NIEUWSBRIEF 1/2015

Geacht lid van HSV de Snoek.

 

Wij zijn voornemens om eens per kwartaal een digitale nieuwsbrief uit geven en deze per mail te versturen aan onze leden waar wij een e-mailadres van hebben. Indien u hier geen interesse in heeft, verzoeken wij u om ons hiervan (per mail van) op de hoogte te brengen.

Laten we beginnen om u allen een gezond en visrijk jaar toe te wensen.

 

Het bestuur van HSV de Snoek te Harderwijk.

 

Onze vereniging.

 

HSV de Snoek is een vereniging waar nog volop groei inzit, wij hebben in 2014 het ledenaantal wederom zien groeien met ruim 150 leden naar bijna 2200 leden. Wij zijn hier blij mee en zeer zeker trots op. Binnen al deze leden willen we dan ook op zoek gaan naar mensen welke wat willen betekenen voor onze vereniging.

Wij zijn reeds een geruime tijd op zoek naar o.a. vrijwilligers welke onze jeugd wil begeleiden (zie ook onderstaand schrijven) en een medewerker welke de PR voor zijn rekening wil nemen.  Ambieert u deze functies niet maar wilt u wel iets betekenen voor onze vereniging neem dan eens contact met ons op.

 

Versterking voor het Jeugd begeleidingsteam.

 

Hsv De Snoek is opzoek naar een jeugdbegeleider of viscoach. Een enthousiaste begeleider van kinderen die beginnen met vissen. De belangrijkste taak van een viscoach is dat hij of zij namens de hengelsportvereniging kinderen de praktijk van het vissen leert. Hij/zij biedt kinderen langs de waterkant de helpende hand.

Iedereen die kan vissen en goed met kinderen kan omgaan, kan dus in principe viscoach zijn. Een viscoach hoeft niet per sé een cursus te hebben gevolgd bij Sportvisserij Nederland. Maar die mogelijkheid word hem/haar wel door Hsv De Snoek geboden. Na het volgen van de cursus weet je echter wel zeker, dat je dat ook op een verantwoorde manier doet! Wanneer een viscoach de cursus heeft gevolgd, kan hij/zij gebruik maken van diverse gratis materialen ter ondersteuning van je werkzaamheden.

Tijdens de Cursus Viscoach bij Sportvisserij Nederland leer je met groepen kinderen om te gaan, kinderen op hun gemak te stellen en ze te interesseren en enthousiast te maken voor de activiteiten die ze gaan ondernemen (1). Daarnaast maak je kennis met verschillende manieren om kinderen iets te leren (2). Om dat op een goede manier te kunnen doen moet je zelf natuurlijk minimaal beschikken over voldoende basiskennis (3) en basisvaardigheden (4). Tenslotte kun je na deze cursus een leuk pakket aan activiteiten bieden, waarbij kinderen al doende leren vissen (5).

De cursus biedt je als viscoach een basis voor:

1. het omgaan met kinderen;

2. de didactiek;

3. de kennis van vistechniek en de biologie van vis & water;

4. de vaardigheden op het gebied van vistechniek;

5. het uitvoeren van het “vissen voor kids” programma.

 

Meevistoestemming.

 

Sportvisserij Nederland en de federaties zijn de afgelopen jaren continu bezig om de georganiseerde hengelsport zo groot en sterk mogelijk te maken en te houden.

In dit kader is in 2007 de VISpas geïntroduceerd, zijn tal van ledenwerfacties gehouden en wordt veel energie in de handhaving gestoken. Het resultaat is dat het aantal bij de hengelsportverenigingen aangesloten sportvissers enorm is toegenomen van 353.000 in 2006 naar bijna 525.000 personen in 2014.

Anderzijds is het ook zo dat niet alle hengelsportverenigingen zijn gegroeid in ledental. Bij Hsv De Snoek is dit wel het geval.

Voor ledenwerving moet je constant nieuwe acties bedenken, omdat je langzaam de bestaande acties 'uitmelkt'. Daarnaast speelt dat mensen tegenwoordig uit heel veel vrijetijdsactiviteiten kunnen kiezen (o.a. ook computer, Ipad, smartphone) en dat het steeds belangrijker wordt dat mensen laagdrempelig kennis kunnen maken met de hengelsport. Voor de hengelsport is het wezenlijk dat zoveel mogelijk mensen aan het vissen kunnen 'proeven'. Enerzijds zijn dit mensen die vaker kunnen gaan vissen en dan ook lid van een hengelsportvereniging kunnen worden en anderzijds denken zij positief over het vissen en zorgen zij mede voor een positieve houding in de samenleving.

Om laagdrempelig met de hengelsport kennis te kunnen maken is voor 2015 de actie Meevistoestemming gestart. Onze 525.000 aangesloten sportvissers zijn de beste ambassadeurs voor hun eigen hobby. Op het werk, op feestjes of naar vrienden praten zij wel eens enthousiast over hun hobby. Ongetwijfeld zijn er dan mensen die aangeven nieuwsgierig te zijn en het ook wel eens te willen meemaken.

Momenteel is het eigenlijk heel moeilijk om dan iemand een keer mee te nemen. Je hebt eigenlijk meteen een VISpas van meer dan 30 euro nodig en anders loop je met de huidige intensieve controle kans op een bon van 90 euro. Dit houdt heel veel mensen tegen en het vormt een enorme gemiste kans voor de hengelsport.

Daarom is in samenspraak met de federaties besloten om voor 2015 alle 525.000 aangesloten sportvissers gratis de mogelijkheid te geven drie verschillende personen elk één keer onder zijn/haar begeleiding een dagje mee uit vissen te nemen in een water uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren middels een zogenaamde Meevistoestemming.

Hiermee geven we onze aangesloten sportvissers een cadeau om gratis een bekende enthousiast te laten kennismaken met zijn/haar geliefde hobby en samen een leuke dag te hebben. Maximaal mag een VISpashouder drie verschillende mensen elk één keer meenemen. Het gaat om een kennismaking voor nieuwe mensen en mag niet ten koste gaan van de VISpassen die we al afzetten / leden die we al hebben. Het vissen moet onder begeleiding van de VISpashouder (waarschijnlijk ook met zijn / haar hengelmateriaal) plaatsvinden, want goed en verantwoord vissen gaat niet vanzelf en moet je leren. De meevistoestemming geldt alleen voor wateren ingebracht in de Gezamenlijke Lijst. Hier mogen nu al de 525.000 aangesloten sportvissers in vissen en er worden over het algemeen geen dagvergunningen voor verstrekt (meestal geldt dit laatste voor viswateren die alleen voor eigen leden toegankelijk zijn).

Het systeem van de Meevistoestemming gaat in de loop van januari online werken. Via websites (Sportvisserij Nederland, VISpas, federaties, HSVLeden e.d.) kan een aangesloten sportvisser via de computer een Meevistoestemming aanvragen. Hiertoe moet hij zijn eigen NAW-gegevens en VISpasnummer intikken, de NAW-gegevens en e-mail van de introducé en de dag waarop ze willen gaan vissen. De centrale computer checkt of alles klopt (VISpashouder, max. drie verschillende mensen elk één keer) en de VISpashouder kan dan direct een gratis één dag geldige Meevistoestemming uitprinten. Deze is alleen geldig als gevist wordt samen met de VISpashouder, onder dezelfde voorwaarden, behalve dat de door de introducé gevangen vis moet worden teruggezet.

Op de Meevistoestemming wordt reclame gemaakt voor de hengelsportvereniging in / bij de woonplaats van de introducé. Na circa één week krijgt de introducé een wervend bericht vanuit Sportvisserij Nederland en na vier weken nog een keer. We kunnen alles meten. Wie introducés meeneemt, om hoeveel introducés het totaal gaat en of men lid wordt. Het betekent geen extra werk voor de hengelsportverenigingen of federaties. De controle is gegarandeerd en betreft gewoon controle op een schriftelijke toestemming die één dag geldig is en mits men onder begeleiding is van de vermelde VISpashouder.

Reclame naar de aangesloten sportvissers wordt gemaakt via Het VISblad, in de brief bij de VISpas, via VIS-TV op websites e.d. We kunnen acties starten als 'mei meevis maand' en ook de Nationale Hengeldag biedt natuurlijk een uitgelezen kans. Ons doel in 2015 is 100.000 nieuwe mensen een keer enthousiast kennis te laten maken met het sportvissen en hieruit (naast alle andere acties) enkele duizenden nieuwe leden voor de hengelsportverenigingen te werven.

Wij hopen hiermee de hengelsport, de sportvissers en u van dienst te zijn. Mocht u alsnog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de afdeling VISpas van Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400).

 

Ook u als lid kunt deelnemen met onze activiteiten (zie bijlage programma voor de eerste 3 maanden 2015) zit er niets voor u bij of mist u iets, wilt u iets organiseren of voorstellen neem eens contact met ons op.

 

Rond begin maart zal zoals ieder jaar weer de jeugdcursus van start gaan, heeft u een kinderen of klein kinderen welke deel willen nemen aan deze leerzame cursus, hou dan de site in de gaten voor de exacte data’s.

Het Bestuur.