WINTERSTALLING VISBOTEN

 

Vanaf 1 oktober tot uiterlijk 1 mei is het mogelijk om de visboot op de kant te plaatsen t.b.v. winterstalling.

Dit geldt alleen voor leden die een ligplaats hebben in de botenhaven.

Indien u gebruik wilt maken van de winterstalling bent u verplicht om uw boot op de trailer te plaatsen.

 

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient gebruik gemaakt te worden van het "Aanvraagformulier voor een ligplaats op de wal" wat u kunt downloaden.

Dit formulier dient volledig ingevuld en ingeleverd te worden voor 1 oktober bij de secretaris.

Na 1 oktober wordt in principe geen walplaats meer toegewezen.

Na goedkeuring word u een walplaats aangewezen waar de visboot moet worden geplaatst.

Dat moet zodanig gebeuren dat de veiligheid blijft gewaarborgd en iedere bootbezitter bij zijn of haar boot kan komen.

 

Voor het uit het water halen van boten, voor de winterstalling, moet een afspraak worden gemaakt met de havenmeester.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het weer te water laten van boten.

De boten dienen uiterlijk eind november, op aanwijzingen van de havenmeester, op verantwoorde wijze op de wal te worden geplaatst.

Boten die op de wal zijn gebracht en een plek op het terrein toegewezen hebben gekregen moeten uiterlijk 1 mei weer in het water terug zijn.

Bij overschrijding van deze termijn zal, als geen toestemming van de secretaris of havenmeester is verkregen, een nader vast te stellen bedrag per week, als ‘stallingboete’ in rekening worden gebracht, zie "Overeenkomst Terrein en Haven" pt 9.

Wij komen tot deze maatregelen met het oog op de veiligheid en op ARBO regels die wij ook van toepassing achten op werkzaamheden in de haven.

 

Voor eigenaren van een ligplaats in de botenhaven zijn er in zomer periode een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om ook hun trailer los te stallen.

Neem hierover contact op met de secretaris.

 

Werkzaamheden aan de boottrailer is tijdens de stalling niet toegestaan. Bij constatering kan het leiden tot sancties zie pt 12 van de Overeenkomst Terrein en Haven.

 

Er geldt een verplichte wijze van afmeren.

Vooral om onnodige schade aan de steigers te voorkomen.

Iedereen die een plek bij ons huurt, moet zich hieraan houden!

Ga naar de pagina "aanlegvoorschrift voor boten" daar treft u een duidelijke tekening aan.

 

Foto: Dik Enklaar 1999.

 

Volg de aanwijzingen van de Havenmeester.

 

Ook in de winter willen we dat de haven en de winterstalling er netjes uitziet.