NIEUWSBRIEF 2/2016

Geachte leden van HSV de Snoek,

 

hierbij de tweede nieuwsbrief van 2016.

 

Van de ledenadminisratie.

 

Beste leden,

Voor de mensen die nog geen vispas hebben ontvangen.

Betaal op tijd dan heeft u de vispas voor het vis seizoen in huis.

Senioren betalen € 33,50 jeugd tot 14 jaar betalen € 19,00.

Het rek nummer is  NL87INGB0002907581.

Groeten R. Karssen

ledenadministratie H.S.V. de Snoek te Harderwijk

r.karssen@hsvdesnoek.nl

 

Van de wedstrijdcommissie.

 

Het winterseizoen is voorbij en heeft wat vissen betreft niet gebracht wat we hadden verwacht.

De wedstrijden in Nijkerk gingen niet door want daar was het net Zo dramatisch als in Harderwijk.

De eerste wedstrijd werd nog bezocht door 24 deelnemers en we Eindigden met 13 deelnemers van de zaterdag competitie.

De laatste 2 wedstrijden hebben we met dank aan "het Stekkie" in Zeewolde gevist waar nog redelijk werd gevangen.

Ook bij de zondag Wintercompetitie begonnen we met 14 deelnemers en eindigden Met 8 deelnemers. Ook in de omliggende plaatsen en landelijk vielen de Vangsten tegen wat we hoorden van sommige vissers.

Nu hopen dat zomercompetities ons betere vangsten oplevert, al Was het begin niet veelbelovend maar het is vroeg in het seizoen En het had gevroren.

Letten jullie wel even op de veranderde tijden bij het Club Kampioenschap!!

Bij deze wensen we jullie een visrijke zomer.

De WECO

 

Nieuws van de VBC.  (VisstandBeheerCommissie)

 

De afgelopen maanden heeft de VBC meerdere gesprekken gehad met Waterschap Vallei en Veluwe en Sportvisserij Midwest Nederland om te praten over de waterplanten problematiek in onze stadswateren. De gesprekken zijn van beide kanten als zeer prettig ervaren en hierdoor zijn de ’lijnen’ weer een stuk korter geworden.

De gesprekken gingen voornamelijk over het aanpakken van de waterplanten overlast in de zomermaanden. We hebben het voorstel gedaan om graskarper uit te zetten, biologische manier van maaien en relatief goedkoop, maar helaas hebben we daar (voorlopig) geen toestemming voor gekregen. Wel heeft het waterschap toestemming gegeven aan HSV de Rietvoorn te Veenendaal voor de uitzet van graskarpers voor een zogeheten pilot-project. Er zijn daar graskarpers uitgezet in een aantal vijvers, dit word 3 jaar goed in de gaten gehouden en beoordeeld, en als dit van beide kanten goed bevallen is kan het waterschap overgaan tot uitzet van graskarpers op meer plaatsen. Maar dat is voorlopig dus nog afwachten.

 

Machinaal waterplanten maaien in het late voorjaar/vroege zomer is helaas niet mogelijk ivm de Flora- en Faunawet, en in de zomer zelf is het risico op vissterfte te groot door zuurstofgebrek. Wel gaat het waterschap wat extra singels opnemen in het maaibeheer voor het najaar. Ook hebben we toestemming gekregen om in een aantal singels een deel van de waterplanten zelf handmatig te maaien/verwijderen. Dit gaan we nog verder uitzoeken hoe aan te pakken en eventueel een beroep doen op onze leden om te helpen.

 

Ook gaat het waterschap dit jaar in Harderwijk een Ecoscan doen van alle stadswateren. Dit houdt in dat er een aantal keer per jaar gekeken gaat worden naar alle wateren; o.a. doorzicht water, waterplanten groei en begroeiing oever. Tevens gaan ze dit jaar in alle wateren de dikte van de sliblaag meten om te kijken of baggeren noodzakelijk is.

Op deze manier komen we dus veel te weten over het water, alleen niet over de visstand. Daarom hebben we contact gezocht met Sportvisserij Nederland en voor een aantal singels een visserijkundig onderzoek aangevraagd. Dan worden de singels afgevist met netten en elektrovisserij om te kijken hoeveel en wat voor vissen er nou daadwerkelijk zwemmen, en krijgen daarvan een rapport met de gegevens en adviezen voor dat water. We hopen dat ze dit voorjaar nog kunnen starten en anders word het in het najaar.

 

Kortom, er staat dit jaar veel op de planning voor onze stadswateren!

 

De webmaster is op zoek naar:

 

een aantal documenten om de historie van de visvergunningen uit te breiden, namelijk:

* Lidmaatschapskaarten HSV De Snoek van voor 1975.

* Viskaart (kleine visakte) van 1982-1983 en bewijzen van bijdrage.

* Grote vergunning 1982 t/m 1990 en 1997.

* Sportvisakte 1990.

* Kleine VISpas van 2004 t/m 2007 en 2009 en de evt. Kleine Lijsten van Viswateren.

Bent u in het bezit van één van deze documenten en de webmaster mag deze in scannen (zonder naam) laat het dan even weten, evt een e-mailtje naar de webmaster van De Snoek.

e-mail: a.vanpijkeren@upcmail.nl 

Mocht u visdocumenten hebben die nog niet vermeld staan bij de historie van de visdocumenten (zie website bij Lidmaatschap en Vergunningen) dan zijn wij hier natuurlijk ook in geďnteresseerd.

 

Nieuwe Aanvulling op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018.

 

Er is weer een aanvulling van viswateren op de Gezamenlijk Lijst van Nederlandse Viswateren 2016. (Versie februari 2016)

Deze wijzigingen zijn verwerkt in de Visplanner maar zijn voor de leden met een boekje te downloaden op onze website bij Lidmaatschap en Vergunningen.

Voor Hsv De Snoek komt een aanvulling op Algemeen:

* Het is verboden te vissen vanaf alle bruggen in de gemeente Harderwijk.

 

Jeugd.

 

Eindelijk was het zo ver. De eerste viswedstrijd voor de jeugd. We hadden 5 deelnemers Ali, Melvin, Saria, Bram en Stan. De locatie die gekozen was in  het centrum van Harderwijk. De jongens waren vol moed aan de wedstrijd begonnen. Saria kreeg beet maar zijn vis viel van de haak. Wat erg jammer was. Er werd niks verder gevangen. Maar al bij al was het een leuke middag en hebben de kinderen erg genoten. We hopen op een grotere opkomst bij de tweede wedstrijd, deze zal 11 mei zijn. We verzamelen bij de vijver in De Wittenhagen om 13.00 vissen van 13.30 tot 15.30 vaste stok kosten 2 euro.

Heeft u vragen wat betreft de jeugd dan kunt u mailen naar e-mail: jeugd@hsvdesnoek.nl dan proberen wij is zo snel mogelijk antwoord te geven.

De jeugdcommissie.

 

Viscursus voor Kids!

 

Na een geslaagde cursus in het najaar van 2015 was er opnieuw een viscursus in het voorjaar van 2016. Er waren tien kinderen die via de sportwijzer van Harderwijk waren aangemeld en met hen hebben we een leuke periode beleefd. Onder de bezielende leiding van meneer Henk van Loo en wat extra hulp van Henny Wiekenkamp en Henk de Ruiter, werden theorie en praktijk op een boeiende wijze onder de aandacht gebracht. Alle tien de kinderen hebben veel inzet getoond en waren leergierig en geduldig met het vissen in de praktijk. Zijn hebben het Vissenschool werkboek Zoetwatervissen bestudeerd en de vragen die er in stonden als huiswerk, ten volle uitgevoerd. In de derde les hebben we theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld door zelf je tuigje aan de hengel te maken, om er daarna een visje mee proberen te vangen. Heelaas werd er die middag niets gevangen, maar allen hebben het dapper volgehouden en werden beloond met warme chocomel en een lekkere koek.

 

Op zaterdag 26 maart was er de examen middag en konden we gaan ervaren hoe theorie en praktijk er werd afgebracht. Het was een zonnige middag en op de locatie aan De Wittehagen, waar Henk al vroeg veel werk heeft verzet met verwijderen van enorme hoeveelheden POEP. Het was er reuze gezellig met al de kinderen en opa's en oma's en pappa's en mamma's. Na een uurtje van niets vangen klonk er een kreet van, beet, ik heb beet en jasoor een enorme Baars van van bijna 30 centimeter werd aan de haak geslagen door Robin Kuin. Nog geen vijf minuten ving dezelfde jonge dame nog zo'n enorm exemplaar. Verder werd er niets gevangen en zijn we naar ons Clubgebouw vertrokken.

 

Aldaar hebben we nog een kort ogenblik gekeken naar de laatste huiswerk vragen en toen was het tijd voor frikadellen en limonade en het aller belangrijkste was natuurlijk het zeer verdiende diploma! Het uitreiken hiervan werd door onze voorzitter gedaan en het was een mooi gezicht om dit tafereel te zien. Tot slot hebben we twee prachtige telescoop hengels verloot, die beschikbaar waren gesteld door Marthijn van de firma Hendriks Kampeerwereld. Als aller laatste konden we de kinderen verblijden met het heugelijke fijt dat ze een vispas tegemoet kunnen zien. Kortom: het was een leuke, leerzame en gezellige periode met spontane en blije kinderen.

 

Met een groet van,

Henny en Henk

Het Bestuur.