ILLEGALE PUINSTORT DE SYPEL

In juli 2003 was een illegale puinstort ontdekt in de vijver aan De Sypel.

Het Waterschap Veluwe is eindelijk, na 7 maanden en veelvuldig aandringen van Hsv De Snoek, in actie gekomen en heeft in februari 2004 het puin laten verwijderen.