WEDSTRIJDREGLEMENT ZATERDAG WINTERCOMPETITIE 2019-2020

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 1 augustus 2019)


ALGEMEEN

Inschrijving (dus deelname) alleen mogelijk voor de gehele competitie (8 wedstrijden).

Het zijn geen losse viswedstrijden.

Om deel te nemen dient u bij aanvang van de competitie het volledige bedrag van € 40,- te betalen.

Tijden:

Loten: 07.30 uur.

Start wedstrijd: 09.00 uur.

Einde wedstrijd: 13.00 uur.

Vistijd is dus 4 uur!

Wedstrijden worden in principe in de havens van Harderwijk gevist.


ORGANISATIE

1. De organisatie van het zaterdag winterkampioenschap van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. Het winterkampioenschap zaterdag is een zelfstandige competitie die los staat van de andere competities.
3. Het winterkampioenschap zaterdagvissers 2019-2020 wordt gevist op de volgende data:
  1e = 09-11-2019
  2e = 23-11-2019
  3e = 04-01-2020
  4e = 18-01-2020
  5e = 01-02-2020
  6e = 15-02-2020
  7e = 29-02-2020
  8e = 14-03-2020
  res = 28-03-2020
4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden – bijvoorbeeld in geval van vorst en/of ijsgang - dan vervalt deze wedstrijd
  en telt de reserve wedstrijd mee als 8e wedstrijd.
  Mochten er meerdere wedstrijden niet doorgaan, dan wordt de competitie ingekort.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 07:30 in het verenigingsgebouw.
6. De wedstrijden worden gevist van 09:00 tot 13:00.
7. De inleg dient voldaan te zijn voor aanvang competitie.
8. Er word gevist op gewicht en in vakken.
9. De wedstrijden worden in principe gevist in de havens van Harderwijk.
10. De wedstrijdcommissie of een vertegenwoordiger hiervan zet het parcours uit voor aanvang wedstrijd.
11. De kantnummers worden in principe uitgezet vanaf de woonboten naar de ophaalbrug en vanaf de ophaalbrug tot zover als nodig is.
  Indien het parcours niet zo is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen.
12. De 2 deelnemers met kantnummer 1 en 2 vormen de weegploeg voor vak A en de 2 hoogste kantnummers wegen na afloop de vangst van vak B.
13. Het is niet toegestaan om op de aangemeerde boten te stappen.
14. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.

KLASSERING

15. Uitslag per wedstrijd.
  a. Bij oneven aantal deelnemers heeft normaal gesproken vak A één deelnemer meer dan vak B, tenzij het parcours zich hier niet voor leent.
De wedstrijdcommissie kan daarom anders beslissen (bij aanvang van de wedstrijd).
  b. De winnaar per vak met het hoogste gewicht krijgt 75 punten, de man/vrouw die als tweede eindigt krijgt 74 punten, enz.
Bij een gelijke stand en gewicht krijgt men een gelijk aantal punten, onafhankelijk van het kantnummer.
  c. Indien een deelnemer geen vis heeft gevangen of niet heeft deelgenomen, krijgt hij/zij 25 punten.
16. Einduitslag competitie.
  a. Voor de einduitslag tellen de beste 6 van de 8 wedstrijden mee.
  b. Mochten er door afgelastingen minder wedstrijden zijn gevist dan tellen bij 6 en minder geviste wedstrijden alle wedstrijden mee.
  c. Bij gelijk aantal punten is het totaal vangstgewicht van de meetellende viswedstrijden doorslaggevend.
17. Prijzen.
  a. Bij elke wedstrijd zullen er dagprijzen uitgekeerd worden in de vorm van rookworsten/flesje wijn/bloemen enz.
  b. De uitreiking van de dagprijzen geschied na de wedstrijd in het verenigingsgebouw.
  c. Er is voor elke deelnemer een prijs.
  d. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs (prijzen zijn in natura).
  e. De eindprijzen worden uitgereikt op de jaaravond en moeten persoonlijk worden afgehaald anders vervalt de prijs
    of er moet overleg hebben plaats gevonden met de wedstrijdcommissie.

OVERIG

18. De hengelkeuze is beperkt tot de vaste stok.
19. Bij het eerste signaal om 09:00, direct voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 13:00 einde wedstrijd.
20. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
21. Het meenemen van gevangen vis, na de wedstrijd, is verboden en kan tot diskwalificatie leiden,
  alle vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
22. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden voor viswedstrijden.
23. De deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
24. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.
25. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van Hsv De Snoek
  en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren of de VISplannerApp.
26. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek,
  geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en gemaakte foto's te publiceren op de website.