WEDSTRIJDREGLEMENT VRIJE WINTER WEDSTRIJDEN 2021

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 3 februari 2021)


ALGEMEEN

Inleg 5,- per wedstrijd.

Tijden:

Loten: 07.30 uur.

Start wedstrijd: 09.00 uur.

Einde wedstrijd: 13.00 uur.

Vistijd is dus 4 uur!

Wedstrijden worden in principe gevist volgens de locaties die vermeld staan in de agenda.


ORGANISATIE

1. De organisatie van de vrije wedstrijden van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. De vrije wedstrijden zijn zelfstandige wedstrijden die niet bij een competitie horen.
3. De vrije wedstrijden in 2021 worden gevist op de volgende data's:
    1e = 06-03-2021 (zaterdag)
    2e = 14-03-2021 (zondag)
    3e = 20-03-2021 (zaterdag)
    4e = 27-03-2021 (zaterdag)
4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden bijvoorbeeld in geval van slechte weersgesteldheid - dan vervalt de wedstrijd.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 07:30 uur in het verenigingsgebouw.
6. De wedstrijden worden gevist volgens het overzicht in de agenda.
7. De kantnummers worden in principe uitgezet vanaf de woonboten naar de ophaalbrug en vanaf de ophaalbrug tot zover als nodig is.
  Indien het parcours niet zo is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen.
8. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.
9. De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de weging.

KLASSERING

10. Uitslag per wedstrijd
  a. Er wordt gevist op gewicht en in vakken.
  b. De vakwinnaar is diegene met het hoogste gewicht.
  e. Bij een gelijk gewicht, in het zelfde vak, is men gelijk geindigd, onafhankelijk van het kantnummer.
11. Prijzen
  a. Bij elke vrije wedstrijd zullen er dagprijzen uitgekeerd worden voor de vakwinnaars.
  b. De uitreiking van de dagprijzen geschied na de wedstrijd op het wedstrijdparkoers.
  c. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs.

OVERIG

12. De hengelkeuze is beperkt tot de vaste stok.
13. Bij het eerste signaal om 09.00, direct voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 13:00 einde wedstrijd.
14. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
15. Bij weging mag u maximaal 25 kg in n net ter weging aanbieden, indien u meer heb gevangen
  dient dit verdeelt te zijn over meerdere netten. Indien er meer dan 25 kg per net word aangeboden ter weging
  word maar maximaal 25 kg genoteerd voor de uitslag.
16. Het meenemen van gevangen vis na de wedstrijd is verboden en kan tot diskwalificatie leiden,
  alle vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
17. Voor het overige geld het algemene reglement wedstrijdvissen.
18. De deelnemer wordt geacht dit en het algemene wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
19. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.
20. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van Hsv De Snoek
  en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren of de VISplannerApp.
21. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek,
  geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en gemaakte foto's te publiceren op de website.