NIEUWSBRIEF 2/2012

Stand van zaken nieuwe locatie.

 

Eindelijk zijn de werkzaamheden gestart op 01 oktober is er een aanvang gemaakt met het nieuwe clubgebouw. Al op de eerste bouwdag is het hoogste punt bereikt en het gaat erg voorspoedig (zie foto's). Ook wordt er gewerkt aan de steigers en het hekwerk als het een beetje meezit zijn de steigers en het hekwerk medio deze maand klaar. Ook zal het gebouw deze maand casco gereed zijn. Het wachten is dan op de aansluitingen van de nutsvoorzieningen zoals de berichten nu zijn zou dat in week 44 kunnen gebeuren. Echter die moeten nog op het hele terrein aangelegd worden.

 

Uiteraard is er nog veel te doen met name moet er nog bestrating om het gebouw en op de parkeerplaatsen worden gemaakt, we zijn dus nog opzoek naar een stratenmaker die ons kan adviseren en ondersteunen bij deze werkzaamheden.

 

  

 

Informatieavond bootbezitters.

 

Verslag van Bootvissers bijeenkomst woensdag 29 augustus.

De secretaris opent om 19.30uur de vergadering.

Hij is verheugd met de grote opkomst en laat weten dat zich de heren van Emst, Prophitius en Schoonhoven hebben afgemeld voor de bijeenkomst.

 

 Agenda:

 1. Stand van zaken.

 2. Investeringen in de nieuwe haven.

 3. Liggeld vanaf 2013 en later.

 4. Nieuwe huur overeenkomst.

 5. Wat er verder nog ter tafel komt.

 

1. Allereerst wordt de laatste stand van zaken doorgenomen het belangrijkste is wel dat de verwachting is dat medio oktober de nieuwe haven gebruikt kan worden.

 

2. Er wordt in het kort aangegeven wat er allemaal wordt ge´nvesteerd:

 - voor de steigers        ▒ 70.000 euro

 - voor het hekwerk      ▒ 24.000 euro

 - voor beveiliging         ▒   8.000 euro

 - aankoop haven          ▒ 35.000 euro

 - uitdiepen haven         ▒ 14.000 euro

 

3. Het voorstel van het bestuur, gedaan in de algemene ledenvergadering, om in 2013 het liggeld te verhogen naar 80 euro is daar goed gekeurd. Na veel overleg en discussie waarin ook meegenomen is de mail van de hr. Prophitius, zal het voorstel voor de volgende ALV worden dat het liggeld, in 2014 naar 90 euro gaat, en in 2015 naar 100 euro, dit bedrag blijft dan vijf jaar vaststaan.

 

4. De Nieuwe huur overeenkomst wordt doorgenomen en toegelicht de grootste wijzigingen worden nog eens toegelicht.

Zo is in de nieuwe haven een deugdelijk dekzeil verplicht of de boot moet zelflozend zijn. Er zal streng  gehandhaafd worden op de afspraken in de huur overeenkomst. Met name zal er streng gecontroleerd worden op de staat van onderhoud. Er liggen nu een paar boten in de haven die als er niets aan gebeurd niet worden toe gelaten in de nieuwe haven. En voor ligplaatsen wordt een automatische incasso verplicht.

 

5. Er worden nog wat vragen gesteld over wat een deugdelijk dekzeil is en of dit echt voor iedereen geld.

Een deugdelijk zeil is in ieder geval niet een gamma zijltje, maar een zeil dat op de boot past en ervoor zorgt dat er geen water in de boot komt of op het dekzeil blijft staan.

En het geld voor iedereen.

 

6. Daarnaast is de automatische incasso voor bootbezitters verplicht geworden.

 

 

Om ▒ 21.40 uur wordt de bijeenkomst gesloten.

 

De nieuwe huurovereenkomst staat op de site en wordt u binnenkort toegestuurd ter tekening. Mocht u zich niet kunnen vinden in de overeenkomst verzoek wij u dit tijdig kenbaar te maken bij het bestuur. Als er geen nieuwe huurovereenkomst is getekend bent u niet welkom in de nieuwe haven.

De personen waarvan het bestuur vindt dat hun boot in onvoldoende staat van onderhoud is worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Het Bestuur.