WEDSTRIJDREGLEMENT ZONDAG WINTERCOMPETITIE 2018-2019

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 1 november 2018)


ALGEMEEN

 

Inleg 4,- per wedstrijd.

Tijden:

Loten: 07.30 uur.

Start wedstrijd: 08.30 uur.

Einde wedstrijd: 12.30 uur.

Vistijd is dus 4 uur!

 

Wedstrijden worden in principe in de havens van Harderwijk gevist.


ORGANISATIE

 

1. De organisatie van het zondag winterkampioenschap van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. Het winterkampioenschap zondag is een zelfstandige competitie die los staat van de andere competities.
3. Het winterkampioenschap zondagvissers 2018-2019 wordt gevist op de volgende data:
 

1

18 november 2018

2

16 december 2018

3

 13 januari 2019

4

 10 februari 2019

5

 10 maart 2019

 

4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden bijvoorbeeld in geval van vorst en/of ijsgang - dan vervalt de wedstrijd.
Mochten er meerdere wedstrijden niet doorgaan, dan wordt de competitie ingekort.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 07:30 in het verenigingsgebouw.
6. De wedstrijden worden gevist van 08:30 tot 12:30.
7. De inleg bedraagt 4,00.
8. De wedstrijden worden in principe gevist in de havens van Harderwijk.
9. De deelnemer op het hoogste kantnummers vormt de uitzetploeg en zet het parcours uit voor aanvang wedstrijd.
10. De kantnummers worden in principe uitgezet van links naar rechts, dus nummer 1 begint links en het hoogste kantnummer is rechts.
Indien het parcours niet anders is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen, dan kan dit ook van rechts naar links zijn.
11. De deelnemer op de laagste kantnummers vormt de weegploeg en weegt na afloop de vangst van elke deelnemer.
12. Het is niet toegestaan om op de aangemeerde boten te stappen.
13. Er word gevist op gewicht en in vakken.
14. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.
     


KLASSERING

 

15. Uitslag per wedstrijd.
  a. Bij oneven aantal deelnemers heeft normaal gesproken vak A n deelnemer meer dan vak B, tenzij het parcours zich hier niet voor leent.
De wedstrijdcommissie kan daarom anders beslissen (vr aanvang van de wedstrijd).
  b. De winnaar per vak met het hoogste gewicht krijgt 75 punten, de man/vrouw die als tweede eindigt krijgt 74 punten, enz.
Bij een gelijke stand en gewicht krijgt men een gelijk aantal punten, onafhankelijk van het kantnummer.
  c. Indien de deelnemer geen vis heeft gevangen, krijgt men 25 punten.
  d. Indien er niet deelgenomen wordt aan de wedstrijd echter de inleg wel wordt voldaan dan telt dit als een deelname zonder vangst.
16. Einduitslag competitie.
  a. Voor de einduitslag tellen de beste 4 van de 5 wedstrijden mee.
  b. Mochten er door afgelastingen minder wedstrijden zijn gevist dan tellen bij 4 geviste wedstrijden de beste 3 resultaten mee,
bij minder dan 4 wedstrijden tellen alle wedstrijden mee.
  c. Bij gelijk aantal punten is het totaal vangstgewicht van de meetellende viswedstrijden doorslaggevend.
17. Prijzen.
  a. Bij elke wedstrijd zullen er dagprijzen uitgekeerd worden in de vorm van rookworsten/flesje wijn/bloemen enz.
  b. De uitreiking van de dagprijzen geschied na de wedstrijd in het verenigingsgebouw.
  c. Er is voor elke deelnemer een prijs.
  d. De eindprijzen worden uitgereikt op de jaaravond.

 


OVERIG

 

18. De hengelkeuze is beperkt tot de vaste stok.
19. Bij het eerste signaal om 08:30, direct voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 12:30 einde wedstrijd.
20. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
21. Het meenemen van gevangen vis, na de wedstrijd, is verboden en kan tot diskwalificatie leiden, vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
22. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs.
23. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden voor viswedstrijden.
24. De deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
25. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.
26. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van Hsv De Snoek en de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren of de VISplannerApp.
27. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek, geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en toestemming om de evt tijdens de wedstrijd gemaakte foto's te publiceren op de website.