NIEUWSBRIEF 1/2017

Geachte leden van HSV de Snoek,

 

Hierbij alweer de eerste nieuwsbrief van 2017.

 

Allereerst willen wij u nu de feestdagen achter de rug zijn een gezond en zeer visrijk 2017 toewensen.

Tevens willen wij u erop wijzen dat er belangrijke  informatie in deze nieuwsbrief staat omtrent de vispas van 2017.

 

We kunnen terugkijken op een mooi jaar, we hebben wederom een groei van de leden weten te realiseren.

Met de jeugd activiteiten zitten weer op het juiste pad waar we als bestuur erg blij mee zijn. We hebben een onderzoek laten doen in een groot aantal Harderwijkse vijvers. Ook hebben we voor het eerst leuke activiteiten georganiseerd voor de leden, zoals de verenigingsdag waar u in de vorige nieuwsbrief al over hebt kunnen lezen, en deze zeker gaan herhalen, dus schrijf in uw agenda vast de datum 26 augustus 2017 op. Aansluitend op de Sinterklaaswedstrijd van 3 december 2016 hebben we voor het eerst een Sinterklaasmiddag voor de (klein)kinderen van de leden georganiseerd.

 

Al met al een jaar waar we met plezier op terug kunnen kijken, we gaan zeker komend jaar verder op de weg welke we zijn ingeslagen.

 

ATTENTIE spotvissers

 

Om in 2017 in de wateren van Harderwijk en Ermelo te mogen vissen dient u in het bezit te zijn van de VISpas 2017 en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Vis wateren 2016-2017-2018 en de Aanvulling 2017 of de VISpas 2017 en de Visplanner App (deze kunt u downloaden via www.visplanner.nl). De Aanvulling 2017 is verplicht wanneer u gebruik maakt van de papieren versie omdat hier aanvullende informatie in staat over het vissen in Harderwijk en Ermelo.

Bij controle dient u dus beide boekjes te kunnen tonen. Zonder de Aanvulling 2017 kan u worden weggestuurd (evt bekeurd) omdat u in overtreding bent.

U bent zelf verantwoordelijk om in het bezit te komen van de Aanvulling 2017 wanneer u gebruik maakt van de papieren versie en niet de visplanner app gebruikt.

Evt aanvragen bij www.viswaterlijst.nl of met de antwoordkaart die u hebt ontvangen bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voor 2016.

 

 

VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) de Snoek

 

Afgelopen 15, 16 en 17 november was het dan zo ver, een visserijkundig onderzoek door Sportvisserij Nederland in onze Harderwijkse stadswateren. We hebben dit laten uitvoeren door berichten over verminderde vangsten en wouden dus graag weten wat er nou daadwerkelijk in onze vijvers zwemt.

 

We hebben een keuze moeten maken over welke wateren we nader wouden laten onderzoeken. Een aantal wateren was te ondiep of te veel waterplanten om met een boot en net te varen (bijv. Stadsweiden) of er stonden hekjes omheen waardoor de boot niet te water gelaten kon worden (bijv. Diepe Gracht). Ook financieel was het niet haalbaar om alle wateren te laten doen want iedere dag kost geld en dan zijn ze al snel meer dan een week bezig. Daarom hebben we gekozen voor de volgende wateren waarop we ons willen focussen en deze benoemd tot zogeheten ‘topviswateren’: er wordt gevist, er wordt gevangen, water is goed toegankelijk en er zit toekomst in het water. Het gaat om Couperuslaan, De Sypel, St. Jansdal en Drielanden. De Diepe Gracht vinden we ook belangrijk water, maar door de hekjes helaas niet mogelijk om boot te water te laten.

 

De rest verliezen we natuurlijk ook niet uit het oog, maar het is niet realistisch om op korte termijn te zorgen voor een goede visstand in alle stadswateren want daarvoor zijn het er gewoon te veel. Tevens moeten er in een aantal wateren eerst werkzaamheden plaatsvinden, zoals bijv. baggeren, voordat er een goede visstand kan groeien. Volgens de laatste berichten worden er baggerwerkzaamheden gepland vanaf 2018, maar daarover in de toekomst meer. Allereerst dus de focus leggen op de ‘topviswateren’ om die goed te houden en dan zouden we later na de geplande werkzaamheden ons kunnen richten op de andere wateren.

 

Er werd 3 dagen vanuit de boot elektrisch gevist door Sportvisserij Nederland en door Visserijbedrijf Kalkman met een groot zegen net achter de boot. Er werd begonnen aan de Sypel, daar vielen de vangsten enigszins tegen. Er kwam een hoeveelheid witvis en baars uit en maar 3 karpers. Afgelopen zomer werden er op warme dagen zeker meer dan 20 karpers aan oppervlakte geteld, dus dat was een beetje teleurstellend. Waren ze verdwenen of wisten de karpers te ontsnappen die dag? Deze zomer gaan we natuurlijk controleren hoe het ervoor staat. Bijzondere vangst daar was een dikke paling. Later die dag waren de vijvers aan de Couperuslaan aan de beurt en daar werd gelukkig heel veel vis gevangen. Zo veel, dat niet eens alles geteld en gemeten is. Van kleine witvis en baars tot grote brasem en karper, alles was aanwezig. Bijzondere vangst was een graskarper van bijna een meter!

 

De volgende dag start bij ziekenhuis St. Jansdal. Ook hier kwam veel vis uit, kleine witvis/baars en grote brasem en karper. Opvallend was wel dat het of klein of groot was, de middenmaat ontbrak. Aalscholvers? Afgelopen zomer voor het eerst echt waterplantengroei gezien daar, dus hopelijk biedt dat bescherming tegen aalscholvers en kan de kleine vis ook uitgroeien tot middenmaat. Bijzondere vangst een roofblei van meer dan 70 cm. Daarna door naar Drielanden. Aangezien dit een groot watersysteem is, gescheiden door schotten met een overloop om waterniveau te regelen, is besloten hier op meerdere plekken te vissen. We begonnen bij de Ragtimedreef en hier kwam heel veel vis uit: veel snoek van klein tot groot, blank- en ruisvoorn van klein tot meer dan 30 cm, baars en diverse palingen. Later die dag ook nog gevist langs de Waterplassteeg en daar hetzelfde verhaal, veel vis en niet eens alles geteld en gemeten.

 

Laatste dag ook nog een paar singels in Drielanden, gestart aan de Operettedreef. Hier veel de vangst wat tegen t.o.v. gisteren in Drielanden. Ook was het water hier ondieper. Een aantal scholen is die ochtend uitgenodigd om te komen kijken en kregen visles aan de hand van levende vissen door Sportvisserij Nederland, erg leuk en leerzaam! Heel bijzondere vangst hier was een rivierdonderpad. Later nog gevist aan de Drielandendreef met hetzelfde resultaat als de singels de dag ervoor, heel veel vis: snoeken, baars, blank- en ruisvoorns tot dik over de 30 cm, kolblei, brasem en palingen.

De definitieve rapporten en aanbevelingen verwachten we ergens in het voorjaar, maar onze eerste indrukken van de vangsten zijn zeer positief! Ook de reacties van Sportvisserij Nederland die dagen waren erg goed, ze hadden in tijden niet zo veel en gevarieerd gevangen. De grote afwezige deze dagen was zeelt, één kleintje gevangen aan de Sypel maar verder niks. Ook zijn er maar 2 karpers gevangen in heel Drielanden. Wellicht kunnen we hier in de toekomst wat aan gaan doen.

 

Sinterklaas middag

 

Op zaterdag 3 december heeft HSV de Snoek voor het eerst in haar bestaan een Sinterklaasmiddag verzorgd voor de (klein)kinderen van de leden.

Om half 3 's middags zaten er ruim 30 kinderen vol spanning met vlaggetjes te wachten op Sinterklaas. Eenmaal aangekomen in ons versierde verenigingsgebouw, waren er volop pepernoten, en natuurlijk voor een ieder een persoonlijk woord en een met zorg uitgezocht kado. De kinderen hebben 2 uur lang kunnen genieten van zijn aanwezigheid, en staan natuurlijk ook met zijn allen op de groepsfoto met de Sint en zijn pieten. Wij hopen dan ook dat Sinterklaas volgend jaar weer de weg weet te vinden naar de Marie Curiestraat om in ons gebouw aanwezig te zijn.

 

 

Jeugdcommissie

 

Beste lezers,

 

Zoals jullie misschien al weten is onze jeugdcommissie ontzettend voortvarend aan de gang.

Ook dit jaar hebben zij weer nieuwe jeugd cursussen voor de jonge vissertjes in petto.

Verder zijn er leuke visactiviteiten gepland zoals onder andere wedstrijden vissen!

Hieronder treffen jullie enkele data aan van activiteiten die de aankomende maanden gaan plaats vinden. Natuurlijk is dit nog lang niet alles, maar dat leest u in de volgende nieuwsbrieven.

 

Op zaterdag 15 April is er een Vis evenement bij de Plas van Beek voor alle "Wedstrijd Vissers" en een vriend of vriendin!!! Aanvang; 15.00 uur en eindigen om 17.30 uur. één hengel naar eigen keuze. Info via Henk 0620436400 of Henny 0612431162.

 

Op  zaterdag 20 mei is er een wedstrijd voor alle " Wedstrijd Vissers" in de Lasservaart! Schepnet en leefnet mee nemen en we starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur met de prijsuitreiking. Hengel naar eigen keuze. Info via Henk en Henny. Eigen bijdrage: twee euro.

 

De eerstkomende jeugdcursus start op woensdag 15 Maart:  van 18.30 tot 20.00 uur, hierop volgend de volgende data, 22 Maart  van 18.30 tot 20.00 uur,  29 Maart van 14.00 tot 1600 uur en 5 April van 18.30 tot 20.00 uur. Het geheel word afgesloten met een examen op 8 April van 14.00 tot 15.30 uur. De totale kosten voor al deze dagen gezamenlijk is maar € 2,50.

 

Verder zijn er de volgende activiteiten gepland:

 

Op zaterdag 18 Februari gaan we met de groep "Wedstrijd Vissers", Street Vissen in en tegen de jeugd van Elburg! Nadere info: Henk 0620436400 of Henny 0612431162. Eigen bijdrage: twee euro.

 

Op zaterdag 18 Maart is er een wedstrijd voor de groep " Wedstrijd Vissers " op de Wittehagen. Aanvang 14.30 en eindigen om17.00 uur. Vaste stok! Info via Henk of Henny. Eigen bijdrage: twee euro.

 

Op zaterdag 17 Juni is er een Karperviswedstrijd bij de Plas van Beek samen met de jeugd uit Elburg. Aanvang 08.00 uur en we eindigen om 12.00 uur met de prijsuitreiking! Eigen bijdrage: twee euro.

 

Op zaterdag 19 Augustus is er een Super Vis Clinic voor jeugd van 10 tot 17 jaar in 0620436400 of met Henny Wiekenkamp 0612431162.Elburg. Voor meer info bel je met: Henk van Loo.

 

voor meer of andere informatie kijkt u op de website: http://www.hsvdesnoek.nl/ of volgt u ons op facebook: Hengelsportvereniging de Snoek.

 

Dagje Elburg met de jeugd 03-01-2017

 

Om 07.30 uur werden we uitgezwaaid door de lieve moeder van Bram en Stan en vertrokken we samen met Rick, Ali, Mick en uiteraard meneer Henk naar het schone plaatsje Elburg, om aldaar één of meerdere snoeken te gaan vangen.

 

Op de plaats van bestemming werden we verwelkomt door de jeugd voorzitter van HSV de Poepenkolk Martien Wolf en werden we begeleid naar een mooi plekje aan de waterkant.De twee jongste in de groep, Bram en Stan, werden door meneer Henk reuze goed geholpen en zij maakten  als eersten kans op hun eerste snoek van 2017.Het was een gezellige drukte bij het het installeren van alle hengels en piepers en dood aas bevestigen en uiteindelijk het inwerpen en wachten op …..

Even na tienen was er dan eindelijk de eerste aanbeet met als resultaat een SNOEK van 108 centimeter, gevangen door een 'late' leerling genaamd Ali (altijd blij).Vol verwachting om ook zo,n vis te vangen ging een ieder weer naar zijn plek en werd Ali door allen geroemd om zij enorme vangst. Na een paar aanbeten en missers bleef het lang stil aan de waterkant en toch gaven deze dappere jongens het niet op. Rick de Cock Buining ( wat een mooie naam ) ving nog een mega schele pos tot grote hilariteit van allen. Om 12.30 verscheen Melvin van Schalm aan de waterkant om na zijn griep periode toch een poosje bij ons te kunnen zijn. De sfeer bleef bijzonder goed ondanks dat er niets meer werd gevangen deze dag.

Rond de klok van drie uur werd het sein opruimen gegeven en vertrokken we moe maar voldaan naar onze thuishaven Harderwijk. Misschien een illusie armer, maar een enorme ervaring rijker!

 

Groet, mede namens Henk, Henny

 

Van de Wedstrijdcommissie

 

Bij de beide wintercompetities zijn er alweer 2 wedstrijden gevist en de vangsten vallen niet tegen ondanks de afsluiting van de havenkom.

Ook bij de Sinterklaaswedstrijd en Kerstwedstrijd werd er redelijk goed gevangen, bij beide wedstrijden toch ongeveer 67 kg.

Het vissen in Zeewolde gaat niet door omdat er al wedstrijden zijn gepland door Zeewolde zelf en wegens afspraken die zijn gemaakt met de omliggende bewoners.

De laatste twee wedstrijden van de zaterdagen 4 en 18 maart heb ik apart aangevraagd maar hierop nog geen reactie ontvangen.

De wedstrijden voor de zomerwedstrijden zijn inmiddels ook aangevraagd bij MidWest-Ned, en nu even afwachten wat daarvan wordt goedgekeurd.

 

Verder wensen we iedereen een goed en gezond en niet te vergeten een Visrijk 2017 toe.

De WECO

 

HSV de Snoek is op zoek naar:

 

Fanatieke karpervissers die het karpervissen binnen de vereniging nieuw leven willen inblazen. Er zijn volgens het bestuur genoeg leden die het karpervissen beoefenen. Om deze tak van het vissen wat meer naar voren te laten komen, binnen de vereniging, zoeken wij één of meerdere personen die een karpergroep gaan vormen. Wij als vereniging (en onze huidige karpervissers) willen heel graag dat het karpervissen weer actief word. Wij staan dan ook open voor vrijwilligers welke initiatief tonen om het karpervissen te begeleiden en dit evt in wedstrijd verband uit te voeren. Wij staan open om hierover van gedachten te wisselen. Wil jij iets doen voor de vereniging en ben je karpervisser? Dan ben je van harte welkom. Ook hier geld dat wij voor veel ideeën openstaan.

 

 

Het Bestuur.