NIEUWSBRIEF 1/2012

Stand van zaken nieuwe locatie.

 

Het heeft even geduurd voor deze nieuwsbrief tot stand is gekomen dat had van alles te maken met de verhuizing naar de nieuwe locatie.

 

Wat is er zoal gebeurt, allereerst hebben we nogal wat strubbelingen gehad met de Welstandcommissie deze heeft het ontwerp van ons nieuwe clubgebouw afgewezen. Hier zijn wij uiteraard niet mee akkoord gegaan en hebben van alles gedaan om toch ons ontwerp goedgekeurd te krijgen.

Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bouwvergunning voor ons clubgebouw tegen het advies van de Welstandcommissie in toch is goedgekeurd door de gemeente.

 

Wat is nu de planning voor de rest van dit jaar:

Boskalis heeft de grondwerkzaamheden op de nieuwe locatie afgerond. De haven en de trailerhelling zijn klaar en het zand voor de nieuwe weg is al aangelegd. Onmiddellijk na de bouwvak gaat de aannemer Smienk het terrein bouwrijp maken en de weg asfalteren, dit moet op 1 oktober gereed zijn. Wij mogen in de eerste week van september beginnen met de fundering van ons clubgebouw, en dan starten we ook met de omheining te plaatsen, ook worden in september de steigers afgebouwd. In oktober kunnen we dan starten met het clubgebouw. We hopen dan medio oktober de nieuwe haven in gebruik te nemen. Naar verwachting is dan het gebouw ook al neer gezet maar moet hier nog van alles aan gebeuren. Het is nu nog niet duidelijk of we in oktober al zijn aangesloten op de nuts voorzieningen. Het moge duidelijk zijn dat we in oktober heel veel werk hebben om ons nieuwe terrein en gebouw in te richten en wij alle hulp op prijs stellen. Dus mocht u tijd en zin hebben  bent u van harte welkom.

 

Informatieavond bootbezitters.

 

Op woensdag 29 augustus zal er voor alle leden die een ligplaats voor een boot hebben een informatie avond gehouden worden in het clubgebouw van de duiven vereniging de Toekomst.

Op deze avond worden de nieuwe reglementen voor de haven door genomen en worden er afspraken gemaakt over het liggeld, ligplaats en andere zaken de haven aangaande.

Aanvang is om 19.30 uur.

Grijp uw kans als bootbezitter om mee te praten over de toekomst van de haven en probeer hierbij aanwezig te zijn.

Uiteraard hoort u daar ook de laatste stand van zaken op dat moment.

Het Bestuur.