NIEUWSBRIEF 1/2016

Geacht lid van HSV de Snoek.

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2016.

Allereerst wensen wij jullie een fantastisch 2016 en een heel goed visjaar.

 

Incasso contributie.

 

Ruim 50% van onze leden betaald de contributie middels een machtiging waarbij wij de contributie afschrijven van uw rekening, wilt u hier ook gebruik van maken? geef dit dan door aan de ledenadministratie, hiermee bespaart u 2,50 euro administratie kosten (let op!! dit kan niet meer voor de contributie van 2016)

 

Geachte verenigingsleden.

 

Zoals ieder VISpas houder al opgevallen is, is de naam van onze vereniging in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voor 2016-2017-2018 verkeerd aangegeven, namelijk als LHV De Snoek te Harderwijk. Wij hebben hierover uiteraard contact gehad met Sportvisserij Nederland hoe dit mogelijk was.

Na heel wat pluiswerk bij Sportvisserij Nederland in de verschillende versies van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016 - 2017 - 2018 lijkt het erop dat het bureau dat de tekst opmaakt, op basis van het feit dat ze graag HSV De Snoek te Leerdam hebben willen laten aanpassen naar LHV De Snoek te Leerdam, met zoeken en vervangen heeft gedaan, waardoor alle 5 de verenigingen die HSV De Snoek heten nu vervangen zijn door LHV De Snoek. Bij controle van de versie heeft Sportvisserij Nederland alleen gecontroleerd of Leerdam was aangepast, niet of er ook nog andere verenigingen zijn aangepast. Sportvisserij Nederland betreurd deze fout in de Gezamenlijke Lijst, maar hoe dit gecorrigeerd moet worden weten ze nog niet.

 

Ter info van het bestuur.

 

Zijn er wetenswaardigheden over  Hsv de Snoek of hun leden of heeft u iets te melden t.a.v. de hengelsport (grote/bijzondere vangsten) e-mail deze dan naar de webmaster van de snoek. (a.vanpijkeren@upcmail.nl) Al deze nieuwtjes komen op de website te staan. Ook zijn we op zoek naar leuke foto's en hengelervaringen van onze leden.

 

Versterking voor het bestuur een PR man/vrouw.

 

Hengelsport vereniging De Snoek organiseert jaarlijks allerlei verschillende activiteiten, alleen is de communicatie naar de leden toe niet altijd optimaal. We hebben een website en een Faceboek pagina waar we zoveel mogelijk info opzetten. En zijn we vorig jaar een nieuwsbrief gestart, maar de info blijft beperkt.

Dus wij zoeken iemand of meerdere personen, wie hier aardigheid in hebben om dit op te willen pakken.

Heeft u interesse en vind u dit leuk, wilt u hier meer van weten neem dan contact op met onze voorzitter Harry Vlietstra, e-mail: h.vlietstra@hsvdesnoek.nl

 

Professionalisering toezicht.

 

Het jaar 2016 staat in het teken van de professionalisering van de buitengewoon opsporingsambtenaren bij Sportvisserij MidWest Nederland. Steeds vaker gebeurt het dat er meldingen binnen komen over visstroperij. Om hier beter op in te kunnen spelen zal er vanuit Sportvisserij MidWest Nederland gewerkt gaan worden aan een goede samenwerking met andere organisatie,s die actief zijn op het gebied van groene handhaving. Verder zijn er enkele ZZP boa,s aangesteld om beter in te kunnen spelen om ad hoc zaken. Sportvisserij MidWest Nederland zal in 2016 starten met 10 vrijwillige boa,s en drie ZZP boa,s.  De coördinatie van deze groep boa,s zal plaats vinden rechtstreeks vanuit Uitgeest al waar Sportvisserij MidWest Nederland is gevestigd. Dit zal tot een gestroomlijnde en effectieve organisatie op het gebied van toezicht zorgen. Naast het toezicht op de sportvisserij word het toezicht op de beroepsvisserij op dezelfde manier aangepakt. Het toezicht op de zegenvisserij op de randmeren was altijd al zeer goed geregeld, maar dit zal nu ook gestructureerde verlopen. Er werd in het verleden net als in de toekomst gecontroleerd op de naleving van het quota, vangmiddelen en controle van de vangsten. Tevens is er een dagelijkse meldingsplicht als er gevist gaat worden en wat er gevangen is. De controles kunnen net als bij de sportvisserij op zowel het land (aan de wal) als op het water plaats vinden. De beroepsvisserij heeft in het verleden bewezen dat zij zich strak aan de regels hielden en geen geheimen hadden tijdens de controles. Met andere woorden er was en is een goede samenwerking. Tevens valt het op dat er weinig overtredingen meer plaatsvinden door de sportvisserij. Dit is te danken aan de tomeloze inzet van de sportvisserij controleurs en de boa,s van de diverse organisaties. Helaas gebeuren er nog steeds zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Hierbij valt te denken aan het meenemen van ondermaatse vis, vissen met levendaas, het meenemen van snoek of zelfs zaken die te maken hebben met dierenwelzijn. Deze zaken zullen de komende tijd extra aandacht krijgen. Op het moment dat een Boa met deze zaken te maken krijgt zal het beleid zijn hier strak tegen op te treden. De tijd van waarschuwingen is geweest. De vissers die zich niet netjes gedragen en de regels en het dierenwelzijn aan hun laars lappen, brengen alle andere sportvissers in diskrediet. Juist in deze tijd kunnen wij ons dat niet veroorloven. Als wij met zijn allen nog lang willen genieten van deze mooie sport die wij Sportvisserij noemen zullen wij ons aan de regels moeten houden en een goed voorbeeld moeten geven aan onze jeugd die later het stokje weer van ons over nemen.

Harry Vlietstra voorzitter HSV de Snoek.

 

Controle.

 

(zie pagina 4 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren)

Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden van inname. Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

 

Nieuws voor de wedstrijdvissers.

 

Zoals iedereen heeft gemerkt verloopt de wintercompetitie niet zoals we gewend zijn mede dankzij het Waterfront.

De enigste plek in Harderwijk waar nog een voorntje gevangen word is de havenkom.

We proberen daarom zoveel mogelijk vissers in de kom te ,,proppen’’ wat door de vele boten ook niet altijd lukt en ook niet altijd een leuke stek oplevert maar het is niet anders.

Nu heeft Hsv Hoop op Geluk in Nijkerk ons toestemming gegeven om op 20 feb 5 en 19 mrt in Nijkerk te vissen, waarvoor onze Hartelijke Dank.

Tot slot nog even ter herinnering de andere aanvangstijden van Het Clubkampioenschap en de Zondagcompetitie deze beginnen om 08.00 uur en eindigen om 13.00 uur.

Bij deze wensen we jullie een goed, gezond en visrijk 2016

De Wedstrijdcommissie

 

Nieuw: de gratis Hét Visblad app!

 

Vanaf heden is Hét Visblad ook als app beschikbaar. Deze gratis app biedt een aantal extra functies, zoals volledig online lezen plus makkelijk navigeren (en direct kijken) naar video’s, websites, extra foto's en social media. Download 'm direct via Google Play Store of de AppStore. Vooralsnog komen alleen de regio-edities – het mei- en decembernummer – in de app beschikbaar. Hét Visblad vormt hiermee de vierde app van Sportvisserij Nederland – naast de populaire MijnVISmaat, VISplanner en Vissengids app – en is gratis te downloaden via de Google Play Store (voor Android) en de Appstore (voor Apple).

Het is een extra service aan de VISpashouders en Visbladlezers, die nu overal – ook aan de waterkant en in het donker – de twee speciale edities met alle zeven regiokaternen van Hét Visblad volledig digitaal en ‘interactief’ kunnen lezen.

Zoekfunctie

Hét Visblad is in de app volledig door te ‘swipen’. Bij één keer tikken op het scherm, verschijnt de rest van het blad onderaan in miniatuurweergaven. Inzoomen werkt uiteraard ook en er zijn speciale icoontjes die je aan kunt klikken voor meer informatie zoals foto's, websites en video's.

Ook is er een zoekfunctie op woorden, zodat je nog sneller de voor jou interessante reportages vindt. Verder kun je extra fotomateriaal bekijken en de letters groter maken. Bovendien wordt de inhoud van Hét Visblad in de app bewaard, waardoor er een groot archief aan interessante artikelen ontstaat.

De app vormt een proef, waarbij we kunnen zien hoe vaak hij wordt gedownload en hoe Hét Visblad digitaal wordt gelezen. Dit levert interessante informatie op over welke rubrieken, artikelen en video’s het best worden gelezen c.q. bekeken.

Download nu de gratis app via de Google Play Store of Apple AppStore – zoek op ‘het visblad’ – en bekijk hem zelf!

Tips, veel gestelde vragen en contact. We adviseren gebruikers om de app te downloaden met een wifi-verbinding. Ook het binnenhalen van de edities werkt het beste met wifi. Daarna kun je het blad op elk gewenst moment en op elke plek bekijken.

Wilt u het visblad thuis ontvangen? dat kan via Hsv de Snoek met een aantrekkelijke korting, interesse? neem contact op met de ledenadministratie.

 

Het Bestuur.