EENDJES VOEREN MOET KUNNEN, MAAR.............

Wat heeft het leeg storten van plastic zakken of tassen vol brood in een vijver nou met eendjes voeren te maken?

 

HELEMAAL NIETS!

 

Het is gewoon je reinste waterverontreiniging.

 

Eenden kijken vaak niet eens meer om naar het brood en het is trouwens voor die eenden ook helemaal niet gezond.

Vissen doen zich natuurlijk ook te goed aan het vele brood. Ze hoeven de bek maar open te doen en ze lopen vol.

 

Vijvers als een stukje natuur in de stad is waar wij voorstander van zijn. Dat betekent dat de natuur in die vijver ook een kans moet krijgen.

 

Verontreiniging door het storten van brood of andere etensresten moet achterwege blijven! Eendjes voeren moet kunnen. Mensen hebben een hoofd om mee na te denken. Ook hier zou dat wat meer moeten gebeuren!

 

Heel leuk, samen met kinderen of kleinkinderen naar de vijver om de eendjes te voeren. Voor de allerkleinsten steeds weer een erg leuk moment. Toch zijn er weer lieden die ook dit weten te verpesten.

Na het eendjes voeren worden de plastic zakken gewoon langs het water achter gelaten. In veel gevallen worden de aanwezige afvalbakken genegeerd.

Wij vinden dat er veel te veel brood in de vijvers wordt gegooid. Vaak eten de watervogels het niet eens allemaal op. En al drijft er soms al heel veel brood, mensen blijven hun oud brood er gewoon bijgooien. Daarmee eerder ratten en ander ongedierte aantrekkend dan dat de eenden het nodig hebben.

 

Dat wij ons storen aan het steeds weer voorkomende zwerfvuil bij de stadswateren zal duidelijk zijn. Vissen is leuk maar als je het gevoel hebt op een vuilnisbelt te zitten is er niks aan.

Maar al te gemakkelijk krijgen sportvissers de schuld van het achterlaten van vuil. Uit eigen waarneming blijkt het vaak te gaan om plastic zakken waarin het brood wordt meegenomen om de eenden te voeren. Trouwens, hengelaars die na het vissen hun stek niet opruimen, pleiten wij vanzelfsprekend niet vrij. Die moeten helemaal beter weten!

 

Bij controles wordt er op gelet door onze sportvisserijcontroleurs. Aan de Buitengewoon Opsporingsambtenaren bij De Snoek is gevraagd om in voorkomend geval ook bij achterlaten van afval op te treden.

 

   

Foto's gemaakt in 2007 door VBC De Snoek tijdens waterbemonstering.