WEDSTRIJDREGLEMENT ZATERDAG WINTERCOMPETITIE 2023-2024

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 1 oktober 2023)


ALGEMEEN

Inleg € 5,- per wedstrijd.

Tijden:

Loten: 07.30 uur.

Start wedstrijd: 09.00 uur.

Einde wedstrijd: 13.00 uur.

Vistijd is dus 4 uur!

Wedstrijden worden in principe in de havens van Harderwijk gevist.


ORGANISATIE

1. De organisatie van het zaterdag winterkampioenschap van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. Het winterkampioenschap zaterdag is een zelfstandige competitie die los staat van de andere competities.
3. Het winterkampioenschap zaterdagvissers 2023-2024 wordt gevist op de volgende data:
  1e = 11-11-2023
  2e = 25-11-2023
  3e = 06-01-2024
  4e = 20-01-2024
  5e = 03-02-2024
  6e = 17-02-2024
  7e = 02-03-2024
  8e = 16-03-2024
  res = 23-03-2024
4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden – bijvoorbeeld in geval van vorst en/of ijsgang - dan vervalt deze
  wedstrijd en telt de reserve wedstrijd mee als 8e wedstrijd.
  Mochten er meerdere wedstrijden niet doorgaan, dan wordt de competitie ingekort.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 07:30 in het verenigingsgebouw, hier dient ook de inleg voldaan te worden of voor aanvang wedstrijd.
6. De wedstrijden worden gevist van 09:00 tot 13:00.
7. De inleg dient voldaan te zijn voor aanvang wedstrijd
8. Er word gevist op gewicht en in vakken als er voldoende deelname is.
9. De wedstrijden worden in principe gevist in de havens van Harderwijk.
10. De wedstrijdcommissie of een vertegenwoordiger hiervan zet het parcours uit voor aanvang wedstrijd.
11. De kantnummers worden in principe uitgezet van links naar rechts.
  Indien het parcours niet zo is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen.
12. De weging gebeurd door de wedstrijdcommissie.
13. Het is niet toegestaan om op de aangemeerde boten te stappen.
14. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.

KLASSERING

15. Uitslag per wedstrijd.
  a. Bij oneven aantal deelnemers heeft normaal gesproken vak A één deelnemer meer dan vak B, tenzij het parcours zich hier niet voor leent.
De wedstrijdcommissie kan daarom anders beslissen (bij aanvang van de wedstrijd).
  b. De winnaar per vak met het hoogste gewicht krijgt 75 punten, de man/vrouw die als tweede eindigt krijgt 74 punten, enz.
Bij een gelijke stand en gewicht krijgt men een gelijk aantal punten, onafhankelijk van het kantnummer.
  c. Indien een deelnemer geen vis heeft gevangen krijgt hij/zij 25 punten.
16. Einduitslag competitie.
  a. Voor de einduitslag tellen de beste 6 van de 8 wedstrijden mee.
  b. Mochten er door afgelastingen minder wedstrijden zijn gevist dan tellen bij 6 en minder geviste wedstrijden alle wedstrijden mee.
  c. Bij gelijk aantal punten is het totaal vangstgewicht van de meetellende viswedstrijden doorslaggevend.
17. Prijzen.
  a. Bij elke wedstrijd zullen er dagprijzen uitgekeerd worden in de vorm van rookworsten/flesje wijn/bloemen enz.
  b. De uitreiking van de dagprijzen geschied na de wedstrijd.
  c. Er is voor elke deelnemer een prijs.
  d. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs (prijzen zijn in natura).
  e. De eindprijzen worden uitgereikt op de jaaravond en moeten persoonlijk worden afgehaald anders vervalt de prijs
    of er moet overleg hebben plaats gevonden met de wedstrijdcommissie.

OVERIG

18. De hengelkeuze is beperkt tot de vaste stok.
19. Bij het eerste signaal om 09:00, direct voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 13:00 einde wedstrijd.
20. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
21. Bij weging mag u maximaal 25 kg in één net ter weging aanbieden, indien u meer heb gevangen
  dient dit verdeelt te zijn over meerdere netten. Indien er meer dan 25 kg per net word aangeboden ter weging
  word maar maximaal 25 kg genoteerd voor de uitslag.
22. Het meenemen van gevangen vis, na de wedstrijd, is verboden en kan tot diskwalificatie leiden,
  alle vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
23. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden voor viswedstrijden.
24. De deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
25. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.
26. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van Hsv De Snoek
  en de VISplanner App of de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren met evt. Aanvullingen.
27. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek,
  geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en gemaakte foto's te publiceren op de website.