BAGGEREN HAVENTJE DE SNOEK

BAGGEREN HAVENTJE DE SNOEK ACHTER DE RUG (mei 2004)

Nadat de gemeenteraad van Harderwijk begin dit jaar had ingestemd met de plannen om het haventje van Hengelsportvereniging De Snoek uit te baggeren, is voortvarend overgegaan tot de werkzaamheden. Medio mei was alles klaar.

De vereniging was erg blij met de voortvarende aanpak omdat nu een halt is toegeroepen aan het alsmaar ondieper worden van het haventje waar ruim 80 visbootjes een plekje kunnen hebben. De dikke sliblaag is verwijderd en ter droging opgeslagen naast het terrein van de vereniging.
 
     

     
     
     
 
Oude situatie. Nieuwe situatie.  

 

   
 
   

Ook de vaargeul, die de in- en uitgang van het haventje vormt en de vaarroute is naar het Veluwemeer, is uitgediept. Tevens is een damwand geplaatst die moet voorkomen dat opnieuw slib neerslaat in het haventje.

“Ik kan gelukkig melden dat de gemeente haar belofte heeft waargemaakt en de zaken vlot heeft laten aanpakken. Het werk was klaar net voordat de waterstand weer naar het zomerpeil is gebracht en dat is prima want daarmee is voorkomen dat de baggerwerkzaamheden extra werden bemoeilijkt en de kosten onnodig hoger zouden worden” zegt voorzitter Dik Enklaar.

De vereniging is blij dat de klus achter de rug is en inmiddels zijn vrijwel alle sportvisboten weer te water gelaten.

Op 29 mei tijdens de Nationale Hengeldag zal ’s-middags, tijdens een korte feestelijke bijeenkomst, het haventje opnieuw in gebruik worden genomen.