WEDSTRIJDREGLEMENT ZATERDAGCOMPETITIE 2019

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 1 november 2018)


ALGEMEEN

 

Inleg 4,- per wedstrijd.

Tijden:

Loten: 07.00 uur.

Start wedstrijd: 08.30 uur.

Einde wedstrijd: 12.30 uur.

Vistijd is dus 4 uur!

 

Wedstrijden worden in principe gevist volgens de locaties die vermeld staan in de agenda.


ORGANISATIE

 

1. De organisatie van het zaterdagkampioenschap van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. Het zaterdagkampioenschap is een zelfstandige competitie die los staat van de andere competities.
3. Het kampioenschap zaterdagvissers 2019 wordt gevist op de volgende data's:
 

1

13 april 2019

2

11 mei 2019

3

15 juni 2019

4

29 juni 2019

5

13 juli 2019
6 27 juli 2019
7 10 augustus 2019
8 24 augustus 2019
9 14 september 2019
10 28 september 2019
11 5 oktober 2019
12 13 oktober 2019

 

4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden bijvoorbeeld in geval van slechte weersgesteldheid - dan vervalt de wedstrijd.
Mochten er meerdere wedstrijden niet doorgaan, dan wordt de competitie ingekort.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 07:00 in het verenigingsgebouw.
6. De wedstrijden worden gevist van 08:30 tot 12:30.
7. Er word gevist in vakken.
8. De deelnemer op het hoogste kantnummers vormt de uitzetploeg en zet het parcours uit voor aanvang wedstrijd.
9. De kantnummers worden in principe uitgezet van links naar rechts, dus het laagste nummer begint links en het hoogste kantnummer is rechts.
Indien het parcours niet anders is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen, dan kan dit ook van rechts naar links zijn.
10. De deelnemer op de laagste kantnummer in vak A en de deelnemer met het hoogste kantnummers in vak B vormt per vak de weegploeg en weegt na afloop de vangst van elke deelnemer in zijn vak.
11. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.
     

 


KLASSERING

 

12. Uitslag per wedstrijd.
  a. Bij oneven aantal deelnemers heeft normaal gesproken vak A n deelnemer meer dan vak B, tenzij het parcours zich hier niet voor leent.
De wedstrijdcommissie kan daarom anders beslissen (vr aanvang van de wedstrijd).
  b. Er wordt gevist op gewicht.
  c. De winnaar per vak met het hoogste gewicht krijgt 75 punten, de man/vrouw die als tweede eindigt krijgt 74 punten, enz.
Bij een gelijke stand en gewicht krijgt men een gelijk aantal punten, onafhankelijk van het kantnummer.
  d. Indien de deelnemer geen vis heeft gevangen, krijgt men 25 punten.
  e. Indien er niet deelgenomen wordt aan de wedstrijd echter de inleg wel wordt voldaan dan telt dit als een deelname zonder vangst.
13. Einduitslag competitie.
  a. Voor de einduitslag tellen de beste 8 van de 12 wedstrijden mee.
  b. Mochten er door afgelastingen minder wedstrijden zijn gevist dan tellen pas bij 10 geviste wedstrijden de beste 7 resultaten mee,
bij minder dan 8 wedstrijden tellen alle wedstrijden mee.
  c. Bij gelijk aantal punten is het totaal vangstgewicht van de meetellende viswedstrijden doorslaggevend.
14. Prijzen.
  a. Bij elke wedstrijd zullen er dagprijzen uitgekeerd worden voor de vak winnaars.
  b. De uitreiking van de dagprijzen geschied na de wedstrijd in het verenigingsgebouw.
  c. De eindprijzen worden uitgereikt op de jaaravond.

 


OVERIG

 

15. De hengelkeuze is vrij.
16. Bij het eerste signaal om 08:30, direct voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 12:30 einde wedstrijd.
17. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
18. Het meenemen van gevangen vis, na de wedstrijd, is verboden en kan tot diskwalificatie leiden, vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
19. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs.
20. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden voor viswedstrijden.
21. De deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
22. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.
23. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van Hsv De Snoek en de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren of de VISplannerApp.
24. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek, geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en toestemming om de evt tijdens de wedstrijd gemaakte foto's te publiceren op de website.