NIEUWE VISMEESTER BIJ HSV DE SNOEK

Henk van Loo is onze nieuwe vismeester bij de jeugd.

 

Henk van Loo is geslaagd voor de cursus vismeester bij Sportvisserij Nederland. Samen met leerlingen van de Juliana school uit Ermelo heeft hij op vrijdag 22 september aan de Plas van Beek zijn praktijk examen afgelegd. Hij is nu de eerste Vismeester bij Hsv De Snoek.

 

Henk van Loo nu gediplomeerd Vismeester.

 

In Nederland vissen jaarlijks een half miljoen kinderen jonger dan 15 jaar. Een groot deel van deze kinderen zal lid moeten zijn van een hengelsportvereniging.

Door vissende kinderen goed te begeleiden, neem je als sportvisserijorganisatie je maatschappelijke verantwoordelijkheid en de zorg voor de vis, het water en de natuur serieus. Maar voordat kinderen gaan vissen, moeten ze er wel eerst kennis mee hebben gemaakt.

 

Door op basisscholen visles te geven aan groep 7 of 8, laat je kinderen uit je omgeving kennismaken met het water, de vissen en de sportvisserij.

De belangstelling van basisscholen voor dergelijke vislessen is zeer groot. De vislessen sluiten - in combinatie met het lespakket van Sportvisserij Nederland - namelijk prima aan bij de biologieles. De meeste basisscholen laten de kinderen vervolgens graag deelnemen aan een visexcursie (middag vissen) in de buurt van de school.

 

Wat leer je tijdens de cursus?

 

Tijdens de Cursus Vismeester leer je een visles op een basisschool te geven. Deze visles is gericht op kinderen van ongeveer 10 tot 12 jaar. Om dat op een goede en enthousiaste manier te kunnen doen moet je zelf natuurlijk beschikken over voldoende basiskennis en basisvaardigheden. In principe heb je dit al opgedaan tijdens de Cursus Viscoach of Jeugdbegeleiding. Deze cursus moet je hebben gevolgd vóór dat je de Cursus Vismeester kunt volgen.

 

Eendaagse cursus

 

Elke cursist krijgt vooraf de opdracht om thuis een visles voor te bereiden. De cursisten kunnen kunst vooraf afkijken van een DVD opgenomen visles. Tijdens de Cursus vismeester presenteren de cursisten hun vislessen aan elkaar en aan de cursus(bege)leiders. Vervolgens wordt per presentatie/ visles met de groep bekeken welke onderdelen goed waren en wat er mogelijk nog beter kan. Zo leren de cursisten aan en van elkaar hoe je als Vismeester een leuke en interessante visles kunt samenstellen en presenteren.

 

VOG en Praktijkstage verplicht

 

Cursisten die recent de Cursus Viscoach of Jeugdbegeleiding hebben gevolgd bij Sportvisserij Nederland, hebben in het kader van deze cursus een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingeleverd. Cursisten Vismeester, die deze VOG niet recent hebben aangevraagd en ingeleverd, dienen dit alsnog te doen voor de certificering als vismeester.

Cursisten krijgen van Sportvisserij Nederland een aanvraagformulier voor een VOG toegestuurd.

Je levert deze aanvraag in bij je eigen gemeente, waarbij je je moet legitimeren. Hierna zal het ministerie van Justitie in de regel de VOG afgeven. Eventuele kosten voor de VOG worden vergoed door Sportvisserij Nederland.

 

Om je bekwaamheid in de praktijk te testen en onder begeleiding van een ervaren deskundige “aan te scherpen”, neem je deel aan de Praktijkstage vismeester. Hierbij loopt een ervaren vismeester van Sportvisserij Nederland mee met jouw eerste visles. Bij voorkeur wordt deze stage in je eigen omgeving georganiseerd, zodat je direct resultaat behaalt voor je eigen vereniging. De Praktijkstage is een verplicht onderdeel van de Cursus Vismeester.

 

Henk van Loo haalde zelfs de Ermelose krant