WEDSTRIJDREGLEMENT 50plus COMPETITIE 2019

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Algemeen

 Klassering

 Organisatie

 Overig

(Vastgesteld 1 november 2018)


ALGEMEEN

Inleg 4,- per wedstrijd.
Tijden:
Loten: 08.30 uur.
Start wedstrijd: 10.00 uur.
Einde wedstrijd: 14.00 uur.

Vistijd is dus 4 uur!


Wedstrijden worden in principe gevist volgens de locaties die vermeld staan in de agenda, maar kan ook op de visdag zelf nog worden bepaald.

Alleen deelname vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Vissen alleen met de vaste stok.

 


ORGANISATIE

 

1. De organisatie van het 50+ kampioenschap van HSV de Snoek wordt verzorgt door de WECO.
2. Het 50+ kampioenschap is een zelfstandige competitie die los staat van de andere competities.
3. Het kampioenschap voor 50+ vissers 2019 wordt gevist op de volgende data's:
 

1

woensdag 10 april 2019

2

woensdag 15 mei 2019

3

 woensdag 19 juni 2019

4

woensdag 17 juli 2019

5

woensdag 14 augustus 2019

6

woensdag 18 september 2019


 

4. In geval een wedstrijd geen doorgang kan vinden bijvoorbeeld in geval van slechte weersgesteldheid - dan vervalt de wedstrijd.
Mochten er meerdere wedstrijden niet doorgaan, dan wordt de competitie ingekort.
5. Inschrijven en loten voor de wedstrijden om 08:30 in het verenigingsgebouw.
6. De wedstrijden worden gevist volgens het overzicht in de agenda, maar de locatie kan nog tot op de wedstrijddag worden bekend gesteld.
7. De kantnummers worden in principe uitgezet van links naar rechts, dus nummer 1 begint links en het hoogste kantnummer is rechts.
Indien het parcours niet anders is uit te zetten, kan de wedstrijdcommissie anders bepalen, dan kan dit ook van rechts naar links zijn.
8. De visplekken dienen na de wedstrijd weer schoon achter gelaten te worden.
9. De deelnemers op de eerste twee kantnummers vormen de weegploeg en wegen na afloop de vangst van elke deelnemer.
     

 


KLASSERING

 

10. Uitslag per wedstrijd
  a. Er wordt gevist op gewicht.
  b. De winnaar met het hoogste gewicht krijgt 75 punten, de man/vrouw die als tweede eindigt krijgt 74 punten en zo voort.
  c. Indien de deelnemer geen vis heeft gevangen, krijgt men 25 punten.
  d. Indien er niet deelgenomen wordt aan de wedstrijd echter de inleg wel wordt voldaan dan telt dit als een deelname zonder vangst.
  e. Bij een gelijk gewicht krijgt men een gelijk aantal punten, onafhankelijk van het kantnummer.
11. Einduitslag competitie
  a. Voor de einduitslag tellen de beste 4 van de 6 wedstrijden mee.
  b. Mochten er door afgelastingen minder wedstrijden zijn gevist dan tellen pas bij 4 geviste wedstrijden de beste 3 resultaten mee, vallen er meer wedstrijden uit, dan tellen alle wedstrijden mee.
  c. Bij gelijk aantal punten is het totaal vangstgewicht van de meetellende viswedstrijden doorslaggevend.
12. Prijzen
  a. De eindprijzen worden uitgereikt op de jaaravond.

 


OVERIG

 

13. De hengelkeuze is alleen vaste stok.
14. Bij het eerste signaal om 10:00, direct voeren en vissen. Bij het tweede signaal om 14:00 einde wedstrijd.
15. Het gebruik van vers-de-vase en larven van aanverwante muggensoorten is niet toegestaan.
16. Het meenemen van gevangen vis, na de wedstrijd, is verboden en kan tot diskwalificatie leiden, vis dient na weging teruggezet te worden in het zelfde water.
17. Eventuele dagprijzen moeten persoonlijk na de wedstrijd afgehaald worden, anders vervalt de prijs.
18. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden voor viswedstrijden.
19. De deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen, en stipt na te leven.
20. Overtreding van de regels kan tot diskwalificatie lijden.
21. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van Hsv De Snoek en de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren of de VISplannerApp.
22. Door deel te nemen aan wedstrijden, georganiseerd door Hsv De Snoek, geeft u toestemming om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen en toestemming om de evt tijdens de wedstrijd gemaakte foto's te publiceren op de website.