AANLEG NIEUWE VISPLAATSEN

(oktober 2004)

GOEDE (EN VEILIGE) VISSTEKKEN GEREALISEERD

Samen met dijkgraaf Tiesinga van het waterschap Zuiderzeeland heeft burgemeester Omta (Ermelo) in oktober 2004 de sportvisvoorzieningen op de Knardijk officieel in gebruik genomen. Omta is lid van het bestuurlijk overleg IIVR (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren).

Na het uitwerpen van de hengels haalden ze gezamenlijk de eerste (nep) vis binnen.

Dit alles mocht uiteraard niet zonder de voor sportvissers verplichte sportvisakte. Die kregen de beide heren aangeboden door de programmamanager van de IIVR.

De betrokkenheid van De Snoek bij het tot stand brengen van deze voorzieningen, die bestaan uit parkeerplaatsen en zitplekken aan de oever, was groot.

Des te meer viel het op dat er personen waren die zich in het voortraject nauwelijks lieten zien, nu de krant erbij was wel plotseling prominent op de voorgrond drongen. Het zij zo, succes kent immers vele vaderen!

Een compliment maken wij aan het adres van bestuurslid Gerrit van Buuren. Hij heeft geen bespreking of vergadering gemist en hij heeft mede namens ons bestuur een ruime en praktische inbreng gehad.

De mensen van het waterschap en van de IIVR spreken dan ook terecht van "nauwe samenwerking met de sportvissers".

Wij hopen dat u van deze voorziening dankbaar gebruik gaat maken en zo veel fijne sportvis uurtjes aan het Wolderwijd zult doorbrengen.