WEDSTRIJDREGLEMENT ZATERDAGCOMPETITIE 2019

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 1 november 2018)


ALGEMEEN

 

Inleg 4,- per wedstrijd.

Tijden:

Loten: 07.00 uur.

Start wedstrijd: 08.30 uur.

Einde wedstrijd: 12.30 uur.

Vistijd is dus 4 uur!

 

Wedstrijden worden in principe gevist volgens de locaties die vermeld staan in de agenda.


ORGANISATIE

1. De organisatie van het zaterdagkampioenschap van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. Het zaterdagkampioenschap is een zelfstandige competitie die los staat van de andere competities.
3. Het kampioenschap van de zaterdagvissers 2019 wordt gevist op de volgende data's:
    1e = 13-04-2019
    2e = 11-05-2019
    3e = 15-06-2019
    4e = 29-06-2019
    5e = 13-07-2019
    6e = 27-07-2019
    7e = 10-08-2019
    8e = 24-08-2019
    9e = 14-09-2019
  10e = 28-09-2019
  11e = 12-10-2019
  12e = 26-10-2019
4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden bijvoorbeeld in geval van slechte weersgesteldheid - dan vervalt de wedstrijd.
  Mochten er meerdere wedstrijden niet doorgaan, dan wordt de competitie ingekort.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 07:00 uur in het verenigingsgebouw.
6. De wedstrijden worden gevist volgens het overzicht in de agenda.
7. De kantnummers worden uitgezet van links naar rechts, dus nummer 1 begint links en het hoogste kantnummer is rechts.
  Indien het parcours niet anders is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen, dan kan dit ook van rechts naar links zijn.
8. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.
9. De deelnemers op de eerste en laatste twee kantnummers vormen de weegploegen en wegen na afloop de vangst van elke deelnemer.

KLASSERING

10. Uitslag per wedstrijd
  a. Er wordt gevist op gewicht.
  b. De winnaar met het hoogste gewicht krijgt 75 punten, de man/vrouw die als tweede eindigt krijgt 74 punten en zo voort.
  c. Indien de deelnemer geen vis heeft gevangen, krijgt men 25 punten.
  d. Indien er niet deelgenomen wordt aan de wedstrijd echter de inleg wel wordt voldaan dan telt dit als een deelname zonder vangst.
  e. Bij een gelijk gewicht krijgt men een gelijk aantal punten, onafhankelijk van het kantnummer.
11. Einduitslag competitie
  a. Voor de einduitslag tellen de beste 8 van de 12 wedstrijden mee.
  b. Mochten er door afgelastingen minder wedstrijden zijn gevist dan tellen pas bij 10 geviste wedstrijden de beste 7 resultaten mee,
    bij minder dan 10 wedstrijden tellen alle wedstrijden mee.
  c. Bij gelijk aantal punten is het totaal vangstgewicht van de meetellende viswedstrijden doorslaggevend.
12. Prijzen
  a. Bij elke wedstrijd zullen er dagprijzen uitgekeerd voor de nummers 1 t/m 3.
  b. De uitreiking van de dagprijzen geschied na de wedstrijd in het clubgebouw.
  c. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs.
  d. De eindprijzen worden uitgereikt op de jaaravond.

OVERIG

13. De hengelkeuze is vrij.
14. Bij het eerste signaal om 08.30, direkt voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 12:30 einde wedstrijd.
15. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
16. Het meenemen van gevangen vis na de wedstrijd is verboden en kan tot diskwalificatie leiden,
  vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
17. Voor het overige geld het algemene reglement wedstrijdvissen.
18. De deelnemer wordt geacht dit en het algemene wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
19. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.