Aanvraagformulier ligplaats op de wal

  Aanvraagformulier voor een ligplaats op de wal (winterstalling)

 

 Alleen voor leden die een ligplaats hebben in de haven.

 

 Hierbij meld ik mijn boot aan voor een walplaats najaar 2018.

 

 Aanmelden voor 1 oktober a.s.!

 Naam:

 

 Lidnummer:

Zie VISpas.

 Adres:

 

 Postcode:

 

 Woonplaats:

 

 Telefoonnr:

 

 Geboorte datum:

 

 Mail adres:

 

 Bootplaatsnr:

 

 

 Ik kies uit de volgende opties: 

   Eventuele bijzonderheden:
 

          

 Mocht de verzending via dit formulier niet lukken, stuur dan deze gegevens in een gewone mail aan: postmaster@hsvdesnoek.nl