IN MEMORIAM JOOP VAN DE SANDE

Wij waren bedroefd en verslagen toen wij 8 januari hoorden van het overlijden van Joop van de Sande.

Joop hoorde zo bij onze hengelsportvereniging dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen dat hij er niet meer is.

Vooral nadat Joop de militaire dienst had verlaten vond hij binnen onze hengelsportvereniging De Snoek een plaats om zich in te zetten voor het belang van sportvissers. Hij vervulde daarbij diverse vrijwilligerstaken en werd in 1989 onze voorzitter. Joop wist uitstekend leiding te geven aan onze vereniging.

Maar bovenal had hij een visie op de toekomt.

Hij vond de fysieke belasting uiteindelijk te zwaar worden en legde in 1995 zijn functie als voorzitter neer om zich toch weer direct op andere verenigingstaken te storten.

Joop wilde nog steeds vooruit. De toekomt, daaraan moest worden gewerkt! Veranderingen waren voor hem uitdagingen die hij aan wilde gaan. Hij bleef dan ook initiatieven nemen en was daarnaast een vraagbaak voor iedereen.

De inzet en betrokkenheid van Joop waren heel erg groot. Met zijn bestuurlijke vaardigheden, kennis en ervaring, zorgde hij voor kwaliteit in de vereniging. Met zijn persoonlijkheid en de prettige wijze waarmee hij met zijn mede-sportvissers omging wist hij velen voor zich te winnen.

Joop heeft mede aan de basis gestaan van veel zaken die tot op dit moment en voor de toekomst erg belangrijk zijn voor onze vereniging.

Hij was een stuwende kracht achter de verwerving van een eigen terrein, de aanleg van een botenhaven en de bouw van een clubhuis. In 1990 werd dat feestelijk geopend. Joop stond ook mede aan de basis van het georganiseerde jeugdwerk bij onze club. Inmiddels zijn vele honderden kinderen tot sponsvisser opgeleid. Hij heeft met trots onze jeugdafdeling van 8 kinderen zien groeien tot een bestand met ruim 200 jongeren.

Een grote verdienste van hem was ook om de kaartenbakken om te ruilen voor een computer. Alle benodigde computerkennis heeft hij zichzelf bijgebracht! Zonder dergelijke systemen zouden wij ons de verenigingsadministratie niet meer kunnen voorstellen.

Joop heeft 14 jaargangen deel uitgemaakt van de redactie van ons clubblad. Hij was de initiatiefnemer ervan en dit jaar zouden wil samen het 15e jaar gaan volmaken.

Op grond van al zijn verdiensten heeft de vereniging hem in 1995 benoemd tot erelid.

Joop wilde altijd het beste leveren en toen de fysieke ongemakken groter werden was het met bloedend hart dat hij stapjes terug deed. Joop had daar grote moeite mee want het was immers niet zijn stijl om dingen uit handen te geven. Ondanks die moeite deed hij het wel, hij zag zelf de noodzaak en werkte mee aan de overdracht van zijn taken. Zijn opstelling getuigt van verantwoordelijkheidsbesef en toont aan dat denken aan de toekomst bij hem voorop bleef staan.

Joop van de Sande was een zeer integer mens en altijd recht door zee. Hij was zeer actief betrokken bij het wel en wee van onze vereniging, waarbinnen hij een hoofdrol speelde. Met mensen als hij kunnen bergen worden verzet! Voor mij persoonlijk was Joop een vriend. Iemand zoals ik die iedereen toewens.

Op 11 januari namen wij weliswaar afscheid van Joop maar in veler harten heeft hij een plekje verworven waar hij steeds zal blijven.

Dik Enklaar

Voorzitter