsbrief 2015 en een vervolg op onze nieuwsbrief nummer 2 van april.

 

Een clubhuis is meer dan alleen een onderkomen voor leden van een hengelsportvereniging. Het is een visitekaartje van de club en zorgt voor meer binding met en tussen de leden. Hengelsportvereniging De Snoek in Harderwijk is sinds kort trotse eigenaar van zo'n nieuwe 'visitekaart'. Een fraai clubhuis dat alleen realiseerbaar was met veel hulp van vrijwilligers, de gemeenschap en een klein financieel duwtje in de rug van Sportvisserij Nederland.

 

Webmaster Hsv “De Snoek” is op zoek naar:

Wetenswaardigheden (oude gegevens) over Hsv De Snoek.

 

Hsv “De Snoek” kan natuurlijk niet achterblijven in het huidige digitale tijdperk. We proberen, via onze website, een digitaal archief aan te leggen, zodat iedere belangstellende alle wetenswaardigheden kan terug vinden t.a.v. onze hengelsportvereniging.

 

Mocht u nog in het bezit zijn van (oude)foto’s, wedstrijduitslagen of leuke gebeurtenissen over onze hengelsportvereniging, zijn wij daar natuurlijk in geïnteresseerd. Uw gegevens blijven uw eigendom, maar worden evt. in gescand of er word een foto van gemaakt, zodat ze geplaatst kunnen worden op onze website.

 

We hebben geprobeerd hierin alvast een begin te maken door wat er bekent was reeds op de website te zetten, maar ….. mocht u in deze gegevens fouten of onwaarheden tegen komen horen wij dat graag, zodat we dit kunnen verbeteren.

 

U kunt uw gegevens mailen naar de webmaster, maar hij is ook bereid deze bij u op te halen en weer bij u terug te bezorgen.

 

Visstandbeheercommissie (VBC) de Snoek.

 

Op het moment  is de VBC druk bezig om alle stadswateren te inventariseren en in de kaart te brengen. Dit komt dan in zogeheten ‘factsheets’ waarin overzichtelijk per water  allerlei zaken staan aangegeven zoals diepte, oppervlakte, plantengroei, vissoorten, etc. Hiermee kunnen we dan zien waar de knelpunten liggen en er hopelijk mee aan de slag.

 

De afgelopen jaren heeft de visstand in de vijvers een flinke deuk opgelopen. De precieze oorzaak is lastig te bepalen maar er spelen meerdere factoren zoals bijv. werkzaamheden, aalscholvers en het verbeteren van de waterkwaliteit. Vast staat dat ons water veel minder voedselrijk is geworden, de draagkracht van het water is lager geworden waardoor er dus minder vis kan leven. Door het waterbeheer van de afgelopen decennia (Europese Kaderrichtlijn Water) komen er minder fosfaten in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor word ons water helderder, komt algenbloei steeds minder voor en nemen waterplanten sterk in hoeveelheid toe omdat het zonlicht dieper het water kan binnendringen. Waterplanten zijn natuurlijk gunstig voor de visstand, denk aan zuurstofproductie en dekking, maar té veel is juist nadelig. Waterplanten produceren overdag veel zuurstof, maar ’s nachts niet en dan verbruiken ze juist de zuurstof weer waardoor er grote schommelingen in het zuurstofgehalte van het water ontstaan. Dus hoe meer planten en vis er leven in een vijver, hoe groter de kans dat er zuurstof tekorten ontstaan en vis sterft.

 

De VBC ziet dit als één van de grootste knelpunten in onze vijvers. Niet alleen voor de vissen maar ook voor de vissers! Door de sterke waterplanten groei is het in de zomer op een aantal vijvers erg lastig vissen en soms zelfs onmogelijk. We willen daarom binnenkort met het waterschap in gesprek om te praten over wat voor mogelijkheden er zijn om hier wat aan te doen.

We horen regelmatig de vraag waarom er geen vis uitgezet word in de vijvers. Zie bovenstaande verhaal, de vraag is of het water dat wel aan kan en we niet juist vissterfte in de hand werken? Beter is het om de natuur haar gang te laten gaan en tot een natuurlijk evenwicht te komen. Daarbij komt dat allereerst ook toestemming verkregen moet worden van het waterschap door het indienen van zogeheten visplannen, we mogen dat niet zelf beslissen. En wat te denken van aalscholvers, dekken we dan niet de tafel voor hen? Kortom, het lijkt zo simpel even wat vis uitzetten maar er spelen vele factoren mee die zorgvuldig afgewogen moeten worden.

 

Gelukkig is er vorig jaar en ook dit jaar al, veel visbroed gezien. De natuur lijkt zich te herstellen en aan te passen aan de veranderde omstandigheden, en er valt weer een aardig visje te vangen in de meeste van onze stadswateren. De grote aantallen zoals vroeger zal niet meer voorkomen en dat is iets dat we zullen moeten accepteren, simpelweg omdat het water van nu dat niet meer aan kan. Net als de soorten vis;  vissoorten zoals snoek, ruisvoorn en zeelt kunnen beter tegen plantenrijk water dan soorten als brasem en blankvoorn.

 

Ook u kunt de VBC helpen met het inventariseren. Op de website van de Snoek onder nieuws staat een enquête waarin u uw vangsten per vijver kunt aangeven. Ook als u in het verleden de enquête als eens heeft ingevuld, er is een keer wat misgegaan met het bestand en overstap naar andere provider. Tevens mag u altijd opmerkingen, suggesties, bijzondere  vangsten, etc. mailen naar vbc.hsvdesnoek@hsvdesnoek.nl.  Alvast bedankt!

 

Gezocht kantine medewerker(ster).

 

Ondank onze eerdere oproep voor vrijwilligers voor in de kantine hebben wij helaas geen aanmeldingen mogen ontvangen.

 

Daardoor nogmaals deze oproep.

 

Onze kantine is elke zaterdag open van ongeveer 11.00 uur t/m 16.00 uur, op de zaterdagen als er gevist wordt komen de vissers rond ongeveer 13.00 uur terug van de waterkant en lusten wel een hapje. Niet iedere zaterdag is dan uw steun nodig, dit gaat in roulatie systeem. Lijkt het je leuk om ons hierin te ondersteunen en tegelijker tijd mee te genieten van de no nonsens sfeer welke er is, en hou je van een grapje en een grol?? Heb je interesse of wil je meer informatie?? Neem contact op met Ron Karssen 06-10624053.

 

Jeugd.

 

Op de vier woensdag avonden en de laatste zaterdag van maart is er weer een jeugd viscursus geweest onder leiding van onze nieuwe jeugdbegeleiders en een aantal bestuursleden.

 

De jeugdcursus van HSV de Snoek heeft als doelstelling de jeugd enthousiast te maken en de basisbeginselen bij te brengen van het vissen, waarbij de nadruk ligt op het verantwoord en respectvol omgaan met vissen en de omgeving.

 

De onderwerpen welke we behandelen zijn o.a.:

- dat ze zuinig moeten zijn op de natuur;

- ze leren wat er allemaal in het water leeft;

- ze leren hoe ze een vis kunnen herkennen;

- ze krijgen uitgelegd hoe een vis in elkaar zit en hoe ze ermee moeten omgaan;

- de kinderen leren zelf een tuigjes maken welke ze aan de waterkant gaan gebruiken:

- en hoe ze zich aan de waterkant moeten gedragen;

- en zij krijgen een stukje praktijk door met ze te gaan vissen;

- en nog veel meer.

 

Beste Snoek Junioren.

 

Graag wil ik jullie bekend maken dat er sinds kort twee reuze enthousiaste jeugdbegeleiders zijn bij Hengelsport Vereniging de Snoek rond lopen. Deze twee personen zijn Henk van Loo en Henny Wiekenkamp. Wij willen er alles aan gaan doen om er met elkaar een leuke, boeiende, gezellige, aangename periode van te maken.

Er staat onder andere een groot vis evenement op het programma op zaterdag 22 augustus 2015 in het schone plaatsje Nijkerk. Hier moet je jezelf wel voor aanmelden bij onze vereniging. Verder willen we waar mogelijk nog een aantal onderlinge wedstrijdjes organiseren en wat leuke acties in en rond het clubhuis van de Snoek. Ook willen we kijken of het haalbaar is om aan een 'street' vis evenement deel te nemen binnen de gemeente Harderwijk.

We hopen dat jullie als jonge mensen binnen onze hengelsport vereniging zin en interesse hebben om aan de slag te gaan en er met je hengel(s) en een grote dosis aan vis plezier bij te willen zijn!

 

heel vriendelijke vis groetjes van,

Henk en Henny

 

Heeft u nog vragen of suggesties neemt dan contact op met:

Commissaris Jeugdzaken

H. (Henny) Wiekenkamp

Telefoon: 06-12431162

e-mail: hm.wiekenkamp@gmail.com

Het Bestuur.